Revisjonikomisjon ootab uut juhti

Rae vallavolikogu 24.jaanuari 2017 koosolek oli ebatavaliselt lühike, sest päevakorras oli vaid üks punkt  – revisjonikomisjonile uue hingamise andmine

Volikogu algas Agu Laiuse sissejuhatusega: kuna eelmisel volikogul anti üle umbusaldusavaldus revisjonikomisjoni esimehele siis on tänase volikogu kokku kutsutud  umbusaldajate soovi kohaselt. Volikogu aga peame ikka tavapäraselt ehk kõigepealt on vaba mikrofon.

Uukkivi – järgmine volikogu võiks kuulata infot Noortevolikogu teemal. Lisaks eelnõu Lagedi lasteaia hanke kohta, mida ühe erakonna fraktsioon volikogus peab tehtuks ilma volikogu heakskiiduta.

Uuemaa – teen ettepaneku maksta revisjonikomisjoni eksperdile hüvitist 5000 eurot (naer saalis, sh ka opositsiooni poolel).

Seejärel kinnitati päevakord 17 poolthäälega.

1.     Revisjonikomisjoni esimehe umbusaldamine. Ettekandja Agu Laius: umbusalduse on esitanud Aleksander Torjus, Ülo Timuska, Henri Ausmaa, Tõnis Kõiv, Kaarel Kais ja Agu Laius. Eelmisel volikogul üle andes juba tutvustasin umbusalduse teksti ja juhin eraldi tähelepanu sellele, et revisjonikomisjon ei ole sisuliselt oma tööd teinud (tööplaan täitmata, aktid volikogule esitamata, protokollid puudu). Eriti jäme rikkumine oli umbusaldusavaldusele lisatud revisjonikomisjoni esimehe otsus, mis rikub mitmeid seadusi ja valla õigusakte.

Küsimus – kas revisjonikomisjoni esimehe otsust (mis võib tõesti ajada vere keema) saab vaadata muust aspektist ja kas umbusaldajad on seda nii vaadanud?

Vastus – vaatasime nii kitsamalt kui laiemalt ja leidsime, et revisjonikomisjonil on õigus küsida oma küsimusi seaduslikult ja lähtudes kehtivast korrast. Revisjonikomisjoni esimees ei ole suutnud kahe aasta jooksul volikogule esitada ühtegi korrektselt vormistatud revisjonikomisjoni akti.

Uuemaa – kuna printeri tahm sai otsa siis ma kõnet ei pea. Õigemini tahaks küll pidada, aga selleks soovin 25 minutit lisa-aega.

Laius – kuna põhimääruse järgi ette nähtud 5 sõnavõtuminutit on juba kulunud siis nõuab pikema aja andmine volikogu hääletust.

Volikogu hääletas ja otsustas, et ei anna lisaaega.

Ausmaa– arvan, et volinikud raiskavad umbusaldusmenetluse eraldi arutamisel niigi mitme tööpäeva jagu tunde. Olen arvamusel, et kuna nii volikogu liikmena kui revisjonikomisjoni esimehena on Uuemaa pidevalt laimanud nii mind ja minu juhitavat MTÜ-d ning teinud seda täiesti alusetult. Kutsun üles toetama umbusaldusavaldust.  

Varik – sain ka tunda uue revisjonikomisjoni liikmena Uuemaa käekirja. Reedel (20.jaanuaril) sain kutse, et esmaspäeval (23.jaanuaril)  kell kuus on revisjonikomisjoni istung ja järgmine juba teisipäeval (24.jaanuaril) kell kaksteist päeval. Niimoodi ei korraldata koosolekuid. Valla põhimäärus ütleb, et vähemalt kaks tööpäeva tuleb koosolekust ette teatada.  Uuemaa vastas mulle, et ta teab, et kutsumine on põhimäärusega vastuolus. Eilsel revisjonikomisjoni koosolekul osales 2 inimest, tänasel 1. Komisjoni esimees peab suutma tööd korraldama nii, et liikmed saaks osaleda. Kutsun üles toetama umbusalduse avaldamist.

Kõiv – Mul on kurb, et inimene, kes on aastaid pidanud koolijuhi ametit, ei suuda korrektselt täita elementaarseid dokumentide vormistamise nõudeid. Viskasin korraks pilgu peale varasemate volikogude kohta koostatud ülevaadetele ning avastasin, et revisjonikomisjoni esimehe teema on pikalt päevakorras olnud:

17.novembril 2015 – “Revisjonikomisjoni esimees Indrek Uuemaa andis oma sõnavõtu järel volikogu esimehele üle 600 lk vahearuande tõestamaks, et komisjon ikka teeb tööd!!! (Paar nädalat hiljem selgus, et enamus sest paberikuhjast olid vallavalitsuse poolt saadetud digiallkirjastatud lepingute väljatrükid!!!)

15.märts 2016 – “Tõnis Kõiv:  Andsin kõigepealt volikogu esimehel üle abimaterjali revisjonikomisjoni esimehele edastamiseks, et kergendada komisjonil akti koostamist. Tegemist on ühe suure omavalitsuse revisjonikomisjoni aktist tehtud näidisega, mis on hea abimees korrektse, seadusest tuleneva akti koostamiseks.”

17.mai 2016 “Uuemaa rääkis, et ta on tutvunud minu poolt revisjonikomisjonile üleantud materjaliga ning peab kahjuks tõdema, et see ei vasta täpselt valla põhimäärusele. Uuemaa andis istungil mulle üle ühe vanema (2011/2012) Rae vallavolikogu revisjonikomisjoni akti, tõestamaks, et ta oskab akte koostada küll

21.juuni 2016 “Tõnis Kõiv – pöördumine volikogu liikmete poole. Eelmisel volikogul revisjonikomisjoni esimehe poolt mulle pidulikult üleantud paber ei olnudki revisjonikomisjoni akt vaid maksimaalselt selle projekt. Aktist saab akt aga siiski alles peale revisjonikomisjonis toimunud arutelu, kus kuulatakse ära ka auditeeritu seisukoht ning seejärel esitatakse aruanne kinnitamiseks volikogule. Kahjuks ei ole revisjonikomisjon akti korrektselt arutanud ega volikogule esitanud. Seega tuleb tunnistada, et jätkuvalt jätab revisjonikomisjoni töö tugevalt soovida ning minu arvates ei ole see ainult revisjonikomisjoni esimehe küsimus. See on eelkõige opositsiooni küsimus ja laiemalt võttes kogu volikogu küsimus, et revisjon töötaks korrektselt ja esitaks n ö teist vaadet.”

Kokkuvõttes kutsun üles toetama revisjonikomisjoni esimehe umbusaldamist!

Laula – olles aastaid revisjonikomisjoni aseesimees, on esimees mind lausa keelanud rääkimast. Seega on igati mõistetav, et ka meie ei andnud lisa-aega revisjonikomisjoni esimehele.

Uukkivi – meil kõigil on omad vead. Uuemaal on see viga, et ta kipub pikalt rääkima. Aga mina tahaks ikka umbusaldada ka vallavanemat ja abivallavanemat.

Uuemaa lõppsõna – vallavanem ei ole andnud komisjonile dokumente.

Laherand – olles nüüd uus revisjonikomisjoni aseesimees siis ma ei ole küll näinud ei komisjoni ja veel vähem varasemates ametites (külavanemana)  mingit suhtlemisprobleemi vallavalitsusega.

Variku  repliik – revisjonikomisjon tuleb kokku kutsuda põhimääruse kohaselt vähemalt kaks tööpäeva ette teatades ja seda revisjonikomisjoni esimees värskelt ei teinud.

Uuemaa repliik – minu süüdistamine on omane totalitaarsele ühiskonnale.

Hääletus: umbusalduse poolt oli 14 ja vastu 7.  Volikogu lõppes 18.21.

PS! Nüüd tuleb volikogu opositsioonil leida uus kandidaat volikogu revisjonikomisjoni esimehe kohale, sest koalitsioon seda kohta ei täida.

One thought on “Revisjonikomisjon ootab uut juhti”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga