Idarahaskandaal ehk Tähtis on raha päritolu

Täna toimus Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu erakondade rahastamise teemal. Reformierakonna fraktsiooni nimel kõneledes soovitasin jääda põhiküsimuse juurde – kas Eestile on vastuvõetav, et tulevane võimalik peaminister või president võtab vastu raha Vene eriteenistusega seotud isikult. 

Reformierakonna fraktsiooni nimel kinnitan, et erakondade rahastamine on kahtlematult tähtis küsimus. Riigiõiguslik küsimus, demokraatia küsimus, läbipaistvuse ja aususe küsimus. On väga oluline teada, kes rahastab poliitiliste otsuste tegijaid ehk erakondi. Kas raha tuleb maksumaksja taskust ehk riigieelarvest, erakonna liikmete või teiste füüsiliste isikute avalikest annetustest või erakonna varast?

Või tuleb raha hoopis Vene raudteelt, mida juhib eriteenistuse taustaga mees või mõnelt muult Vene eriteenistusega seotud isikult. Sealt raha küsimine või ilma küsimata vastuvõtmine või vastuvõtmisega nõustumine on tõsine süüdistus ja märkimisväärne oht Eesti julgeolekule, iseolemisele laiemalt.

Edgar Savisaare teolt ei tasu ühegi “tõekomisjoni” ega seadusemuudatuse jutuga tähelepanu kõrvale juhtida. Savisaart ei takistanud Karistusseadustiku § 402 sekunda, mille kohaselt on erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumine kriminaalkorras karistatav. Sellegipoolest ta, nüüd tsitaat Kapo raportist 24.juuni 2010 a toimunu kohta : ”Edasise kultuuriprogrammi käigus külastati Kiltsi mõisakompleksi Lääne-Virumaal. Mõisakompleksis eraldusid E.Savisaar, D.Borodits, V.Busujev, S.Petrov ja V.Jakunin, viimatinimetatu ettepanekul, omavaheliseks konspiratiivseks vestluseks. Vestlusel teatas V.Jakunin, et Eesti parlamendivalimisteks antakse Keskerakonnale toetuseks 1,5 mlj eurot. Sellest 1/3 antakse sularahas ja 2/3 arvete alusel.” tsitaadi lõpp. Kas on keegi mainitud vestlusel osalejatest sedagi olulist nüanssi märkinud, et Eesti seadused ei luba mingit arvete alusel erakonna rahastamist. Lubatud on vaid füüsiliste isikute annetused. Annetuse eest arvet ei esitata, ei saagi esitada.

Kas keegi siin saalis tõemeeli arvab, et 1/3 sulas ja 2/3 arvete alusel on erakonnaseaduse pärusmaa?!

1/3 sulas ja 2/3 arvete alusel oli keelatud siis ja on keelatud praegu. Või tahab siin nüüd keegi vähemalt 2/3 arvete alusel seaduslikuks muuta? Nii keskerakond kui sotsid seda ju sisuliselt soovivad, nõudes ettevõtete annetuste lubamist erakondadele. Reformierakond on sellele vastu.

Imekspandavalt naiivne on kuulda arvamusi, et seadusega tuleks üle jõu elamine ära keelata, sealhulgas erakondadel. Et võtame vastu seaduse ja keelame üle jõu elamise ära. On ju ka kõlanud ettepanek, et võlgades erakondadel tuleb valimistel osalemine ära keelata. Täiesti äraspidine loogika. Kas siis seetõttu on mõni erakond võlgades, et seadus ei piira kulutusi reklaamile?! Ei sugugi.

Muide, Reformierakond ei lähe valimistele vastu võlgadega  ja me ei ole ainuke erakond. Meie andmetel on võlad jätkuvalt üleval Keskerakonnal ja sotsidel.

Nii nagu igal inimesel kui ka inimeste loodud organisatsioonil, milleks erakond ju on, on õigus otsustada ja vastutus otsuste eest. Sealhulgas ka ebamõistlike või suisa valede otsuste eest. Pealegi, tegemist on ju väärtusliku infoga valija jaoks. Miks peaks eeldama, et erakond, kes ei suuda iseend pankrotiohtu sattumata majandada, suudaks majandada Eestit? Miks peaks sellise info saamise valijate jaoks ära keelama?

Reformierakonna eestvedamisel on Erakonnaseadust muudetud täpsemaks, suuremat läbipaistvust tagavaks ehk lihtsalt öeldes paremaks. Oleme lähtunud ja lähtume järgmistest põhimõtetest:

1. Kõik erakonna rahastamise allikad on 100% avalikud – veebilehel igaühele kättesaadavad. Erakonnal on kohustus esitada õigeid andmeid. Neid kontrollib vannutatud auditor, kes vastutab oma arvamuse õigsuse eest oma tegevusloaga. Avalikkus ongi suurim garantii, demokraatlikule kodanikuühiskonnale kohane.

2. Juriidiliste isikute annetused ei ole lubatud.

3. Igasugune varjatud annetus on keelatud. Seadus defineerib täpselt, mis on varjatud annetus. Kui kellelgi on ideid, kuidas seda määratlust veelgi paremaks muuta – palun, esitage ettepanek, arutame.

4. Erakonna esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks on lisaks avalikkusele olemas ka Riigikogu juures tegutsev komisjon. Kui kellegi on ideid selle komisjoni liikmeskonna osas – palun esitage, arutame. Loodame, et tänagi siin esinenud tuntud spetsialist Allar Jõks ei ütle ära, kui talle ettepanek tehakse selle komisjoni töös osaleda.

5. Politsei, maksuameti ja prokuratuuri pädevust ei ole seoses erakondadega vähendatud. Kui erakonda on rahastatud maksudest kõrvalehoidumisega, rahapesuga või muul karistataval viisil, sekkuvad õiguskaitseorganid.

6. Meil kehtib süütuse presumptsioon. Demokraatlikus kodanikuühiskonnas tuleb lähtuda eeldusest, et inimesed ja inimeste ühendused ehk erakonnad tegutsevad heas usus ja õiguslikult.

Eesti erakondade rahastamise kord on tegelikult ju üsna tugev, keegi ei vaidlusta seda – see on ka presidendi ja riigikontrolöri seisukoht. Probleem on teises – kust tulevad mõjud, mida esitatavad deklaratsioonid ei näita. Sellega tuleb tegeleda – kui keegi otsib tuge kas korruptiivsel viisil või riiklust ohustaval viisil.

Reformierakond ei lähe kaasa plaaniga panna riik jälgima kampaaniamahtu, sest see viib tähelepanu olemuslikult mujale. Eesmärgiks on kontrollida kust raha tuleb, mitte kuidas seda kulutatakse.

See oleks sama hea, kui me praegu arutaks tõsimeeli, mille jaoks Keskerakond tohib Vene eriteenistustega seotud raha kasutada ja mille jaoks mitte. Püsime ikka põhiküsimuse juures – kas Eestile on vastuvõetav, et võimalik tulevane peaminister või president küsib/ saab raha Kremliga seotud isikutelt või mitte.

Meie jaoks see vastuvõetav ei ole.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga