Volikogu komisjonid loodud

7.novembril kogunes Rae vallavolikogu ning kinnitas poole tunniga kõikide alatiste komisjonide koosseisud kuid jättis valimata revisjonikomisjoni neljanda liikme.

Volikogu juhatab volikogu aseesimees Agu Laius kuna esimees Laine Randjärv on ära.

Vaba mikrofon, RU küsib Järveküla kooli riigihanke kohta ja sotsiaalmeediast võetud info põhjal, et miks poisid Jüri koolis kaklesid, miks seda filmiti ja mida teha, et enam ei kakeldaks (ega filmitaks).

Agu Laius tegi eelnõu algatuse, mis tulenes valimiskampaania ajast. Kerkis küsimus, et miks Rae vald ei maksa teistes omavalitsusest õppivate laste toidukulude eest. Rae valla koolis õppivate laste puhul kaetakse riigieelarvest saadava ja toidu tegeliku maksumuse vahe valla eelarvest. Laius esitas lahenduse, mille kohaselt tasub vald vahe ka mujal õppivate laste puhul.

Kinnitame päevakorra.

1.     Rae valla esindajate ja esindaja asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogusse. Ettekandja Agu Laius. Ettepanek on esitada volikogu poolt põhiliikmeks Agu Laius ja asendusliikmeks Kaarel Kais ning vallavalitsuse poolt põhiliikmeks Mart Võrklaev ja asendajaks Priit Põldmäe.

Küsimus: milliseid otsuseid HOL-is hakatakse vastu võtma ja kas maavalitsuste ärakaotamine seal midagi muudab?

Vastus: maavalitsuste kaotamine kasvatab HOL-i ühistegevuse mahtu. Juba enne valimisi on HOL-is tehtud mitmeid otsuseid, millega HOL on vastu võtnud mitmeid varasemalt maavalitsuse täidetud ülesandeid (planeerimine, sotsiaalküsimused, siseturvalisus jm). Valida tuleb HOL-is uus juhatus, kinnitada eelarve. HOL-il on uus tegevjuht, loodud uus struktuur, muutusi on palju. HOL-i roll ajas suureneb.

Küsimus: kes pakkus välja eelnõus oleva nelja isiku nimed?

Vastus: volikogu esimees Laine Randjärv on need nimed esitanud ja tema on konsulteerinud koalitsioonierakondade esindajatega.

17 poolthäälega otsus vastu võetud.

2.     Volikogu alatise sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekanne Tõnis Kõiv: tänan kõiki volikogu poliitilisi jõude, kes esitasid oma liikmekandidaadid täpselt vastavuses küsitule. Seadus näeb ette, et volikogu poliitilised jõud on komisjonides esindatud proportsionaalselt ning just nii on ka kandidaadid esitatud, ei ühtegi puudu ega üle. Kuna komisjoni koosseis on aseesimehega kooskõlastatud siis võin öelda, et esitame ühiselt järgmised nimed volikogule kinnitamiseks: Reformierakonna poolt Kai Lasn, Bärbel Salumäe, Sirje Kööp, Igor Kask, Indrek Varik, Anna Õuekallas, SDE poolt Kristo Priskus ja Alex Kuusk, IRL-i poolt Iveta Tomera ja Jaan Nirk, KE poolt Erika Popovitš ja EKRE-st on aseesimees Raul Siem ning mina olen esimehena Reformist. Kokku 13 liiget.

Volikogu kinnitas komisjoni koosseisu.

3.     Volikogu alatise keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Andrus Ansip: analoogselt eelkõnelejaga saatsin samuti kirja poliitiliste jõudude esindajatele ning laekus täpselt ja proportsionaalselt kandidaate erakondadelt järgmiselt: Reformist Martin Mägi,  Indrek Varik, Igor Kask, Kaido Kivistik, Meelis Kasemaa, Kalle Isand,  IRL-ist Ülo Timuska ja Eneli Niinepuu, SDE-st Lisandra Talving ja Raivo Kruuk, KE-st Oleg Tšubarov, EKRE-st on aseesimees Meelis Rosenfeld ning mina olen esimehena Reformierakonnast.

Volikogu kInnitas komisjoni koosseisu.

4.     Volikogu alatise majandus-ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Agu Laius: olles valitud komisjoni esimeheks ja Raivo Uukkivi aseesimeheks ning esitan järgmised kandidaadid, mis on esitatud erakondade poolt: Reformist Kalle Isand, Harri Ambur, Tairi Tikko, Eduard Erkki Laur, Tanel Tammela, Tarmo Gutmann, Martin Mägi, SDE-st Krister Parbo, IRL-ist Johannes Tiitus, EKRE-st Kaja Tamm, KE-st Ülar Teppo.

Volikogu kinnitas komisjoni koosseisu.

5.     Volikogu alatise haridus-ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Kaarel Kais: sarnaselt eelmiste komisjonidega lähtusin ka mina volikogus esindatud erakondade ettepanekutest, Velor Viitak aseesimees. Reformist Aivo Hommik, Kai Lasn, Bärbel Salumäe, Sirje Kööp, Meelis Lepikult, Tarmo Gutmann, IRL-ist Gerli Lehe ja Rein Karm, EKRE-st Laine Mokrik, SDE-st Carmen Pilv ja KE-st Keidi Võsu.

Volikogu kinnitas 21 poolthäälega.

6.     Volikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Ettekandja Agu Laius: teadupärast jäi eelmisel korral valimata üks revisjonikomisjoni liige. Sellest tulenevalt on päevakorras eelnõu liikme valimise kohta. Moodustasime valimiskomisjoni koosseisus Minn, Võrklaev ja Alas.

Kandidaatide esitamine: mitte keegi mitte kedagi ei esitanud.

Kuna kandidaate ei esitatud siis otsust vastu võtta ei saa ning sellega on volikogu lõppenud.  Revisjonikomisjonis on täna kolme erakonna esindajad (Reform, IRL ja KE) ning puudu on SDE ja EKRE esindajad. Kuna varasemalt on volikogu otsustanud, et revisjonikomisjon on neljaliikmeline siis tuleb järelikult SDE ja EKRE esindajatel omavahel kokku leppida, kelle esindaja sinna saab. Ju siis läheb veel aega. 

Kell on 18.34 ja volikogu oligi läbi. Jätkus veel vaba arutelu teemal millal ja millised komisjonid esimest korda kogunevad.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga