Ülemiste

Vaata detsembris 2016 valminud Ülemiste promenaadi demo

Inimesed väärivad pääsu Ülemiste järve kallastel jalutamiseks, jooksmiseks, jalgrattaga sõitmiseks.

Järve vee kvaliteeti on vaja kaitsta, sest tegu on inimeste joogivee reservuaariga. Samas ei kujuta vee kvaliteedile ohtu kui inimestel lubada liikuda järve kaldal asuval teel, elukvaliteeti parandaks aga küll. Vaata virtuaaltuuri (klikkides pildil olevatel punktidel) ja jälgi tegevuste kronoloogiat!

 

 

Aktiivse tegevuse kronoloogia:

1. Peetrikate ühiskiri AS-ile Tallinna Vesi 2013 a mai alguses (pikemalt siitsooviga avada arutelu Ülemiste järve avamiseks inimestele veega mitteseotud tegevusteks.

2. AS Tallinna Vesi vastas mai lõpus (pikemalt siit), et nemad ei ole põhimõtteliselt vastu, aga see nõuab laialdast arutelu ja seaduse muutmist.

3. Juuni alguses üllatas avalikkust keskerakondlasest Tallinna kesklinna vanem sooviga Ülemistes ujuda (pikemalt loe siit)

4. Juuni keskpaigas teatasid sotsiaaldemokraadid, et nemad on vastu Ülemiste järvele avalikkuse suurema ligipääsu lubamisele (pikemalt siit)

5. Juuli algul toimus Ülemiste järve kaldal asuval teel keskkonnaseisundi hindamine, mille käigus toimus ka nn “virtuaaltuuri” ülesvõtmine. Vaata väikest videolõiku siit

6. Augusti algul sai virtuaaltuur valmis ning on siinsamas lehel ka vaadeldav.

7. Augusti keskel kirjutas Rae valla ajaleht Rae Sõnumid Ülemiste järve avamisest.

8. Augusti lõpust alates kannavad nii mõnedki autod kleepsu Ülemiste vabaks! ja avaldavad niimoodi toetust projektile (foto autokleepsust allpool).

9. 31.augustil teatas Tallinna linnavolikogu RE fraktsiooni juht Õnne Pillak, et ta on küsinud Tallinna linnapea Edgar Savisaare seisukohta Ülemiste avamise kohta.

10. 02.septembril avaldas Delfile oma arvamuse Ülemiste järve avamise kohta Tallinna Keskkonnaamet ning avamise mõju kinnisvarahindadele selgitas Peep Sooman.

11. 19-20.september külastas 6-liikmeline delegatsioon Inglismaal, United Utilities hallatavaid veehoidlaid sealse praktika uurimise eesmärgil. Lühikokkuvõte siin.

12. 25. september kirjutasid europarlamendi liige Indrek Tarand ja Marek Strandberg laimukirja Tallinna linnapeakandidaatidele, omistades peetrikatele Ülemistest supluskoha tegemise plaani, mida meil ei ole kunagi olnud.

13. 26.septembril hoiatasin linnapeakandidaate oma kirjaga valetajatest Tarandi ja Strandbergi eest, mis leidis avaldamist ka Delfis.

14. 7.oktoobril kirjutasin lahti tulevase promenaadi rahastamise variandid, mis avaldati Delfis.

15. 8.oktoobril vastas Tallinna linnapea Edgar Savisaar Õnne Pillakule, et linnavalitsus ei kavanda samme Ülemiste järve avamiseks avalikkusele.

16. 17.oktoobril pidin veelkord sõdima valetajast Tarandiga, kes seekord lihtsalt Peetri elanikke solvama asus, loe Postimehest.

17. 23.oktoobril  Reformierakonna ja IRL-i vahel sõlmitud koalitsioonileppe Rae vallas  võimu teostamiseks punkti 2.3.10. kohaselt aitab vald kaasa Ülemiste järve kaldale promenaadi rajamisele.

18. 29.novembril saatsin Eesti Keskkonnauuringute Keskusele (EKUK) infopäringu, et uurida kuidas võiksid nende arvates Ülemiste järve kaldal jalutavad inimesed mõjutada vee kvaliteeti.

19. 17.detsembril teatas Tallinna linnavalitsus kavatsusest taotleda Ülemiste järve ümbritsevat metsa linna omandisse. Tegelikult on hoopis mõistlikum mets jätta riigile ja anda üle RMK-le, sest RMK-l on küllaga võimekust matkarada rajada, korras hoida.

20. 6.jaanuaril 2014  sain EKUK-ilt vastuse, mille kohaselt veekogude ääres inimeste liikumist ei käsitleta veekvaliteedi mõjutegurina, rohkem tuleks inimeste lubamisel tähelepanu pöörata võimalikule jäätmetekkele ja kallaste risustamisele.

21. .20.jaanuaril 2014 kinnitatud Riigikogu keskkonnakomisjoni tööplaanis on punkt Ülemiste veepuhastusjaama külastamisest, et tutvuda veepuhastusprotsessiga ja hinnata sanitaarkaitseala piirangute otstarbekust.

22. 29.jaanuaril 2014  sai avalikuks, et Tallinna volikogu liige Jüri Ennet on esitanud eelnõu, mille järgi volikogu kohustab Tallinna linnavalitsust panustama ümber Ülemiste järve liikumisvõimaluste loomiseks. Vt Enneti arvamust Ülemiste avamisest lk lõpus.

23. 8.veebruaril 2014 tutvusid Peetri aleviku ja Järveküla aktiivsed elanikud Ülemiste veepuhastusjaamaga ning arutasid edasisi plaane.

24. 6.märtsil 2014 võttis Tallinna linnavolikogu Jüri Enneti eelnõu vastu.

25. 31.märtsil 2014 saatis Peetri seltsi esimees Kuldar Mets kirja Rae vallale palvega kaasa aidata Ülemiste järve avamisele.

26. 15.aprilil 2014 külastab Riigikogu Keskkonnakomisjon Ülemiste veepuhastusjaama, et tutvuda jaama tööga ning hinnata sanitaarkaitsetsooni vastavust muutunud oludega.

27. 20.mail 2014 arutab Riigikogu Keskkonnakomisjon Ülemiste järvega seotud suuri riske ehk lennukid, autod ja pahatahtliku tegevuse oht kanali suublas.

28. 20.mail 2014 otsustab Rae vallavolikogu toetada Peetri Seltsi pöördumist Ülemiste järve lõunakaldal asuva tee avamiseks jalakäijatele ja jalgratturitele.

29. 24.septembril 2014 kohtusin Pärnu, Haapsalu ja Narva-Jõesuu promenaadide loomisega seotud arhitekt Kersti Lootusega, et arutada koostööd Ülemiste promenaadi rajamise ettevalmistamisel.

30.  16.detsembril 2014 algatasin Riigikogus Veeseaduse muutmise seaduse, mille sisuks oli Vabariigi Valitsusele Ülemiste järve osalise avamise õiguse andmine.

31. 15.jaanuaril 2015 otsustas Vabariigi Valitsus ühehäälselt toetada Riigikogu liikme Tõnis Kõivu algatatud Veeseaduse muutmise eelnõu (824 SE) üldist eesmärki, kuid mitte toetada eelnõu esitatud kujul.

32. 9.märtsil 2015 toimus nõupidamine Rae vallavanema juures, kus otsustati sõlmida koostööleping SA Eesti Terviserajad ja Rae valla vahel, arendamaks ühiselt Ülemiste järve ümbritsevaid terviseradu.

33. 15.aprill 2015 kiitis Tallinna linnavalitsus heaks koostööleppe sõlmimise Rae vallaga kaugemas perspektiivis terviseraja rajamiseks ümber Ülemiste järve ja lühemas perspektiivis kergliiklustee ehitamiseks Vana-Tartu maantee äärde.

34. 16.juuli 2015 sõlmiti Rae valla ja kuue ettevõtja vahel koostööleping Ülemiste promenaadi eskiisprojekti ja 3D visuaali tellimiseks maastikuarhitekt Kersti Lootuselt.

35. 9.märts 2016 tutvustas Rae vallavanem Mart Võrklaev Peetri aleviku üldkoosolekul Ülemiste promenaadi eskiisi.

36. 6.mail 2016 lendas droon tulevase Ülemiste promenaadi kohal ja filmis, pildistas 3D visuaali tarbeks maastikku.

37. 9.detsembril 2016 valmis lõpuks Ülemiste promenaadi eskiisprojekti visualiseering, millega saad tutvuda klikkides Ülemiste promenaadi demol. 

38. 16.juunil 2017 avaldas Harju Elu loo pealkirjaga “Ülemiste promenaad võib valmida 2019“, kust leiab ülevaate arengutest. 

39. 20.novembril 2018 võttis Rae vallavalitsus vastu korralduse nr 1548 Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine (Ülemiste promenaad). 

40.30.juulil 2019 on Keskkonnaamet väljastanud AS-le Tallinna Vesi vee erikasutusloa andmise eelnõu, mille kohaselt saab veefirma õiguse rajada järve sisse, lennujaama poolsesse nurka eraldi veehoidla ja selle rajamine suurendab oluliselt järve lõunakalda inimestele avamise võimalust. 

41. 31.juulil 2020 kell 15.00 oli Äripäeva raadio (sagedusel 92,4) eetris vestlussaade Ülemiste promenaadist, saatekülalisteks Tallinna Vee juhatuse liige Aleksandr Timofejev ja Tõnis Kõiv. Saade järelkuulatav.

42. 17.augustil 2020 avaldas Pealinn artikli pealkirjaga Ülemiste järve avamine tooks kitsale ringile. Artiklis püütakse vastandada Rae valla elanikke ja pealinlasi ning ei taheta selgitada (AS Tallinna Vesi poolt) järve sisse uue järve ehitamise positiivset mõju.

43. 17.augustil 2020 avaldas TTV uudislõigu Ülemiste järvekalda promenaadist, kus said sõna Tõnis Kõiv, Kalle Klandorf ja Aleksandr Timofejev.

44. 2.septembril 2020 kehtestas Rae vallavalitsus korraldusega nr 1124 Ülemiste promenaadi detailplaneeringu (ametlik nimetus – Järveküla Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneering).

45. …

Arvamused Ülemiste järve avamise kohta:

Enn Loigu, TTÜ Keskkonnakaitse aluste õppetooli professor 12.juuni 2013 AK-s: “Me teame väga hästi et Ülemistesse tuleb vesi väga paljudest veehoidlatest, jõgedest, soodest, Piritast, Pärnust, see on ülisuur ala, kus on tavaline majandustegevus. Elab inimene, sõbralikult loodusega ja midagi ei juhtu.  Sama võiksime üritada ka oma järvega, avame ta elanikkonnale!”

Jüri Ennet, psühhiaater 13.juuni Õhtulehes: “Kasvasin Ülemiste järve ääres ja loomulikult kohe esimesel korral, kui poistega sinna ujuma läksime, olid ka järelevalveinspektorid kohal. Nad viisid mind isa juurde, kellelt oma nahatäie kätte sain. Isa tegi õigesti!” rääkis psühhiaater Jüri Ennet.

Jüri Ennet pooldab, et Ülemiste järve ümber tehtaks spordirajad, sest ümber kena järve on ikka toredam joosta, ratta- või rulluiskudega sõita. “Olen niivõrd selle poolt, et kas või hommepäev haaraksin labida ja läheksin appi, aga järgmise saja aasta jooksul ma sinna ujuma küll kedagi ei lubaks,” arvab ta.

Allan Piik (1950-2013), Keskkonnaameti Harju-, Rapla- ja Järva piirkonna juhataja 12.juuni EPL-is:

“Arvan, et Ülemiste järve avalikuks suplemiskohaks muutmiseks ei olda veel valmis, sest selleks on vaja väga pikka ettevalmistust. Murekohaks ei oleks joogivee puhtus, sest vesi puhastatakse enne joogiveetorustikku jõudmist kapitaalselt, vaid pigem just loodus ja elustik. Järve kaldad on soised ja rohused, seal ei ole mingi liivarand.

Piigi arvates ei ole järve suplemiskohaks avamine siiski võimatu. „Selleks tuleb teha väga palju ettevalmistusi ja siin tuleb kasvõi tervisekaitseametilt ja veel paljudelt muudelt ametkondadelt võtta analüüsid,” lisas ta.

Autokleepsuga toetad ideed

 

Kleepsuga autol saad näidata oma toetust
Kleepsuga autol saad näidata oma toetust
Tee järve kaldal ehk tulevane promenaad
Tee järve kaldal ehk tulevane promenaad
Üle veepiiri paistab lennujaam
Üle veepiiri paistab lennujaam
Teravam silm näeb pilvedes lennukit
Teravam silm näeb pilvedes lennukit

One thought on “Ülemiste”

  1. Põhimõtteliselt kaugemas perspektiivis võiks Ülemiste järve osalise avamisega nõus olla. Avamine tuleks varakult ja põhjalikult ette valmistada. Koheselt tuleks lõpetada Ülemiste järve kalda kaitsealal (ja kaugemalgi ) majandustegevus . Riigikogu keskkonnakomisjon saaks oma otsustega lõpetada uutel jõududel järvele liialt lähedale eramute ehitamise. Viimane aeg on käesoleval suvel Keskkonnaseadustiku ümbervaatamine Ülemiste järve kaitsmise kasuks. Rae vald toetas järve avamist aga mida ta on selleks teinud ,et inimesed pääseks üldse järve äärde ilma, et Järveküla segamini ei pöörataks. Järve ümbrus on sellest vaaatevinklist täielikult planeerimata või kujutatakse selliselt ette, et nagu laulupeol on ümbritsevad tänavad autosi täis pargitud ,jne. Näha tuleks kogu Ülemiste järve ümbrust laiemalt puhke ja rohealana mitte paberil vaid ka tegelikkuses. See mida täna rikutakse on tulevikus loodusele raske heastada. Kuidas inimesed sinna pääsevad; parklad,Wc-d ?jms.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga