Rae vallavolikogu Kindluse koolis

Rae vallavolikogu 18.05.2021 istung toimus valla uusimas koolis – Kindluse koolis ja kinnitatud sai eelmise aasta tulem ning arutatud jäätmekava ja sotsiaalteenuste üle ning samuti selle üle, kas maksta kuld-ja hõbemedali toetust ka mujal gümnaasiumi lõpetanud Rae valla noorele

Rae vallavolikogu istung toimus üle pika aja jälle füüsilise kogunemisena, sest koroonasse haigestumise numbrid lubasid kokku tulla. Volikogu toimus Kindluse koolis, mis ei ole ametlikult veel avatudki. Volikogus osalejad kandsid maske ja istumine oli korraldatud hajutatult.

Enne volikogu päevakorra juurde asumist andsin sõna vallavanemale viirusega seotud info edastamiseks.

Madis Sarik – Rae valla lasteaiad ja koolid on kõigile avatud. 16.maist tasu vabastust pikendatud ei ole, kes käib, see maksab. Alates esmaspäevast tormilist kasvu osalemises väga ei olnud, 2/3 käib kohal. Põhja kriisikomisjoni ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu ühine seisukoht on, et Harjumaal omavalitsused jaanitulesid sel aastal ei korralda. Üldiselt avaliku ürituse piir 250 inimest. Kooskõlastama peab Terviseametiga.

Järgmisel kuul on Maakaitsepäev, mis pidi eelmisel aastal meil toimuma. Sel aastal toimub. Kell 16.00-st tule jagamine. Paraad jääb ära, laat samuti.

Küsimus – uudistes oli juttu mingist digiõpikust, mille eest rohkem raha küsitakse, millega tegu?

Vastus  – tegemist on digiõpikuga, mida seni on saanud kasutada hinnaga 67 senti kasutaja. Järgmisest õppeaastast küsib programmi omanik suurt hinnatõusu (3.60 kasutaja). Monopoli seisukoht. Sügiseks ehk uue õppeaasta alguseks selgub, mis saab. Õpetajad ja õpilased kasutavad, on selle programmiga harjunud.

Küsimus – järelõppe laagrite korraldamine, kas koolide korraldada või vald?

Vastus – tsentraliseeritult ei tee, iga kool eraldi.

Raivo Uukkivi esitas vallavalitsusele arupärimise Räägisilla arenduse teemal.

Seejärel asusime ettevalmistatud päevakorra juurde. Tegin ettepaneku vahetada päevakorra teise ja kolmanda punkti järjekord, et kõigepealt saaks rääkida Elveso ja seejärel saaksime kuulata ülevaadet kogu valla majandusaasta aruande kohta. Volikogu nõustus muudatusega ja seejärel ka kogu päevakorraga.

 

Kindluse kooli direktor Annika Räim tutvustab volikogule kooli. Fotod: R.Meema

Kõigepealt andsin sõna Kindluse kooli direktor Annika Räimele, kes oli tund aega enne volikogu algust huvilistele läbi viinud väga kaasahaarava ekskursiooni koolimajas ja põikasime ka koolimaja kõrval asuvasse jalgpalli pneumohalli.

 

  1. Kindluse Kooli direktori ülevaade kooli hetkeseisust – Annika Räim, direktor.

Kaks aastat tagasi olin esimest korda volikogu ees, siis toimus istung Järveküla koolis (loe siit Annika Räime lubaduste kohta). Kindluse kooli veel ei olnud. Praeguseni midagi tavalist ei ole, kõik on esmakordne ja huvitav. Koolis on 218 õpilast, oleme kasvanud 17 % õppeaasta jooksul. Viimati tuli uus õpilane kooli eile. Kõikidesse klassidesse tuleb. Sõna levib, tahetakse tulla. Sügisel valis 90 peret oma lapse esimeseks kooliks Kindluse kooli. Alustame viie esimese klassiga sügisel. Sügisel avame Kindluse kooli III astme, sest kuues klass läheb seitsmendasse. Kindluse koolil kallakut ei ole. Eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset üldharidust kohalikele lastele, ennast juhtiva õpilase kujundamine. Tunniplaani ei ole, on nädalapäevad ja eesmärgi seadmine nädalate kaupa. Ennast juhtiv õppekursus. Nägime õpilaste filmitud telereportaazi – tunnis valminud materjali, mis valmis eelmise nädala kolmapäeval. Õpilased tegid stsenaariumi ja teostasid. Vinge video.

Küsimus – kuidas lapsevanemad vastu võtavad isejuhtimist?

Vastus – tänaseks vestlused sel teemal vaibunud. Lapsevanemad ei ole ise selliselt õppinud, ei oska seisukohta võtta. Aga ärevust ei ole, on rahulik mõistmine.

Küsimus – kooli lähenemine tundub nagu ideaalmaailm, kuidas koroona on seda mõjutanud

Vastus – Zoomi tunnid on mõnda osa isegi kergemaks teinud, saab kaasata korraga rohkem. Aga täielikku isolatsiooni ei olegi, mingi kokkupuude ikka on. Kui ikka õpilasel kodust toetust puudub, saab koolist rohkem.

Küsimus – miks ei ole kaheksandad-üheksandad klassid varem avatud?

Vastus – alguses ei olnudki valmis füüsiliselt avama. Jah saab tulla ka kolmandasse kooliastmesse, sest koolitusluba on.

Jalgpalli pneumohall Kindluse kooli kõrval on muljetavaldav.

Küsimus – kooli kõrval on uhked spordirajatised, kuidas toimub nende kasutamine?

Vastus – koostöös spordikeskusega, kes haldab neid rajatisi. Oleme prioriteetne klient neile. Hommikused ajad koolile ja peale seda vabad ajad kogukonnale, laiemale avalikkusele.

Tegin ettepaneku tänada Annikat aplausiga hea töö eest kooli käivitamisel ning volikogu tänas Annika Räime. Soovisin edu jätkamisel. Kindluse kool ei ole veel ju valmis, tööd on ees veel küll.  

 

  1. Ülevaade Elveso 2020.aasta tegevusest – sõna juhatuse liige Indrek Metusa.

Kõigepeealt koroonast, 10 töötajat põdesid läbi, aga mitte raskelt. Vaktsineerimine on jõudnud ka Elveso töötajateni, esimesed doosid käes. Klienditeenindajaid võtsime 2020.aastal juurde, et kontrollida volikogu poolt sätestatud reovee sisalduse normidele vastavust. Reostuskoormused kontrolli alla.

Majandustulemustest – müügitulu 5,7 mlj, 2019 oli 6,15 mlj. Kasum oli 1,57 ja eelmisel 1,7 a. Vähenes nii müügitulu kui kasum. Tingitud sellest, et langetasime 2020.aastal põhiteenuste hindu. Vesi-kanal langes 1 euro kantmeetri kohta. Varem heideti ette, et meil hinnad kõrged, siis nüüd meie füüsilise isiku kantmeetri hind kõige odavam. KA kooskülastatud hinnad. Jur.isiku kantmeetri hinnalt oleme tagantpoolt kolmandad.

2020 langes ka Jüri kaugküttepiirkonna hind, lausa kahel korral. Kõigepealt Jüri katlamaja rek-i tõttu (-14 %)  ja teist korda 2020 a lõpus (saime väga odavalt hakkepuitu). Mitte keegi ei paku Eestis nii odavalt puiduhakkega kaugkütet kui Elveso Jüris.

Rek-isime Vaida katlamaja, väike hinnalangus tuli sellest. Tarbimine väike.

Teenused on jätkusuutlikud, sest ikka kasumis. Plaanisime kasumit 1,0 mlj, aga tuleb ilmselt 1,2 – 1,3 mlj. Hinnalangus mõjutab ka 2021.aastat.

Koroona suurt mõju majandustulemustele ei avaldanud. Vee-kanali mahud küll kasvasid (eraisikutel), aga jur.isikutel mitte. Kliente tuli ka juurde eraisikuid. Sai täis 3000 kliendi arv (+280 f isikut, +30 jur.isikut). Liitumised on kallid, sest ressursi jagamiseks vaja taristut ehitada.

Küsimus –  hea kuulda, et investeeringute tõusu efektiivsus kasvab, hind langeb. Reovee osa negatiivne üllatus, mis see oli?

Vastus –Negatiivseid näiteid ei tahaks tuua, tulevad firmad välja. Positiivne näiteks automaatpesula Peetris, ühtegi näitu ei ületanud.

Reoveekaevu nuusutades ei tohiks aru saada, millega e/v tegeleb.

3,7 mlj investeerisime 2020.aastal

Küsimus – kuidas ja miks vee-kanali hind langes?

Vastus – tingituna Tallinna Veest (sisendi odavnemine) ja Elveso sisendhindade langusest (effektiivsuse kasv).  Üleliigset kulu Elvesost ei leia.

Kui Tallinna Vesi kooskõlastas hinda teiste vee-ettevõtjatega, siis Elvesot ei kaasatud. Lugesime meediast. Kui hind sai kooskõlastuse, tuleb 1 kuu ette teatada. Käitusime Tallinna Vee teate järgi.

Küsimus – uute arenduste lisandudes võib tekkida probleem kastmisvee tarbimise ajal, kuidas seda ennetada?

Vastus – Arengukavast lähtume, sest seal on heal tasemel ette nähtud. Näiteks Kindluse kooli liitumise oli kallis, sest selle raames valmis Peetrisse survetõstepumpla. AK ei ole küll liiga detailne reovee osas, aga Elveso planeerib reoveesse investeerida. Liitujatega küll vaidlusi, aga midagi teha ei ole. Neid investeeringuid on meil vaja.

Küsimus – Vaida rek-i järel jäi katlamajas ruumi üle, mis seal II korrusel toimub?

Vastus – on välja üüritud, aga täpseid detaile peast ei oska öelda.

Tegin ettepaneku, et juhatuse liige saadab soovitud info volikogu kantseleisse ja seejärel edastatakse see kõigile volikogu liikmetele.    

  1. Rae valla 2020. konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekanne pearaamatupidaja Anneli Viimsalult numbriliste näitude kohta, nt vara on vallal 120 mlj eest, materiaalsest põhivarast on vallal maad, lõpetamata ehitised. Tuludest on põhilised maksud, 29 mlj maksudest. Kuludest lõviosa personalikulud. Töötajate arv, taandatuna täistööajale on üle tuhande, sh Elvesos 23.

Valla tulem 112 tuhat, natuke väiksem kui eelmisel aastal. Esimene aasta kui tekkepõhine eelarve.

Põhiettekande pidas valla finantsjuht Tiit Keerma – Majandusaasta aruande I osa käsitleb üldisemaid osi. Elanike juurdekasv jätkus olenemata koroonast. Sisseränne 1803 inimest, väljaränne 1017. Sündis 402 last (esmakordselt üle 400). Kõige rohkem elanikke on vanusegrupis 0-13 eluaastat. Rae valla elanike keskmine vanus on 31 aastat. Peetri kandi osakaal 53,7 %, Jüri 31,5 %, Lagedi 8,2 % ja Vaida 6,6 %.

Tulumaksu laekumine kasvab, aga eelmise aasta tõus oli väiksem. Muidu 15-16 % rohkem, aga 2020 laekus 9,4 % rohkem. Rae valla palgatöötaja brutosissetulek kõige kõrgem Eestis, tõusis u 4 % (varasemalt tõusis 6-7 % a).

Laste arvu jätkuv kasv tähendab, et u 5 aasta perspektiivis on meil järjekordselt uut kooli vaja.

Töötute arv 2020 ei ole eelmiste kriiside lähedalgi.

2021.a eelarves on majandamiskulude kasv suur, aga seda paljuski seetõttu, et 2020.aasta võrdlusbaas on eriline.

Kaasettekanne Kaido Kivistik: keskkonnakomisjon arutas eelnõud 10.05.2021, kohal oli 6 liiget, toetasime üksmeelselt vastuvõtmist.

Kaasettekanne Bärbel Salumäe: sotsiaal-ja tervishoiukomisjon arutas eelnõud 10.05.2021, kohal oli 9 liiget 13-st, otsustasime ühehäälselt toetada eelnõu vastuvõtmist volikogus.

Kaasettekanne Kaarel Kais: haridus-ja kultuurikomisjon hääletas elektrooniliselt ja sai tulemuseks, et kõik 9 osalenud liiget olid poolt.

Juhtivkomisjon kaasettekanne Agu Laiuselt: majandus-ja eelarvekomisjon toimus teiste alaliste komisjonide ühiskomisjonina 10.05.21. Majandus-ja eelarvekomisjoni kõik liikmed olid kohal ja toetasime vastuvõtmist volikogus.

Kaasettekanne revisjonikomisjoni esimees Indrek Varikult: revisjonikomisjoni koosolek toimus 12.05.2021 elektrooniliselt, osalesid kõik komisjoni liikmed. Kohale olid pearaamatupidaja Anneli Viimsalu, finantsjuht Tiit Keerma ja ka vandeaudiitor. Komisjon nõustus vandeaudiitori ettepanekuga ja soovitab majandusaasta aruande kinnitada, häältega 2 poolt, 1 vastu.

Küsimus – graafikud, mida nägime, olid tõusvad joones. Oleme müünud valla maad, aga see saab otsa. Sooviks näha slaidi, kus oleks näha maa hulga kahanemine?

Vastus – see ei olegi nii lihtne. Vallale kuuluv maa on teada, arvel on maksustamishinnas. Müüakse turuhinnaga. Erinevus suur. Eelarvestrateegias on andmed olemas.

Kinnistusraamatu andmetel maatükke mõni alla tuhande.

Selgitasin, et maa hulk saab kõige kindlamalt mõõta ruutmeetrites, sest need ei muutu.

Küsimus – elanikkond kasvab, kas ka ametnike koosseis kasvab sama proportsiooniga, et elanikkond ära teenindada?

Vastus – kasv on 2-3 töötaja kaupa. Päris lineaarset seost ei ole.

Kaido Kivistik sõnavõtt – maa osas tuleks tõesti vaadata ruutmeetreid ja kandipõhiseid, sest nii on parem võrrelda.

Kalle Isand – repliik. Tahtsin tähelepanu pöörata mõnele numbrile. Rahva arvu kasv on oluline. Eestis tervikuna on natuke alla 15 tuhande sünni, Rae vallas 400 sündi. Meil on suhtarvuna kaks korda suurem kui riigis.

Raivo  Uukkivi repliik majandusaasta aruande kohta. Rae vald võiks endale lubada keeleliselt toimetatud aruannet. Praegu on dokument ebaühtlane, aru saada, et erinenevate inimeste kirjutatud. Revisjonikomisjoni aktist ei räägitud üldse.

Meelis Rosenfeldi repliik – panustame IT-tehnoloogiasse raha, kas see midagi tagasi ka annab? Kas vähendab inimtööjõudu? Reformierakond on tõstnud üles innovatsiooni teema, kas see meile midagi kasu ka on toonud?

Repliik Indrek Varikult – ametnikud kurdavad revisjoni käigus, et ei jõua tööd ära teha.

Repliik Indrek Uuemaalt – tahtsin ka aruandesse lisada, miks olen puudunud. Hoidsin raha kokku, kui ei osalenud.

Volikogu kinnitas 2020.aasta majandusaasta aruande, 16 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu, 1 jättis hääletamata.

Vaheaeg 10 min.

Vaheaja lõppemise järel tänasin vallavalitsust ja kõiki valla eelarvest palka saavaid inimesi 2020.aasta eest! Head tööd on tehtud, nähtub majandusaasta aruandest.

  1. Rae valla 2021. aasta 3 kuu majandustegevuse ülevaade. Ettekanne valla finantsjuht Tiit Keerma: raske on seda ülevaadet anda, sest kriisi mõju on jätkuvalt ebaselge. Kui olukord riigis hullemaks ei lähe, saame tulumaksu plaani isegi ületatud. Varasemalt on 3 kuu laekumised moodustanud 24 % a laekumistest. Kui sel aastal on ka nii, tuleb aasta laekumine 0,8 mlj üle eelarve. Aga nii ei pruugi minna.

Põhitegevuse tulu numbrist on 23 % täis. Tulumaksu tuleb üle, teised tulu liigid enam-vähem.

Tööjõukulud käituvad nagu normaalsetel aastatel.

Põhivara müük oli meeletu, oleme saanud 8 mlj-t, eelarves oli 3 mlj.

Sihtfinantseerimine on eelarves tulude poolel, aga seotud ka kulude poolega. Ükski neist ei ole laekunud, aga kui jääb kulu ära, jääb ka tulu ära.

Tahan ära märkida meie koostööd Swedpangaga, saime laenulepingu sõlmimisel intressimääraks 1,5 %.  Seejärel analüüsis pank meie näitajaid edasi ning tulemus läbis laenukomitee nii Eestis kui Rootsis ning saime uue otsuse – intressimääraks 0,85 %. Võidame sellest otsusest 338 tuhat eurot.

Nii hea uudise peale ei olnud ühtegi küsimust. Tõesti hea koostöö!

  1. Rae valla jäätmehoolduseeskiri. Ettekanne abivallavanem Priit Põldmäe: käesoleval aastal saab läbi kroraldatud jäätmeveo leping, vaja leida uus vedaja, korraldad riigihange. Vallas on uus jäätmepunkt ja jäätmejaam, haldamine valla eelarves. Vaja panna uue jäätmevedaja kohustuseks. Lisaks parandasime eeskirja sõnastust ja viisime muudetud seadusega kooskõlla. Suurem muudatus – kõik peavad biolagunevaid jäätmeid koguma tekkekohas, eeskirjas ka sees. Kondikava arutasime keskkonnakomisjonis enne volikogu, sellest oli abi. Kõik kolm ametit (Terviseamet, Keskkonnaamet ja Põllumajandusamet) on eeskirja kooskõlastanud. Valmis vastuvõtmiseks.

Kaasettekanne keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kivistik – koosolek toimus 5.05.21, kohal oli 10 liiget. Komisjoni jaoks oli juba teine arutelu, tegime mõningaid muudatusi ja peame vajalikuks, et kõik selle läbi loeks. Teeme ettepaneku suunata eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tähtajakl 26.mai 2021 kell 12.00.

Küsimusi ei olnud.

Sõnavõtt Mart Võrklaevalt – arutasime eelnõud ka innovatsioonikomisjonis, arutelu toimus 29.aprillil. Olime varasemalt otsustanud jäätmete teemat käsitleda. Saime ülevaate ning tegime mitmeid konkreetseid ettepanekuid. Ettepanek on lüüa dokument kaheks – hetkeolukorra kirjeldus ja jäätmekava. Teha sellest selge ja konkreetne dokument, selge visuaaliga, et elanikud paremini aru saaks. Et igaüks saaks panustada. Komisjonis osales ka Keskkonnaministeeriumi esindaja, arutasime ideed tekitada võimalus reaalajas näha, kuidas ja kui palju on jäätmeid kogutud, sh liigiti. Vald võiks sellise suuna võtta, olla innovaator selles. Valla GISi peale saaks ehitada. Kindlasti peaks kaaluma Peetri kanti jäätmejaama ehitamist. Biojäätmete kogumiseks peame ka valmis olema, seda rohkem inimestele kommunikeerima, et saadaks aru, kuhu püüdleme ja miks, mida teha tuleb. Idee- Rae valla ettevõtjate jäätmebörs – ühe jääde võib olla teisele toode. Ka koolide käsitöö tunnid võiksid sellest kasu saada.

Kaido Kivistiku repliik – kui volikogu liikmed loevad eeskirja, siis juhin tähelepanu uuele sõnastusele romusõiduki mõistes. Vaatasime Tallinna linna pealt, uus sõnastus võiks parem olla. Heakorraeeskirjas aga on meil juba üks mõiste olemas, kui nüüd muudame, saavad erinevad olema.

Priit Põldmäe täiendas, et kui jäätmeeeskirjas muudame romusõiduki mõistet, siis järgmisena muudame ära ka heakorraeeskirjas.

Indrek Varik  repliik – kiidan vallavalitsust kiire reageerimise eest romusõiduki mõiste muutmisel.

Kuna juhtivkomisjon oli teinud ettepaneku saata eelnõu teisele lugemisele siis määrasin parandusettepanekute esitamise tähtajaks 26.05.2021 kell 12.00 ja saatsin eelnõu II lugemisele.

  1. Rae Vallavolikogu 15. mai 2012 määruse nr 25 “Rae valla haridusalase tunnustamise kord“ muutmine. Ettekanne abivallavanem Jens Vendel: iga normaalse organisatsiooni osa on tunnustamine, sisend muudatusteks on tulnud haridusjuhtidelt, noorsootöötajatelt. Soovime muuta kategooriaid, lisada aasta tugispetsialisti kategooria (meil on 60 tugispetsialisti), lisada aasta noorsootöötaja kategooria ning jätta välja aasta noorõpetaja kategooria. Haridusjuhtidega läbi arutatud ettepanekud.
Interaktiivse tahvliga moodne klassiruum Kindluse koolis.

Laiendatud on medaliga lõpetanute ringi, st õigus on toetust saada kõikidel gümnanistidel, mitte ainult Jüri Gümnaasiumi lõpetajatel. On elukohakriteerium, st 12 kuud enne lõpetamist peab olema pidevalt Rae valla kodanik. Kuna laiendamine suurendab kulu eelarvele, siis korrigeeritud preemia summasid, uued summad on 500 eurot kuldmedal ja 250 eurot hõbemedal.

Kaasettekanne haridus-ja kultuurikomisjonilt, Kaarel Kais: komisjoni koosolek toimus 6.05.21. Kohal oli 9/13-st. Kuulasime Jens Vendeli ettekannet, tegime mõningaid ettepanekuid. Olime üksmeelel, et summade vähendamine ei ole otstarbekas. Kokkuhoitav kulu on marginaalne, peaksime häid õpilasi väärtustama. Õpetaja mõiste tuleb asendada haridustöötajaga. Kategooriatega olime nõus. Võiks vastu võtta I lugemisel. Kõik toetasid.

Küsimus – ettekanded erinesid toetussummade osas, vallavalitsus ühel arvamusel, komisjon teisel?

Vastus – 600 ja 300 on lõplik seisukoht. Raske prognoosida kui palju neid tuleb.

Küsimus/ettepanek – soovin määruse saata II lugemisele, et õpetaja abisid ka toetada ja et tekiks võimalus parandusettepaneku esitamiseks.

Küsimus – miks jätame välja noored õpetajad?

Vastus – valikute koht.

Bärbel Salumäe repliik – on väga õige samm toetada ka väljaspool Jüri Gümnaasiumi lõpetajaid, aitäh, et see punkt arutusel on. Olen seda meelt, et kui me eelnõud täna vastu ei võta, saame kehtestad tagasiulatuvalt, et 2021 lõpetajad toetatud saaks.

Repliik Indrek Varik – toetan samuti teisele lugemisele saatmist ja seejärel tagasiulatuvalt kehtestamist.

Kuigi juhtivkomisjoni seisukohti oli I lugemisel vastu võtta, siis arvestades vallavalitsuse seisukohaga ning volikogu liikmete väljendatud arvamustega, saadan eelnõu II lugemisele ja määran parandusettepanekute esitamise tähtajaks 26.05.2021. kell 12.00, I lugemine on lõpetatud.  

 

  1. Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas. Ettekanne abivallavanem Jens Vendel: sisulisi muudatusi ei ole, pigem on korrastamine. Muutused seadusandluses tingisid muudatused. Kokku koondatud kõik 13 teenust, mida KOV peab osutama. 2021.a võeti kasutusele uus raske ja sügava puudega laste toetuse mudel. Sel aastal eraldati kahe a peale 180 tuhat eurot. Õigusaktid vaadati üle, kas vastab nõuetele.

Kaasettekanne sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esinaine Bärbel Salumäe: 05.05.21 toimus komisjoni koosolek, kohal oli 10/13-st. Tegemist on mahuka määrusega, muudatusi sisu poolest ei olnud, pigem redaktsioonilisi. Et kõik soovijad saaksid rahulikult tutvuda ning võimalikke parandusettepanekuid teha, tegi komisjon ettepaneku saata II lugemisele, parandusettepanekute tähtajaks 26.05.2021 kell 12.00.

Volikogu saatis eelnõu II lugemisele ja määras soovitud parandusettepanekute esitamise tähtaja.

  1. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Ettekandja Tõnis Kõiv: Mäletatavasti astus aasta alguses revisjonikomisjoni liikme kohalt tagasi Gerli Lehe, viidates suurele töökoormusele. Seejärel ei saanud me koroona tõttu füüsiliselt koguneda ja ilma füüsilise kogunemiseta ei ole võimalik salajasi isikuvalimisi läbi viia. Täna oleme füüsiliselt koos ja saame seda teha.

Põhimääruse kohaselt moodustame kõigepealt hääletamiskomisjoni ja seejärel asume kandidaatide esitamise juurde.

Teen ettepaneku valida kolmeliikmeline hääletuskomisjon, kandidaatideks hääletuskomisjoni esitati Martin Minn, Jens Vendel ja Tanel Tammela. Kandidaadid olid nõus ja volikogu moodustaski kolmeliikmelise hääletuskomisjoni.

Seejärel oli aeg esitada kandidaate. Opositsioon oli volikogu istungilt selleks punktiks juba lahkunud ja seega neilt kandidaati oodata ei olnud. Seega ei jäänud muud üle kui katkestada eelnõu menetlemine ja jätkata järgmisel korral kandidaatide esitamise staadiumis.

Tuleb tunnistada, et praegune Rae vallavolikogu opositsioon võib oma töövõiduks (võib-olla ainukeseks) pidada revisjonikomisjoni töö takistamist. Täna õhtul toimuv oli ilmekas näide. On tavapärane, et opositsioon soovib võimulolijaid kontrollida, aga Rae vallas see nii ei ole.  

 

 

Volikogu lõppes 20.25, tänasin volikogu liikmeid lõpuni vastu pidamise eest, kantselei hea korraldamise eest ning soovisin kõigile head tervist, et ka juunikuus saaksime füüsiliselt koguneda.

Kindluse koolis ekskursioonil osalenud grupipildil pneumohallis
Kindluse kool aerofotol
Tühi pneumohall on eriti võimas vaatepilt

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga