Volikogu eriolukorras

 Tänane Rae vallavolikogu toimus eriolukorrale omaselt ja arutas põhiliselt vallavalitsuse ettevõetud sammude üle eriolukorras…
 
Harjumuspärane volikogu  toimumise päeva on iga kuu kolmas teisipäev. Märtsi volikogu oleks pidanud toimuma 17.märtsil. Kuna aga tol hetkel oli eriolukord just välja kuulutatud ning ebaselgust palju siis tühistasin 17.märtsi volikogu kutse, kuid kinnitasin volikogu liikmetele, et volikogu ei jää mitte ära, vaid lükkub edasi.
Tänaseks ehk 26.märtsiks oli valmisolek volikogu pidamiseks eriolukorras tõusnud kõrgemale tasemele ja jõudsime paar päeva tagasi väiksema seltskonnaga volikogu toimimise isegi läbi katsetada.

Füüsiliselt oli kohal 5 volikogu liiget, seega vahemaa liikmete vahel suuremgi kui 2 meetrit. Foto: Toomas Aru

Mis siis teistmoodi oli? Volikogu kutses oli märgitud, et volikogu toimumise koht on sama ehk Rae kultuurikeskuse suur saal Jüris. Lauad-toolid asetatud selliselt, et iga kohaletulnud volikogu liikme vahe teise volikogu liikmega vähemalt 2 meetrit, uksest sisenemise järel võimalus desifintseerida käsi ja enne lahkumist samuti. Volikogu liige, kes ei tohtinud (oli karantiinis) või ei soovinud (igaks juhuks) kohale tulla, sai volikogu istungil osaleda Skype teel. See tähendab, et volikogu materjalid, küsimused, sõnavõtud, kõne registreerimine, hääletamine toimus tavapäraselt VOLIS-es, aga hääle ja pildiga ühendas volikogu liige end teistega Skype abil. Et kõik kuuleks ja näeks kõiki, olid ka volikogu saalis kohalolnud liikmed ühendunud Skype.
Loomulikult on veel nüansse, mida tuleb paika lihvida, kuid kõige olulisemad volikogu eesmärgid olid tagatud – avatus, iga volikogu liikme võimalus osaleda, saada infot ja kaasa rääkida, kõik toimis.
 
Tavapäraselt on enne päevakorra juurde jõudmist avatud mikrofon. Esimesena soovis sõna Raivo Uukkivi, kes esitas eelnõu, mille kohaselt peab vallavalitsus esitama volikogule kärpe-eelarve, mis tuleneb praegusest olukorrast. Lisaeelarve peab sisaldama vähemalt 30 %-list palgavähendust (TK: lisan siia kohe oma arvamuse, et minu arvates on valla heaks töötavate inimeste palga vähendamine küll viimane võimalus, mida kasutada).
Teiseks arupärimine kiire internet leviku kohta valla kaugematesse nurkadesse ning kolmandaks protest tänase volikogu toimumise vastu (TK: minu jaoks on kõige üllatavam, et opositsioon sõdib volikogu toimumise vastu. Just opositsioon peaks olema kõige rohkem huvitatud volikogu toimumisest, info saamisest, otsustamisel kaasa rääkimisest. Ilma volikoguta ja volikogu komisjonide toimumiseta ei oleks opositsioonil mingit võimalust juhtimisest osa saada. Kummaline käitumine opositsiooni poolt).
 
Seejärel sai sõna Kaido Kivistik, kes informeeris volikogu, et keskkonnakomisjoni koosolek, mis oli planeeritud Rail Balticu trassi Rae valda puudutava osa aruteluks lükkus edasi. Tänase volikogu toimumine annab eeskuju, kui kõik toimib siis kasutame keskkonnakomisjoni koosolekuks ka Skype ühendust.
 
Kõige esimene proovikivi oli päevakorra kinnitamine. Opositsioon tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja neljas punkt, mille sisuks oli eksperdi kaasamine revisjonikomisjoni töösse revisjoni läbiviimisel. Tavaliselt me hääletame päevakorda kätt tõstes, aga eemal olijate käetõstmise fikseerimine ei pruugi olla lihtne. Seetõttu tegin ettepaneku läbi viia nimeline hääletus. Tulemuseks tuli 6 poolt/14 vastu/1 erapooletu. Ettepanek ei leidnud toetust. Samas saime kinnitust, et volikogu suutis sellises erandlikus olukorras otsuse vastu võtta.
 

Kuigi  ruum on parasjagu suur siis 25 volikogu liiget ei oleks ilmselt ära mahtunud. Õnneks oli ette teada, kes kohal, kes Skypes. Foto: Toomas Aru

Ettevalmistatud päevakord kinnitati seejärel tavapärase hääletuse teel 16 poolt ja 6 vastuhäälega (üks volikogu liige oli vahepeal lisandunud).
 
1. Ülevaade eriolukorra meetmetest Rae vallas – vallavanem Madis Sarik.
 
Vallavanem Madis Sarik andis ülevaate. 13.märtsist on suletud kõik valla koolid, üle viidud distantsõppele. Koolides viibida ei tohi. Koolides on see, mis tehniliselt võimalik, maha keeratud, et kokku hoida.
Õpilased, kes on soovi avaldanud, on saanud ka arvuti koduõppeks.
Põhjendatud taotluse korral on võimalik vähendada õppetasu huvikoolis, osad treenerid puhkusel.
Lasteaiad, 16.märts oli lasteaias sadakond last, täna 25 (normaalolukorras üle 1600). Vallavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad  alates 16.märtsist kuni aprilli lõpuni kohatasust. Volikogu heakskiitu vaja.
Lastehoius hüvitame lapsevanematele 80 eurot, ka sellele otsusele volikogu heakskiitu vaja.
Raamatukogud küll suletud, aga esmaspäevast alates saab laenutada, vältides füüsilist kontakti. Raamatuid on vaja nii õpilastele kui kodus õppivatele üliõpilastele, ka teistele.
Spordikeskus ja kultuurikeskused on suletud, välistele rajatistele oleme pannud keelavad sildid. Ametlikult hetkel sulgenud ei ole. Kahjuks keelde siiski eiratakse ja tuleb ilmselt siiski sulgeda. Kahjuks toob sulgemine kaasa piirangud ka mõistlikult kasutavatele huvilistele.
Ühistransport – koolibussid ei sõida. Harjumaa Ühistranspordikeskus on lubanud, et kütuseraha komponenti ei võeta arvesse ja selles ulatuses väheneb valla poolt makstav summa. Homme saab teada.
Iga päev tuleb taotlusi bussiliinide ärajätmiseks.  Näiteks liinid 214 ja 244 jäävad homsest ära. Bussiootepaviljonide teema. Mõned omavalitsused on neid desinfitseerinud, eriti neid, kus rohkem rahvast käib. Maanteametil mingit desinfitseerimise plaani ei ole. Vald on 5-6 paviljoni desinfitseerinud, ka mänguväljakuid. Aga kui kinni paneme, enam ei desinfitseeri.
19.märtsist toidupakid abivajajatele, sotsiaalkeskuse töötajad viivad kätte.
30.märtsist soe toit õpilastele, kes seda abi vajavad. Praeguseks on 12 soovist teada andnud. Taaramäe lasteaias teeme. Soojades karpides püüame kohale viia, tehnilised üksikasjad selguvad.
Eakate hoolekanne – üksikelavate pensionäride nimekiri olemas, vajavad läbitöötamist. Võtame ühendust, sotsiaalhoolekande tegeleb.
Sotsiaalkeskus pakub kõiki teenuseid. Hooldekodu on külastajatele suletud.
Terviseamet on pakkunud koroonateste, kaitsevahendid on vallal olemas.
Selle nädala lõpuks saabub Eestisse 3 mlj kirurgimaski, sealt saab ka vald juurde.
 

Just selliselt nägi välja volikogus osalemine korraga VOLIS-es ja Skypes. Foto volikogu liikme Agu Laiuse ekraanil. Kuvatõmmis Agu FB lehelt

Küsimused/vastused.
 
Küsimus –  treeningud toimuvad siiski nii Lagedil kui Järvekülas. Noortel on dressid seljas, ühesugune vorm. Väidetavalt ei ole staadioni kasutamiseks lepingutki.
Vastus  -vallavalitsus on kursis, pidid täna Lagedi ratsatreeningule kohale minema. Tagasiside hetkel puudub. Väidetavalt toimus lausa staadionil treening. väidetavalt.
Küsimus- kas keeruliste peresuhetega peredega ka tegelda jõutakse. Lihtne on öelda – püsi kodus, aga kui kodune olukord on hull?
Vastus – jõuatakse, lisaks on kaasatud lastekaitse.  Kitsaskohti hetkel ei ole.
Küsimus/ettepanek – vabatahtlikke on ka üle Eesti palju, kes oleks nõus appi tulema. Saaksin abiks olla korraldamisel, andke aga märku!
Küsimus – küsimus puudutab volikogu ja vallavalitsuse vahelist suhet? Kas peetakse kriisikulu päevikut? Kui suured on otseselt kriisiga seotud kulud vallale? Palun ennustust, milline tuleb selle aasta eelarve kahanemine?
Vastus – Eelarves kajastame nii, et iga kriisiga seotud kulu juurde teeme märke (kriisikulu). Ehk siis päevikut peame. Milliseks eelarve puudujääk kujuneb, tegeleme esimesest päevast sellega. Mingi tabel peaks tekkima aprilli volikoguks. Kui ütleme, et 5-6 mlj siis see on praegu võib-olla.
Küsimus – aprillis võiks näha ka ettepanekuid, mida tuleb volikogul lisaeelarvena muuta?
Vastus – et aprillis, seda ei julge praegu lubada. Otsesed kriisikulud on kaitsevahendid, mänguväljakute pritsimine, jmt ehk pigem marginaalsed kulud. Vabariigi Valitsus on lubanud midagi kompenseerida. Tegeleme, aga rohkem on andmeid vaja.
Küsimus – arvan, et miinus tuleb suurem kui 5-6. Meedia kirjutab, et maskide tarnija jättis maskid tarnimata, kes sealt lootis vald oma osa saada.
Vastus- konkreetse looga ei ole kursis. Peale 18.30 tuleb raport. Iga päev tuleb pakkumisi erinevatele asjadele, aga meie tellime tuhat ühte ja tuhat teist, mitte miljoneid. Me saame täna hakkama.
Küsimus –kas on veel lapsi, kellel ei ole kodus arvutit ja milline on õpetajate tagasiside?
Vastus – kui on teada, et mõni laps ilma, oleks juba saanud. Igas koolis on võimekus välja anda. Kodusõppe jaoks töötab stuudium kindlamalt. Õpetajad – teevad topelt tööd. Lapsevanemad ütlevad, et õpetaja töö on nii raske, et nende palk tuleks kahekordistada.
Küsimus – Vabariigi Valitsus on oma kaitsevahendite hankega läbi kukkunud. Jaak Aab tegi värskelt hiinlastega 12-13 mlj eurose otseleppe, maskid tulevad. Raivo Uukkivi tegi ettepaneku hakata kärpima ja vähendada kõigepealt kõigi valla eelarvest palka saavate inimeste palka 30 %.  Mina seda õigeks ei pea, inimesed käivad ju tööl edasi. Aab on lubanud 100 mlj kohalikele omavalitsustele,mida on ilmselt vähe.
Vastus – Aabi hiinlastega leping oli juba varasemalt olemas, nüüd lihtsalt teavitati sellest. Vallavalitsuses juba 2 nädalat räägime, mõtleme, kuidas ja mida kokku hoida. Palkadest me küll räägime, aga midagi otsustatud ei ole. Õpetajate palku me ei puutu. Pooleliolevad ja ettevõetud investeeringud – ka need tuleb lõpuni käia.
Küsimus – avaldan tänu Madisele, väga operatiivselt on vald reageerinud. Lugesin volikogule saadetud ülevaatest, et alates 12.märtsist on kogu vallavalitsus kaugtööl. Kui palju see igapäevaste funktsioonide elluviimist on takistanud?
Vastus– jõude ei istu ükski inimene, tehniliselt on varustatud, töö käib. Planeeringute avalikustamise lükkub edasi, aga jõude ei istu keegi.
Küsimus– küsimus korteriühistutega seoses. Mõned korteriühistud ütlevad, et nemad ilma välise korralduseta koridorides käsipuid, ukselinke jmt ei desinfitseerimise.
Vastus– keeruline vastata, inimeste oma vastutus, vabatahtlikkus. Annetamine on kena. Elu peab saama elatud ka ilma korralduseta. Muide, kõik vanainimesed ka ei taha, et neid aidatakse.
Küsimus – tänan vallavanemat hea töö eest. Küsin, kas on ülevaadet riskirühmadest, krooniliste haiguste kandjatest. Kas oleme kindlad, et neil on olemas info abi kohta.
Vastus – meil on nimekiri üksikute, üle 61 aastaste inimeste kohta. Nalja ka. Kõigepealt saadeti nimekiri, järgmisel päeval paluti vallal nimetada ametnik, kellele krüpteeritult seesama nimekiri saata.
Sotsiaalosakond tegeleb kroonilistega, aga tasuks meile teada anda.
Küsimus-  kas järgmise Rae Sõnumite pabernumbris ilmub info meetmete kohta, mis abi keegi saab?
Vastus – ilmub.  
Küsimus – inimeste stressitase tõuseb, koduõpe, võimalik sissetulekute langus jmt mured. Kas perevägivald on Rae vallas suurenenud?
Vastus – meie vallas ei ole, statistika ka ei näita.
Lisavastus abivallavanem Jens Vendelilt – meil on plaanis saata lastekaitse poolt lastele teavitus (e-kooli süsteemi kaudu), et laps teaks, kui on abi vaja, kuhu pöörduda.
Küsimus– elanike teavitamise kohta. On jäänud mulje, et venekeelseid ei ole õnnestunud teavitada. Järveküla kandis jalutades kuuleb õues rohkem vene keelt, eesti keelt mitte.  Kas vallavalitsus on mõelnud venekeelse teavituse tegemise peale?
Vastus – eilsest hakkasime tegema, osades kohtades ka venekeelne jutt üleval.Väidetavalt saavad FB-s olijad eesti keelest aru. Oleme mõelnud, et piktogrammid on isegi paremad, neist saab aru ilma keelt oskamata.
 
Kuna rohkem küsimusi ei olnud siis tänasin vallavanem Madis Sarik’ut ja vallavalitsust tubli tegutsemise eest kriisiolukorras ning soovisin jõudu jätkamisel. Me kõik soovime, et see kriis kiiremini läbi saaks, aga peame arvestama, et võib kesta kauem.
 
2. Lühiülevaade Rae valla 2019. aasta õiguskorrast – piirkonnapolitseinik Rainer Väli;
Selgitasin volikogule, et suhtlesin isiklikult Rainer Väliga tänase volikogu teemal ning leppisime kokku, et tuleb suuline ettekanne üle Skype. Volikogu kantselei poolt saadeti ka kutse osalemiseks. Kahjuks täna enam politseinik Väliga ühendust saada ei õnnestunud ei mul ega volikogu sekretäril ning ka volikogu päevakorrapunkti alguses ei olnud temaga võimalik ühendust saada (vaatamata mitmetele katsetele).
Seega pidin möönma, et kuna ettekandjat ei ole siis jääb teise päevakorrapunkti arutelu täna ära.
 
3. Rae Vallavolikogu 07.novembri 2017 otsuse nr 18 „Volikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine;
Ettekandja  komisjoni esimees Agu Laius: nii seaduses kui põhimääruses on sätestatud et kui komisjoni liige soovib lahkuda siis saab seda otsustada vaid volikogu. Majandus-ja eelarvekomisjoni liige Martin Mägi on esitanud lahkumisavalduse ja kuna poliitiliste jõudude jaotuse kohaselt on kandidaadi esitamise õigus Reformierakonnal siis on nad esitanud uueks komisjoni liikme kandidaadiks Tanel Tammela. Palun toetada.
 
Küsimus – kas kandidaat on üles näidanud huvi ka keskkonnakomisjoni vastu?
Vastus – teadaolevalt ei ole.
 
Volikogu liikmetest keegi sõna võtta ei soovinud ning volikogu hääletas komisjoni koosseisu muutmise poolt.
 
 
4. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni töösse kontrollimist teostava isiku kaasamine.
 
Volikogu liige Indrek Varik teatas, et ta taandab end sellest arutelust ja lahkus volikogu saalist (ja VOLIS-est ja Skypest).
 
Tuletasin volikogu liikmetele meelde, et tegemist on eelmisel volikogu istungil katkestatud eelnõuga, mis on esitatud revisjonikomisjoni poolt. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjon kogunes 12.02.2020 ja arutas olukorda, mis on tekkinud pärast komisjoni liikme Lisandra Talvingu asendusliikme volituste lõppemist volikogus ja sellega automaatselt ka tema revisjonikomisjoni liikmelisuse lõppemist. Talving oli töös oleva revisjoni „Vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse, tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine vallas asuvate ebaseaduslike ehitistega tegelemisel“ juhtivkontrollija. Komisjon, arvestades L.Talvingu pädevust ja töökogemust kohalikus omavalitsuses ning arhitekti haridust, leiab et L.Talving tuleb kaasata nimetatud revisjoni läbiviimisse eksperdina. Revisjonikomisjon tegi volikogule järgmise ettepaneku. Rae Vallavolikogu 19.02.2019 otsusega nr 76 „Revisjonikomisjoni 2020.aasta tööplaan“ kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaanis oleva teema „Vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse, tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine vallas asuvate ebaseaduslike ehitistega tegelemisel“ osas kontrolli läbiviimisel osaleb Lisandra Talving. Rae valla põhimääruse § 35 lõike 3 kohaselt võib juhul, kui kontrollimist teostav komisjoni liige ei ole volikogu liige, tema tööd tasustada volikogu otsuse alusel.
 
Kuigi eelmisel korral katkes menetlus peale sõnavõtte siis teen sellegipoolest ettepaneku lubada esitada küsimusi ja soovi korral ka uuesti sõna võtta.
 
Küsimus- kes tegi revisjonikomisjoni liikmetest ettepaneku L.Talvingu kaasamiseks.
Agu Laius vastas, et algne idee oli temalt, arutas seda komisjoni esimehega ning tegi ettepaneku L.Talvingule jätkata revisjoni tegemist eksperdina. On mõistik, et asi saaks lõpule viidud kui on alustatud.
Küsimus- kes allkirjastas revisjokomisjoni koosoleku protokolli?
Vastus – ju ikka esimees allkirjastas.
 
Seejärel tekkis meil mitmeminutiline tehniline tõrge, sest revisjonikomisjoni aseesimees oli vajutanud VOLIS-es kõiki nuppe (küsimus, kõne ja sõna), kuid oma arvuti mikrofoni sisse ei lülitanud. Võttis natuke aega, aga kuna mul jagus kannatust ja seda peab ju ometi volikogu esimehel opositsiooni kuuluva saadiku suhtes jätkuma:)
Kui siis lõpuks mikrofon telefoni teel saadud juhendamise kaudu sisse sai lülitatud, esitas revisjonikomisjoni aseesimees revisjonikomisjoni nimel taotluse võtta eelnõu menetlusest tagasi.  Kuna revisjonikomisjoni esimees Indrek Varik oli end antud küsimuse arutamisest taandanud siis oli aseesimehel õigus revisjonikomisjoni esindada.
Eelnõu tagasivõtmisel arutelu lõpeb, seda näitas ka kiirkontroll valla põhimäärusest. Seega oli neljanda päevakorrapunkti arutelu lõppenud ja opositsioonil õnnestus järjekordselt torpedeerida revisjonikomisjoni tööd. Nii üllatav kui see ei ole siis Rae vallas sõdib opositsioon töötava revisjonikomisjoni vastu.
 
Lõpetuseks tänasin kõiki volikogu liikmeid, nii neid, kes olid kohale tulnud kui neid, kes olid leidnud võimaluse volikogu töös osaleda eemalt. Rõhutasin üle, et kui mõni volikogu liige teab volikogu liiget, kellel on mingi takistus elektrooniliselt volikogus osalemiseks siis andku palun teada. Kui kodus on kehv internetiühendus siis kultuurimajas on hea Wifi ning küllaga ruume, kus üksinda viibida, eriolukorra reegleid järgida. Mitte ükski volikogu liige ei tohi volikogu tööst eemale jääda kui ta ise tahab osaleda. Tänane volikogu näitas, et 22 liiget 25-st leidsid võimaluse osaleda, väga tublid!
 
Lõpetuseks meeldetuletus seadusest ehk KOKS-ist, mida tuli volikogu eelses diskussioonis mitu korda korrata:
Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga