Rae vallavolikogu toetas üksmeelselt Ukrainat

22.märtsil 2022 toimunud Rae vallavolikogu istungil võeti üksmeelselt vastu otsus Ukraina toetamiseks, kuulati politsei ülevaadet õiguskorrast ning vallavanema esitlust 2022.aasta investeeringute kohta…

Tavapärane avatud mikrofoni sõnavõtu voor ning kõigepealt vallavanem Madis Sarik: kolm kriisi on korraga. Koroonakriis kestab. Riik on teinud leevendusi, see tähendas meie jaoks soovitust kahtluse korral koolist-lasteaiast eemale jääda.

Teine kriis on energiatoetuste maksmine. Taotlusi keskmiselt 120 nädalas. Rohkem kui pooled on lahenduse leidnud. Keskmine väljamakse on 260 eurot.

Kõige teravam kriis on Ukraina sõjapõgenikud. Palju on küsitud, et palju Rae vallas põgenikke on, aga seda me ei tea. Ühtset infosüsteemi alles luuakse. Umbes kümme perekonda on valda pöördunud, aga tegelik arv on ilmselt kordades suurem.

Ukraina lipp lehvib paljudes kohtades, et näidata toetust ukrainlastele selle sõjas

Meil on valmidus võtta lepinguliselt tööle ukraina keelt oskav inimene, oleme kaardistanud majutuskohad (teinud 8 järelepärimist), kõige tõenäolisem on Krati tee hostel (108 voodikohta, 38 tuba). Kuni eilseni oli teadmine, et riik maksab esimese kuu kinni. Täna selgus, et kõigile siiski ei maksta. Hetkel veel ebaselge, kas majutada sinna või mitte. Aga sisuliselt ainuke reaalne koht, kuhu sõjapõgenikke majutada.

Rae vallal ka mõned korterid, aga kõik ei ole nad koheselt kasutatavad ega tühjad. Täna anti kaks viimast vaba korterit välja.

Riigi poolt sõjapõgenikega soetud kulude kandmiseks rahastamise pool ebaselge.

Eestile otsest sõjaohtu ei ole. Rae vallal varjendeid ei ole, signalisatsioonisüsteemi ka ei ole. Neid ei ole terves riigis. Kriisikomisjonides arutatakse neid teemasid pidevalt.

Vallal on lühiajaline võimekus vastu võtta sõjapõgenikke sadades (kooli võimlad – 2-3 ööpäeva), aga Harjumaa kuldses ringis ei ole vaba elamufondi, on töökohad. Majutada inimesed sinna, kus on vabu eluruume ning transportida tööle on mõistlikum.

Inimesed vabatahtlikult aitavad palju, pagulasabi tegutseb väga edukalt.

Ülevaate lõpus õnnitles volikogu vallavanem Madis Sarikut, kel just täna sünnipäev on.

Järgnesid volikogu liikmete küsimused, arupärimised. Kõigepealt Ain Böckler esitas küsimused perearstipunktide kohta Vaidas ja Lagedil, Jüri tervisekeskuse kohta. Samuti päring vastava kvalifikatsiooniga sõjapõgenike kohta ja nende valmisoleku kohta puuduvat teenust pakkuda. Miks ei saa investeeringute jaotust kantide kaupa, miks ei võiks RS kajastada volikogu tööd paberlehes, elektroonilised kajastused ei ole piisavad. Samas aga võiks volikogu olla netis otse üle kantav ja järele vaadatav.

Ülo Timuska andis ülevaate oma seni esitatud küsimustest ja saadud vastustest. Paljudel juhtudel on tellija olnud nõrk.

Parkimise koha pealt arvab Ülo, et vald toetab suurfirmasid (Bolt, Citybee) ja aitab neil parklates äri teha. Soodustama peaks ühistransporti.

(T.Kõiv – minu arvates ollakse eksiteel kui püütakse lühirenti võrrelda kurgimüüjaga. Lühirendi leping sõlmitakse veebikeskkonnas ning parklast saab auto vaid kätte. Kurgimüüjaga aga sõlmitakse leping parklas, kurgid mulle-raha sulle põhimõttel. Ei ole üldse omavahel võrreldavad, aga ikka kiputakse võrdlema).

Kirjalik küsimus – Jüri G tegi spordihoones üritust ning spordihall oli kaks päeva varem juba kinni. Kui keegi väljastpoolt soovib analoogset teha, siis nõutakse ettevalmistuste tegemist öösel, mitte päevasel ajal. Küsimused – miks ei tehtud ettevalmistusi peale treeningute lõppu? Kui palju treeninguid ära jäi?

Oli erinevaid ettepanekuid päevakorrapunktide järjestuse ja kinnitamise kohta, aga kokkuvõttes kinnitas volikogu 16 poolthäälega ettevalmistatud päevakorra.

  1. 2021. aasta õiguskorra tutvustus

Ettekandja politsei piirkonnavanem Ivo Roosimägi (taustal toetasid piirkonnapolitseinikud Malle Tiirusson, Sten Suimets ja Jevgenia Arm) – lähisuhtevägivalla probleemid ei ole kadunud. 125 juhtumit 2021.aastal. Jaanus Mickfeld ja Karl Eilo on tublid abipolitseinikud, kes on märkimisväärselt panustanud õiguskorra kaitsesse eelmisel aastal.  

Väärtegude arv on vähenenud, aga liiklusväärtegude arv kasvanud. Lähisuhtevägivalla puhul alustatakse kriminaalasi kui tegemist on füüsilise vägivallaga. Joobes juhid on jätkuvalt probleem. Põhilised liiklusõnnetuste kohad on Tallinna ringtee ja Tln-Trt maantee. Kui tugiteedel on õnnetused, siis vaatame olukorra üle ja teeme teeomanikule ettepanekuid olukorra muutmiseks.

Küberkuriteod 14 juhtu, arvutikelmus 25 juhtu.

Noorsoopolitseinikke ei ole enam, on piirkonnapolitseinikud. E-sigaretid ja närimistubakas on liiga kergesti kättesaadav. KOV-i abi vajalik, et leida nendele noortele mõistlik asendustegevus.

Küsimus – 2 abipolitseinikku Rae vallas, kas volikogu liikmete seast ka võib abipolitseinikke tulla?

Vastus – politsei poolt takistusi ei ole. Abipolitseinikke ei kasutata ainult patrullimiseks.

Küsimus – olen näinud Z tähega autot, mida nendega teete?

Vastus – reageerime ja lahendame.

Avaldasin tänu politseile ettekande eest ning soovisin edu töös. Samuti, et meil puuduks vajadus politseiga kokku puutuda muul moel kui oma tööülesandeid täites.

  1. Ülevaade 2022.aasta investeerimisobjektidest

Ettekandja Madis Sarik – bituumen, puit ja metall, nende kolme materjali osas on muutused väga suured, sest Venemaa, Valgevene ja Ukraina mõju on täna veel teadmata. Ettekandes on hetkeolukord, aga kindlasti tulevad muudatused. Rae vallas on 22300 elanikku, 65+ vanuses elanikke 1600. Eristume teistest Harjumaa omavalitsustest.

Peetri kandis on üks suurem projekt Ülemiste liikumisrada (promenaad), pikkuseks u 2 km. Ühendus Järveküla Käokella promenaadiga. 16 meetri kõrgune vaatetorn tuleb, et vaade oleks maksimaalne. Projekt valmib 1.oktoobriks 2022, ehitus 2023. Laudtee ja pinnastee vaheldumisi.

Sõnajala lasteaed avatud 14.03.2022.

Peetri pargi II ja III etapp. Pindala 9 ha, planeeritud mitmeid tegevuse alasi. Projekt valmis 2022 ja ehitus 2023. Ilus video.

Peetri kooli inventarimaja sisaldab endas varustuse hoidmise võimalust ning WC-sid. Valmib 01.09.2022.

Pargi tee ristmik. Projekt on tegemisel, ehitushange märtsis, septembriks valmis.

Vahesoo tee projekteerimine ja ehitus – projekt valmis juulis 2022, ehitus 2 kuud.

Jüri kant – Rae riigigümnaasium. Olukord keeruline. Riigil oli raha nelja riigigümnaasiumi jaoks, kahe neist kohta lepingud sõlmitud. On vihjatud, et Rae riigigümnaasiumi jaoks raha ei pruugi jätkuda. Vallal on ka plaanid b ja c. Homme kell 8 kohtumine haridus-ja teadusministriga.

Kuna ehitus on kallinenud, siis senised riigigümnaasiumid on oluliselt kallinenud ning riigil raha otsakorral. Näiteks oli Pelgulinna RG maksumuse hinnang 16 mlj, riigihanke tulemusel 30 milj.

Jüri kalmistu laiendus. Arhitektuurivõistlus, tulemus 9 kuu jooksul, maa-ala suurus 2 ha.

Jüri staadioni tribüünihoone. Projekteerija leidmise menetlus on pooleli. Ehitamine aastatel 2023-2024.

Pärna 2 sotsiaalmaja. Ei saa välistada, et peame midagi seal ajutiselt remontima, et sõjapõgenikke paigutada. Algselt oli mõeldud haridustöötajate majaks.

Lagedi kant – projekteerimisel Kuuse, Posti, Side, Ülase tänavad. Jüri-Lagedi kergliiklustee projekt olemas, maaküsimused lahendatud. Erinevates toetusmeetmetes, lootus toetust saada suur.

Vaida kant – Patika-Vaida kergliiklustee. Samuti mitmesse toetusmeetmesse esitatud. Omaosalus eelarves olemas.

Vaida kõnniteed – proj.hange lähipäevil. Kokku 1,2 km pikkuses.

Volikogu liikmetel oli ka küsimusi, mis sai vastuseid.

M.Rosenfeldi sõnavõtt – vaatasin videosid, olen mõningaid ehitusobjekte teinud. Lõpp ei pruugi alati alguse videole vastata. Aga Peetri pargi video oli ilus. Kahtlen, kas kõik ikka sinna Rae riigigümnaasiumi juurde ära mahub.

Vaheaeg 10 min

  1. Rae valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord – II lugemine

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – laekus erinevaid ettepanekuid. Uus nimetus – toetuse andmise kord. Oli ettepanek, et huvitegevus ei peaks toimuma valla haldusterritooriumil. Vallavalitsus seda ei toetanud. Distantsilt osalemine, vallavalitsus ei toetanud. Toetust ei anta Rae valla hallatavatele asutustele  – korrigeeritud sõnastus.

Muudetud sõnastust tasumise kohta. Huvihariduse tegemise aeg määruses 6 kuud, ettepanekuga taheti välja võtta. Vallavalitsus ei nõustunud muudatusega. Treeninguid saab ikka läbi viia.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – komisjon toimus 10.märtsil, osales 13/11. Vaatasime parandusettepanekud läbi, ka hääletasime. Ka komisjon tegi nime osas parandusettepaneku, määrusesse sisse viidud. Komisjon ei toetanud võimalust, et tegevust viiakse läbi mujal kui valla haldusterritooriumil. Kokkuvõttes toetasime 12 poolthäälega vastuvõtmist.

Hääletus – 20 poolt, vastu võetud.

  1. Rae valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

Ettekandja Tiit Keerma – algselt päevakorras olnud eelnõule on vallavalitsus teinud parandusettepaneku ning Volisesse on üles pandud parandatud variant.

Parandus seisneb selles, et eelnõust on välja võetud investeeringute teema, mis puudutab kiire interneti materjale.

Lisaeelarve sisu on saadud sihtfinantseerimised, toetusfond ja Ukraina toetamine.

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjon toimus 14.märtsil, kohal 14/3. Menetlesime lisaeelarve eelnõud. Riigi eraldiste ja jagamise osas diskussiooni ei olnud, küll aga tekitas arutelu investeeringute teema. Arutelu tulemusena otsustas komisjon 6 poolthäälega toetada eelnõu vastuvõtmist volikogus.

Timuska sõnavõtt – minu ettepanek oli võtta lisaeelarvest investeeringute osa välja.

Kuna keegi vallavalitsuse parandusettepaneku hääletusele panekut ei soovinud, lugesin selle konsensuslikult aktsepteerituks.

Volikogu võttis 21 poolthäälega lisaeelarve vastu.

  1. Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määruse nr 25 “Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmine

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – Ettepanek on lisada haridusala töötajatele elutöö preemiaga tunnustamise võimalus.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjoni esimees Jens Vendel – arutasime samal komisjoni istungil. Oli mitmeid küsimusi, nt mis vahet on elutöö preemial ja aukodaniku tiitlil? Vastust ei ole. Kas igal aastal peaks välja andma? Kui on mitu nominenti, kuidas siis? Võib-olla peaks ka teiste valdkonnad üle vaatama. Kokkuvõttes otsustas komisjon saata eelnõu II lugemisele ning määrata parandusettepanekute tähtajaks 30.märts kell 12.00.

Küsimusi, sõnavõtte ega repliike ei olnud. Volikogu saatis eelnõu teisele lugemisele ning määrasin parandusettepanekute tegemiseks tähtaja – 30.märts kell 12.00.

  1. Toetuse eraldamine sõjas kannatavale Ukrainale
EE grupi lipu projekt

Ettekandja Tõnis Kõiv – kõigile meile algas sel aastal 24.veebruar teisiti, sest Ukrainas algas sõda. Venemaa tungis kallale iseseisvale Ukraina riigile. See on ka meie võitlus ja meie huvi, et ukrainlased peaksid vastu, et me aitaksime neil vastu pidada. Mul on hea meel ja ma tänan erinevate poliitiliste jõudude esindajaid, et me selle eelnõu ühiselt esitasime ja ei tekkinud vaidlust toetamise üle.

Sõda Ukrainas on uskumatu, ainult tuhatkonna kilomeetri kaugusel meist. Me ei pruugi täna veel hoomata kui palju inimesi on hukka saanud, kui tohutult on taristut, elumaju lõhutud. Kindlasti mõjutab see sõda meid pikemalt kui arvame ja see tänane toetus on pisku selle kõrval, mis kulud meil vallana kaasnevad selle sõja tõttu. On väga oluline toetada Ukrainat, näidata meie solidaarsust ukrainlastega ning panustada ukrainlaste võidule ses sõjas.

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa – komisjon toetas ühehäälselt eelnõu vastuvõtmist.

Küsimusi, sõnavõtte ega repliike ei olnud ning volikogu võttis 24 poolthäälega eelnõu vastu.

 Slava Ukraini!

  1. Valla vara tasuta kasutusse andmine

Ettekandja abivallavanem Bärbel Salumäe – ruum Jüri tervisekeskuses anda üürile psühholoogi teenuse andmiseks üheks aastaks. Sama isik, kes seal praegugi tegutseb. Jüri Gümnaasiumi psühholoog.

Kaasettekanne sotsiaal-tervishoiukomisjoni esimees Helen Kübar – istung toimus 8.märtsil, kohal oli 8 liiget. Arutasime seda, et tuleks taotleda SM-st lisarahastust, et saaks rohkem teenust osutada, ilma kasutaja poolse tasuta. Komisjon toetas eelnõud.

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa –– psühholoogi teenuse pakkuja oli ka komisjonis kohal. Arutasime kasutamise tulemuslikkust, saime otseallikast infot. Komisjon toetas eelnõu vastuvõtmist.

Küsimus – ruume kasutatakse nädalas mõni tund. Väga vähe. Mismoodi võiks ruumi rohkem kasutada?

Vastus – mõned tunnid päevas ikka kasutab. Gümnaasiumi noored eelistavad käia tervisekeskuses.

Sareveti repliik – ruumi andmise vajadus on selge, aga mingi avalik pakkumine peaks ikka olema eelnevalt.

Salumäe vasturepliik– varasemalt on olnud avalik pakkumine, sealt see pakkuja tuligi. 

Volikogu võttis 19 poolthäälega eelnõu vastu.  

 

  1. Rae vallas Seli külas Pilli kinnistul detailplaneeringu algatamise võimalikkusest

Ettekandja Madis Sarik – kinnistu asub rohevõrgustikus ning õiguse dp-d algatada saab anda volikogu. Vallavalitsus on on seisukohal, et dp saab algatada.  

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – istung toimus 9.03.2022, kohal oli 11 liiget. A.Jõgimaa tegi tutvustuse ning komisjon toetas.

M.Rosenfeldi repliik – pealkiri tegi valvsaks, aga tegelikult on tegemist on vana talukoha taastamisega.

Sareveti repliik – vaadanud detailselt läbi selle asja, ei ole selles üldse mingisugust sisu, et komisjon ja volikogu peaks seda arutama.

Volikogu toetas 23 poolthäälega eelnõu vastuvõtmist.

 

  1. Revisjonikomisjoni 2022 aasta tööplaan

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Mati Sarevet – esimest korda tulime selle tööplaaniga välja 16.detsembril, seejärel 28.detsembril, seejärel oli kaks plaani volikogus (üks minu isiklik, teine komisjoni oma), siis tuli õiguskantsleri poole pöördumine. Viimasel koosolekul, 14.märtsil toimunud plaani sisu on olemuslikult sama mis varasem, kuigi muudetud.

(T.Kõiv – revisjonikomisjoni tööplaani eelnõus on ära parandatud kõik need vead, millele veebruaris toimunud volikogu arutelul tähelepanu juhiti ja mille tõttu ettekande pidanud revisjonikomisjoni aseesimees Indrek Raig katkestamise ettepaneku tegi. Raig saavutas ka selle, et revisjonikomisjon kogunes märtsis ning tegi muudatused tööplaani ehk muutis plaani korrektseks, seaduslikuks).

Küsimusi ei olnud, sõnavõtte ega repliike samuti ning volikogu kinnitas revisjonikomisjoni tööplaani.

 

  1. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Kõiv- tuletan meelde, et tegemist on katkestatud eelnõuga. Volikogu on otsustanud, et revisjonikomisjon on viieliikmeline ning kuna valitud on kolm liiget, siis on kaks valimata. Palun esitada ettepanekuid kahe puuduva liikme kandidaatideks.

Kuna ühtegi ettepanekut ei esitatud, katkesin eelnõu menetlemise uuesti ning avaldasin lootust, et järgmiseks korraks on leitud esitajad (sest liikmekandidaadid on ju olemas, aga keegi lihtsalt ei esita neid).

Kuulutasin märtsikuu volikogu lõppenuks, soovisin head tervist ning avaldasin lootust, et saame aprillis koguneda juba rahus.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga