Volikogu ajal saabus kevad

Rae vallavolikogu 20.märtsil 2018 aastal algas tavapäraselt 17.30 ning päevakorras mitmeid sotsiaalküsimusi, ülevaade kergliiklusteedest ja uue kohustuse võtmine…

Volikogu algas täpselt pool kuus ja kõigepealt õnnitlesime sünnipäevalapsi Raivo Uukkivit ja Oleg Tšubarovi. Viimast küll õnnitleda ei saanud, sest teda ei olnud kohal.

Raivo Uukkivi saab lilled Laine Randjärvelt

Järgnes vaba mikrofon ja värske lillesaaja kohe alustas arupärimise esitamisega. Kiire maaüksus Patika külas, oli garaaž, aga nüüd on moodustatud korteriühistu. Küsimused vallavalitsusele, kas ja kuidas seal asjad korraldatud on?

Agu Laius – osalesin EV100 raames toimunud ujumisvõistlusel Jüri ujulas ja väga tore ettevõtmine oli. Rae volikogu sai osalemise eest tänukirja ning annan selle volikogule üle.

EV100 tähistamiseks 100 km ujumine Jüri ujulas. Aukiri ja tänu volikogule!

Seejärel kinnitas volikogu päevakorra ja asus punkte läbi vaatama:

1.     Ülevaade Rae valla kergliiklusteedest. Ettekandja vallavanem Mart Võrklaev: mitmes volikogus on kergliiklusteedest juttu olnud, otsustatud anda kinnitusi kaasrahastamise ja avaliku kasutuse kohta. Vallavalitsus on ette valmistanud kaardi, kus punaste joontega on tähistatud valmis teed, siniste joontega lähiaastatel rajatavad teed (kindla rahastusega), roheliste joontega pikema perspektiiviga rajatavad teed (valla eelarvestrateegias märgitud, aga lisarahastamise mõttes nn joonealused). Kollaste joontega tähistatud 2020+ aastatel soovitavalt rajatavad teed. Rahaline kate hetkel puudub. Järveküla-Assaku lõigul saab sel aastal Würthi juures puuduolev lõik rajatud. Raeküla kergliiklustee juures on veel probleeme maaomanikega, aga püüame lahendada. Maanteeamet ei ole vastu tunneli rajamisele Tln-Trt maantee alt läbi (Raeküla kandis), aga rahastada nad ei taha. Aaviku-Vaida lõik ehitatakse käesoleval aastal välja Patikani, aga soov on ehitada kuni Vaidani. Kui vähegi rahaliselt võimaldab siis ehitataksegi esimesel võimalusel.

26.märtsil 2018 lisatud värskete uuendustega kaart:

Kergliiklusteed_2018_4

Küsimused: kas Jüris, Ehituse tänaval on kergliiklusteid plaanis?

Vastus: tegelikult on neid kergliiklusteid rohkem, mis rajatakse planeeringute elluviimise käigus. Kaardile on märgitud suuremad.

Küsimus: kas on mõeldav koostöös Raasiku vallaga planeerida kergliiklusteed Aruküla suunas?

Vastus: jah, mõistlik mõte.

Küsimus: Kes Tallinna väikest ringteed ehitama hakkab?

Vastus: seda ehitab riik ja seetõttu ei ole seda Rae valla kergliiklusteede kaardil. Väidetavalt hakkab riik sel aastal väikest ringteed projekteerima. Võib juhtuda, et projekteerimine toimub koostöös vallaga.

Küsimus: kas Patikale, teisele poole Tln-Trt võiks samuti kergliiklusteed planeerida?

Vastus: jah, võiks küll.

TK: eelnevas tekstis märgitud värvidega jooned on arusaadavad siis kui lisan siia ka kaardi. Kuna vallavalitsus soovib täna volikogus esitletud kaarti saadud tagasiside kohaselt veel täiendada siis lubas vallavanem, et uuendatud kaart saab valmis hiljemalt esmaspäevaks, 26.märtsiks. Siis laen ka siia üles.

2.     2019.aastaks lubatud investeeringusumma suurendamine. Ettekandja valla finantsjuht Tiit Keerma: kui vallavalitsusel on vaja võtta vallale kohustust 2019 a eest siis seda saab teha vaid volikogu loal. Järveküla lasteaia (Turu teel) hanke tulemusel on investeeringu summa suurem kui algselt kavandatud.

Kaasettekanne eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Agu Laius: seekord oli komisjoni päevakord rekordiliselt lühike ja ka komisjoni liikmete osavõtt jättis soovida. Aga arutasime eelnõu läbi, kõik oli mõistetav ning komisjon soovitas määruse vastu võtta esimesel lugemisel.

Küsimus: kes hanke võitis?

Vastus: parima pakkumise tegi kolmest äriühingust koosnev grupp, aga kinnitatud hanke tulemus veel ei ole. EAS vaatab väga detailselt kõik läbi.

Volikogu toetas 20 poolthäälega määruse vastuvõtmist.

3.     Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel: määrus III lugemisel. Sotsiaal-ja tervishoiukomisjonis tehtud märkused on eelnõusse sisse viidud. Vallavalitsus palub vastu võtta.

Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees Tõnis Kõiv: komisjon arutas sotsiaalteenuste osutamise korda 6.märtsil 2018 toimunud koosolekul, puudus kaks liiget. Komisjoni tehtud ettepanekud on eelnõusse sisse viidud ning komisjoni üksmeelne seisukoht oli, et sotsiaalteenuste osutamise kord on valmis vastuvõtmiseks. Palun volikogul määrus vastu võtta.

Ettepanek muuta eelnõu vormistust.

Volikogu toetas 19 poolthäälega vastuvõtmist.

4.     Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale. Ettekandja Jens Vendel: Sotsiaalteenuste osutamise kord just kinnitati, aga puudega lapse hooldajale toetuse määramist seal reguleeritud ei ole, seetõttu ongi eraldi eelnõu. Last, kes ei saa käia ei lasteaias ega koolis, peab vanem kodus hooldama ning selleks on toetus ette nähtud. Lisaks toetuse maksmisele tasub vald vanema eest sotsiaalmaksu.

Kaasettekanne komisjoni esimees Tõnis Kõiv: komisjonis arutas eelnõud 6.märtsi istungil. Arutasime, miks on eelnõus eraldi vanused 13-15 ja 16-18, mis on teenuste sisu, kes saab olla hooldaja jmt sisulisi küsimusi. Eraldi peatusime toetuse määral, mis on praegu 20 eurot kuus. Komisjoni ühine seisukoht on, et toetusemäär tuleb tõsta 100 euroni kuus ning tegime ettepaneku vallavalitsusele määra tõstmiseks. Eelarvelise lisakulu katteallikaks järgmine lisaeelarve (eelmisel aastal tegime lisaeelarveid pea üle kuu). Komisjon tegi volikogule ettepaneku I lugemine lõpetada ning määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 28.märts 2018 kell 12.00.

Küsimus/ettepanek: täpsustada sõnastust ning mis on teistmoodi 16-18 a vanuse puhul?

Vastus: Töötukassa lisandub.

5.     Tänukirja andmine. Ettekandja Jens Vendel: on ettepanek anda volikogu tänukiri Taaramäe lasteaia juhatajale Tuulike Seljamaale tulemusliku ja pikaaegse töö eest.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Kaarel Kais: komisjoni koosolek toimus 8.märtsil, kohal oli 11/13-st, kõik toetasid, oli mitmeid väga positiivseid sõnavõtte. Komisjon toetab.

Küsimus: kas vallavalitsus ka tänukirju annab?

Vastus: jah, annab küll, aga volikogu tänukirjaga kaasneb rahaline ergutus. Volikogu tänukirja kandepind on laiem ja seetõttu on volikogu tänukiri tähtsam.

Volikogu otsustas 19 poolthäälega anda tänukirja Tuulike Seljamaale.

6.     Rae valla asutuse “Rae sotsiaalkeskus” asutamine. Kaasettekanne Jens Vendel: valitsus on ette valmistanud eelnõu sotsiaalkeskuse asutamiseks, tuleneb arengukavast. Loodavas sotsiaalkeskuses hakatakse pakkuma päevakeskuse teenust, koduteenust, tugiisikuteenust, jmt teenuseid, sinna alla koonduvad mitmete sotsiaalteenuste korraldamisega seotud funktsoonid, Jüris,  Aaviku tee 1 maja on asukoht. 2018 a on planeeritud sotsiaalkeskuse koosseisu 3 töökohta, eelarves renoveerimiseks ette nähtud 53 tuh eurot, tegevuskuludeks 178 tuhat eurot.

Kaasettekanne komisjoni esimees Tõnis Kõiv: arutasime samal koosolekul ning põhiliselt keskendus arutelu sotsiaalkeskuse sisule, seal osutatavatele teenustele, renoveerimistööde sisule, maksumusele, asutuse tulevasele aastaeelarve jmt küsimustele. Kuigi otsuse eelnõu on suhteliselt lühike siis formaalselt keskendus meie arutelu otsuse seletuskirjale. Sellegipoolest jõudis komisjon konsensuslikult seisukohale, et antud otsust tuleb arutada vähemalt kaks korda ja seetõttu tegi volikogule ettepaneku lõpetada täna esimene lugemine ning määrata muudatusettepanekute tähtajaks 28.märts 2018 kell 12.00.

Küsimus: meil juba hooldekodu eraldi asutusena on, äkki peaks need ühendama?

Vastus: arutuse all oli, funktsioonidelt ta sinna alla isegi sobiks. Kas ta ka juba täna lisaväärtust annaks, arutelu koht?

Küsimus: mitu inimest vallavalitsusse struktuurist üle läheb?

Vastus: koduhooldustöötajad, tugiisikud.

Küsimus: miks siis ikkagi kohe ei saa vastu võtta?

Vastus: uue asutuse loomine on kaalukas otsus ja komisjon tahab tõsiselt kaaluda, vallavalitsuse täiendavat infot kuulda, arutada. Sealhulgas hooldekodu lisamist uue asutuse alla.

Sõnavõtt Raivo Uukkivi lt, kes toetas II lugemisele saatmist, et saaks kõik läbi arutada.

Volikogu saatis eelnõu teisele lugemisele ja määras parandusettepanekute tähtajaks 28.märts 2018 kell 12.00.

Volikogu lõppes kell 18.30 volikogu esinaise tõdemusega, et veerand tundi tagasi algas kevad. Ehk siis volikogu töötas talvest kevadesse. Sellegipoolest aga valitsesid väljas miinuskraadid, lumi oli maas ja teed libedad. Talv mis talv, kuigi on kevad:)

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga