Rae vallavolikogu usaldas oma esimeest

Tänasel rahvakalendri järgsel tõnisepäeval kogunes Rae vallavolikogu, et otsustada volikogu esimehe vastu esitatud umbusaldusavalduse üle ning valida uued juhid neljale volikogu komisjonile. Volikogu usaldas oma juhti ja valis uued komisjonide esimehed…

Volikogu kogunes Rae kultuurikeskuse suurde saali ning tavapärasel vaba sõnavõtu ajal oli vaid üks sõnasoovija, M. Rosenfeld, kes avaldas head meelt, et vallavalitsus on hakanud arendusi piirama ning selgitas oma seisukohti seoses eesseisva umbusaldusavaldusega.

Päevakord kinnitati ühehäälselt, st kõik 25 volikogu liiget olid poolt.

Kuna esimene päevakorrapunkt oli umbusaldusavaldus volikogu esimehe vastu, siis andsin volikogu juhtimise üle aseesimees Mart Võrklaevale. Mart selgitas kõigepealt põhimäärusest tulenevat arutelu korda. Kõigepealt saab sõna umbusaldajate esindaja kuni 10 min, seejärel volikogu esimees kuni 5 min, siis on küsimused-vastused, võimalik võtta sõna või öelda repliiki ja siis on hääletus.

Umbusaldajate nimel võttis sõna P.Põldmäe, kes ütles vaid, et ei hakka üle kordama eelmises volikogus sisuliselt ette loetud avaldust ja hoiab seega aega kokku.

Minu vastus umbusaldajatele oli järgmine:

Umbusaldajad ei ole rahul Rae vallavolikogu pool 15.11.2022 vastu võetud Rae valla 2023-2026 eelarvestrateegiaga ja seda põhjusel, et Rae vallavalitsuse poolt eelarvestrateegiasse tehtud ettepanek ei meeldi umbusaldajatele. Õigemini ei meeldi mitte kogu vallavalitsuse 11-punktiline ettepanek vaid ainult ettepaneku 7-nda punkti alapunkt 2. Ehk üks väike osa ettepanekust.

Selgitan lühidalt Rae vallavolikogu suurima, Reformierakonna fraktsiooni tegutsemispõhimõtteid. Üks minu ülesannetest fraktsiooni esimehena on jälgida, et me täidaks 2021.aasta volikogu valimistel valijatele lubatut. Kasutan selleks Reformierakonna valimisprogrammi, mis sai paberkandjal kõigile Rae valla valijatele koju saadetud. Seega mina olen selle programmi elluviimise poolt, seisan selle eest, et valijatele lubatu saaks ellu viidud. Ma ei ole vastu, ma olen poolt.

Fraktsioon arutab eelarvestrateegiat (eelarvet jm teemasid) koosolekutel, kus osalevad komisjonide esimehed, vallavalitsuse liikmed, juhatuse liikmed, volikokku mitte kuuluvad volikogu komisjonide liikmed. Ühiselt arutame ja kujundame otsused ning loomulikult viib vallavalitsus täitevorganina otsused ellu.

Kui siin nüüd midagi üllatavat oli, siis on minu kord üllatuda, et kuidas tavapärane poliitiliste otsuste langetamise ja elluviimise protsess saab üllatus olla.  

Umbusaldajatele teeb muret, et volikogus ei saanud hääletada parandusettepaneku üle. Viide põhimääruse paragrahvile on õige, aga tuletan meelde, et novembri volikogus oli soov hääletada ühte konkreetset osa (punkti 7.2.) vallavalitsuse ettepanekust, aga see ei olnud siis ega ei ole ka tulevikus võimalik. Ühte terviklikku ettepanekut ei saa meelevaldselt tükkideks jagada. Ettepanekut tuleb võtta sellisena nagu ta esitati.

Õigesti on viidatud põhimääruse § 25 lõikele 5, et mitmel lugemisel olevale eelnõule ei saagi istungi ajal parandusettepanekuid esitada ning et sama paragrahvi lõike 15 alusel saab hääletusele panna vaid esitatud ettepanekuid. Opositsiooni esindajad rääkisid ainult ühest teest, aga ainult selle kohta eraldi muudatusettepanekut tehtud ei olnud.

Kokkuvõttes tuleb tunnistada, et minu silmad ei ole enne näinud, et eelarvesse soovitud summade saamiseks umbusaldusmenetlust kasutatakse. Ma ei usu, et selline vahend võiks edu tuua. Poliitiliste otsuste kujunemise teooria kohaselt konsolideerib umbusaldusmenetlus meeskonda ning muudab ta ühtsemaks ja tugevamaks.

Tänan opositsiooni Rae valda juhtiva Reformierakonna meeskonna tugevdamise eest! Soovin, et ühiseid huve arvestavat koostööd oleks rohkem ja siin tuleb kõigil panustada.

Küsimusi ei olnud, aga mõned repliigid olid.

Ü.Timuska arvas, et ma juhin volikogu nagu fraktsiooni.

M.Rosenfeld ütles, et Reformierakond täidab kõigepealt enda lubadused ja kui midagi üle jääb, siis teiste omad, mis neile meeldivad.

Võrklaev avaldas, et ma siiski ei juhi fraktsiooni samamoodi, sest näiteks arutelud fraktsioonid on tunduvalt sisukamad kui volikogus. Mardi arvates on volikogu tasakaalukalt ja hästi juhitud.

Siem ei saanud aru, kes ikkagi kõnealuse parandusettepaneku tegi (TK: kuigi see ju must-valgelt kirjas, suuliselt üle korratud).

Avalik hääletus tõi tulemuseks 11 poolt ja 14 vastu ehk siis Rae vallavolikogu usaldas oma esimeest. 

Tänasin volikogu usalduse eest!

  1. Vallavolikogu alatise eelarve-ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

(TK: valimiste vajadus tekkis sellest, et asesimees astus detsembris tagasi.)Kõigepealt moodustasime kolmeliikmelise hääletuskomisjoni koosseisus Minn, Sarik, Salumäe. Seejärel esitati kandidaatideks Ain Böckler ja Meelis Kasemaa.

Volikogu valis salajasel hääletusel komisjoni esimeheks Meelis Kasemaa ja aseesimeheks jäi seega A.Böckler.

  1. Vallavolikogu alatise keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

(TK: valimiste vajadus tekkis sellest, et asesimees astus detsembris tagasi.) Kandidaatideks esitati Kaido Kivistik ja Meelis Rosenfeld. Volikogu valis salajase hääletusel esimeheks Kaido Kivistiku ja aseesimeheks jäi seega M.Rosenfeld.

  1. Vallavolikogu alatise sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

(TK: valimiste vajadus tekkis sellest, et asesimees astus detsembris tagasi.) Kandidaatideks esitati Helen Kübar ja Gerli Lehe.

Volikogu valis salajasel hääletusel esimeheks Helen Kübara ja aseesimeheks jäi Gerli Lehe.

  1. Vallavolikogu alatise haridus-ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Kandidaatideks esitati Jens Vendel ja Alex Kuusk. Volikogu valis salajasel hääletusel esimeheks Jens Vendeli ja aseesimeheks A. Kuuse.

Vahepeal selgitasin volikogule, et tulenevalt vallasekretäri poolt antud kirjalikust arvamusest ei ole otsest vajadust peale komisjoni esimeeste/aseesimeeste valimist hakata kinnitama uuesti komisjoni koosseise. Komisjonide koosseisud on kinnitatud 2021.aasta hilissügisel esimeeste ja aseesimeeste valimise järgselt selliselt, et kooskõlas alatiste komisjonide moodustamise otsusega on komisjoni koosseisus loetletud nimeliselt ka valitud esimees ja aseesimees. Seega tuleks vallasekretäri hinnangul käsitleda tagasi astunud aseesimeest tagasi astumise järgselt komisjoni mitteliikmena, kuna komisjoni teised liikmed on kinnitatud KOKS § 47 lg 1 alusel esimehe esildusel ja aseesimees esineb komisjoni koosseisus üksnes positsioonis, millesse ta on valitud ja millelt ta on tagasi astunud. Seega ei olnud detsembris tagasiastunud aseesimehed komisjoni liikmeid, kuigi neid heast tahtest koosolekule kutsuti ja osaleda lasti.

Kokkuvõtes arvan, et kogu see jant (umbusaldus ja aseesimeeste tagasiastumine) oli põhjustatud eesootavatest Riigikogu valimistest, soovist end valijatele näidata. Umbusaldusavalduses mainiti Mart Võrklaeva ja tema poolt Riigikogu fraktsiooni juhtimist.

Kaja Kallas ja Mart Võrklaev

Riigikogu valimised on 5.märtsil 2023, Harju-ja Raplamaal kandideerib Reformierakonna esimees Kaja Kallas ja endine Rae vallavanem, praegune Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga