Volikogu esimehe aastapäevakõne Rae valla 154.aastapäeval

27.11.2020 tähistas Rae vald oma 154.aastapäeva Vaida Põhikoolis, üritus oli suunatud üle veebi vaatajatele. Volikogu esimees pidas aastapäevakõne ja vallavanem Madis Sarik andis üle Kauni Kodu aukirjad ja tänukirjad. Esines Raivo Tafenau band ja Henrik Sal-Saller, õhtut juhtisid Elina Reinold ja Margo Teder…

Rae vallavolikogu esimehe kõne Rae valla 154.aastapäeval. 

Lugupeetud Rae valla inimesed, austatud aukodanikud, daamid ja härrad!
 
Täna me tähistame Rae valla 154.aastapäeva ja teeme seda täiesti teistmoodi, õigem oleks isegi öelda väga kaasaegselt, kohandudes meid ümbritsevate oludega.
 

Rae valla 154.aastapäev

Tuletan meelde, et 11 kuud tagasi, 2019.aasta detsembri lõpus hakkas kaugel Hiinamaal, Wuhani linnas levima viirus. Kuna tegemist oli koroonaviirusega, siis sai ta nimeks COVID-19. Algul jättis see uudis meid külmaks, kui üldse märkasimegi seda. Kauge maa ja võõrad inimesed, võõrad mured. Aga kuna tänapäeva maailm on vägagi seotud omavahel, siis oli mõne kuuga koroona viirus Eestis ja Vabariigi Valitsus kuulutas 12.märtsi hilisõhtul välja lausa eriolukorra. Esimese eriolukorra kaasaegse vabariigi ajaloos. Tuleb tunnistada, et see tõi kaasa väga olulised muudatused Eesti ja loomulikult ka Rae valla igapäevaelus.
Ühtäkki olime me olukorras, kus palju vabadusi oli piiratud, ärid suletud ja ka liikuda ei saanud vabalt. Ei saanud Lätti ega Soome, isegi Saaremaale minek oli keelatud. Kes oskas seda ette näha, et sellised vabaduse piirangud võivad meie ellu tulla vaid mõne kuuga.
Ma arvan, et ka valitsuse jaoks tulid nende otsuste tagajärjed ja mõjud mõnevõrra ootamatud, sest sügiseks on aru saadud, et elu kinni keeramine ei ole lahendus. Aga kevadel näiteks osutus ka see peaministri jaoks probleemiks, et Rae vald tõlgendas eriolukorra juhi ehk siis peaministri korraldusi tervest mõistusest lähtuvalt ja ei sulgenud välijõusaale. Vallavanem Madis Sarik selgitas seda peaministrile videokõne ajal ausalt ja sirge seljaga, aga vastu sai hurjutada, et miks Rae vald ei täida eriolukorra juhi (loe – peaministri) korraldusi!? Kuidas siis nii? Peale mõningast hämmastust reageeringu üle saime sellest valukohast videokõne ajal siiski üle ja rääkisime edasi teistest teemadest. Miks ma seda üldse meelde tuletan? Sest kunagi ei tasu alahinnata valitsuse soovi inimeste elu korraldamisel, enamasti isegi head soovides, aga mõnikord ka liiale minnes. Olen arvamusel, et välijõusaalide sulgemine oli üleliigne samm, tervisesportlaste vabas õhus treenimine kellelegi ohtlik ei ole.

Volikogu esimees abikaasaga, kommunikatsioonijuht Reti ja vallavanem Madis Sarik

Koroonaviirus tuli äkki ja eks oli lootus, et on ajutine. Viirusest tulenevad muudatused oli kevadel Rae valla elus märkimisväärsed. Viirus sundis meie lapsed kodusõppele, võttis nii mõneltki meie elanikult töö või lausa töökoha, sundis kõik valla asutused töötama teistes tingimustes, vähendas märkimisväärselt vallaeelarve laekumisprognoose jne. Positiivse mõjuna nimetaks ma seda, et koroonakriis tõi esile, et mitte ainult meie koolide, lasteaedade ja teiste asutuste majad ei ole ilusad ja korras, vaid ka seal sees töötavad inimesed on tublid, paindlikud uutes olukordades toime tulijad ja keeruliste olukordade lahendajad. Kriisiolukord toob tegeliku pale esile. Õpetajad ja laiemalt lasteasutuste töötajad olid juba kevadise koroonakriisi ajal tugeva surve all, aga tulid sealt auga välja ja on sügis-talvise võib-olla ka kevadeni jätkuva koroonakriisi jaoks pareminigi veel valmis.
 
Veel üks maailmasündmus on mõjutamas Eestit ja sealhulgas Rae valda. Nimelt võitis USA presidendivalimised Joe Biden, täpsemalt öeldes Trump kaotas. See on meie jaoks väga oluline, et meie julgeolekut tagava NATO põhiline ja kandev tegija USA saab jälle juhitud etteaimatava ning reeglitel ja väärtustel põhineva maailmakorra pooldajal. Ainult rahvusvahelistel lepingutel ja väärtustel põhinev maailmakord jätab ruumi väikestele riikidele nagu Eesti. Lisaväärtus on seegi, et nüüd loodetavasti hakkab vähemaks jääma mõtteviisi, et lisaks faktidele on olemas alternatiivsed faktid. Maa on ümmargune – see on fakt. Maa on lapik – see on alternatiivne fakt. Tegelikult ju ei ole see mingi alternatiivne fakt, see on lihtsalt vale. Ja seda tulebki nimetada valeks ja kes seda tõsimeeli ütleb – valetajaks. Mul on hea meel, et me liigume USA eestvedamisel jälle selles suunas, kus valetamine on patt ja lubamatu ning otsused tuginevad teadmispõhisusele. Loodan, et ka Eesti poliitikas jääb valetamist vähemaks ja järgmise aasta kohalikud valimised ei too kaasa mitte suurima vale esitamise võistlust, vaid siiski ideede võistluse elu edasiviimiseks.
 
Head vallaelanikud!
 
23.novembri 1866.aastal on kirjalikult fikseeritud esimene teadaolev Rae vallavolikogu istung ja seda kuupäeva peame Rae valla sünnikuupäevaks. Nii nagu tol ajal oli üks esimestest volikogu arutelu teemadeks haridus, on see ka praegu. Algusaja volikogu töötas mõisnikest koosneva kihelkonnakohtu järelevalve all. Tänapäeval töötame me lihtsalt kohtu järelevalve all ja teiste valdade kogemusest teame, et kohus võib volikogu otsuse ka kehtetuks tunnistada.
 
Tänasel päeval kuulub Rae vallavolikokku 25 liiget, kes moodustavad kokku kolm fraktsiooni – Reformierakond ja Isamaa teostavad võrdsete partneritena võimu ja Raekodanik kannab opositsiooni töö raskust. Volikogus on moodustatud neli komisjoni – majandus- ja eelarvekomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ja keskkonnakomisjon. Lisaks on moodustatud revisjonikomisjon ning selle aasta mais moodustas volikogu ajutise komisjonina innovatsioonikomisjoni. Endise vallavanema, praeguse Riigikogu liikme  Mart Võrklaeva juhitavakomisjoni eesmärgiks on arendada mõttevahetust tulevikusuundade üle, et genereerida ideid, mida saab valla arendamisel rakendada, ideaalis Euroopa Liidu rahastu toel.
Vallavolikogu on valinud vallavanemaks Madis Sariku ja kinnitanud vallavalitsuse koosseisus Jens Vendel, Priit Põldmäe ja Tanel Tammela. Kui vallavalitsuses on ametnikke ca 60, siis valla palgal on kokku ca 1000 inimest ja elanikke pea 21 000.  
 
Rae vald on jätkuvalt kõige kiiremini kasvav omavalitsus kogu Eestis. Meile tuleb uusi elanikke juurde ca 1000 inimest aastas. See tähendab, et me vallavolikogu ja vallavalitsus peavad igal järgmisel päeval mõtlema ja arvestama suurema hulga inimestega, kellele teenuseid pakkuda, kelle jaoks elukeskkonda luua ja ka kelle küsimustele vastuseid anda. See on suur väljakutse ja sellele väljakutsele vastamiseks me anname oma parima päevast päeva, ehitades lasteaedu ja koole, pakkudes teenuseid ja toetusi, innustades ja motiveerides, selgitades ja lahendades. Rae vald loob pidevalt uusi töökohti ja võtab tööle inimesi. Loodavad asutused vajavad uusi töötajaid ja ka olemasolevad, et kasvatada võimekusi.
Näiteks Kindluse kooli I etapi valmimine tähendas, et kooli direktor Annika Räime juhtimisel oli selleks ajaks tööle võetud palju inimesi, sest meeskond on komplekteeritud. Kui järgmisel kuul volikogu kinnitab struktuurimuudatuse, siis leiab vallavalitsuses uue töö mitu spetsialisti ja nii me suudame paremat avalikku teenust pakkuda üha kasvavale ja nõudlikule elanikkonnale.
 

Tänavu toimusid kaks märgilist arengut gümnaasiumihariduses. Kauaaegne Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro otsustas suvel koolijuhtimisest kõrvale tõmbuda. Tänasime teda  vallavolikogu tänukirjaga pikaaegse pühendunud ja tulemusliku töö eest Jüri Gümnaasiumi juhtimisel ja Rae valla hariduselu edendamisel.
Jüri Gümnaasiumi lähedusse plaanitav riigigümnaasium hakkab ka juba ilmet võtma. Arhitektuurikonkurss on läbi ja KOKO arhitektuuribüroo töö võitjaks kuulutatud ning me saame ettekujutuse kui kaasaegne ja ilus kool Jürisse tulemas on.  
 
2020.aastast jääb ajalukku Peetri uue pargi avamine. Täiesti kaasaegne avalik ruum, kus tegevust nii noorematele kui vanematele, füüsiliselt arenenumatele (parkuuri ala) kui neile, kes alles soovivad füüsiliselt areneda (välijõusaal), betoonist valatud skatepark, mis üllatab oma vaiksusega, jooksurada, jalutusrada, veesilm purskkaevuga. Ei jõua kõike üles lugedagi. Esimesed kuud uues avatud ruumis on välja toonud ka mõned valupunktid ehk probleemid inimestevahelise suhtlemise oskustes. Aga need lahenevad ajapikku ning üleval on ka mitu kaamerat, kui lahendamiseks on kõrvalist abi vaja kasutada.
 
2020.aasta jääb kindlasti positiivsena meelde ka Lagedi noortele, sest sellist moodsat noortekeskust, kui seal, ei ole ometi kellelgi. Lisaks lahedatele noortekeskustele ja noortele on meil ka väga tublid noorsootöötajad, keda märgatakse kaugemaltki. Harjumaa Ettevõtluse ja Arenduskeskuse hinnangul on parim siseturvalisusesse panustanud organisatsioon Rae Noortekeskus ja seda just mobiilse noorsootöö korraldamise eest kevadise eriolukorra ajal.
 
Mõnikord toob uus asi kaasa ka uue probleemi. Nimelt kui tundsime rõõmu uue Jüri Tervisekeskuse avamise puhul, et uued ja ilusad ruumid, parem teenus, siis tõi see kaasa ka arengu, et  Lagedilt ja Vaidast liikus esmatasandi arstiabi samuti Jürisse. Aga see tähendab ju elanike jaoks kaugenemist. Vallavalitsus pingutab selle nimel, et ka edaspidi pakutaks Lagedil ja Vaidas perearstiteenust, kasvõi mõnel päeval nädalas. Vallavolikogu muutis sel eesmärgil perearstide toetamise korda, sest on ju mõistlik, et me maksame kogukonna rahast ehk valla eelarvest kinni arstiabi koduläheduse, mitte ei nõua selle kinnimaksmist perearstilt. Tuleb ju arvesse võtta, et perearste on puudu igal pool Eestis, ka meil. Näiteks Peetri keskuses avatud Peetri perearstikeskus on küll kenasti käivitunud, aga sinnagi mahub veel perearste. Loodetavasti on volikogu poolt otsustatud toetus piisav abimeede, et aidata kaasa Rae valla elanikele esmatasandi tervishoiuteenuse tagamisel. Pingutame selle nimel.
 
2020.aasta jääb meelde ka seetõttu, et meie haridusvõrgu aktiivsed inimesed valmistasid ette ja volikogu kinnitas Rae valla hariduse ja noorsootöö arengukava. Avaldan veelkord tunnustust nii juhtgrupi liikmetele kui kõigile teistele, kes ette mõtlemisel ja kava koostamisel kaasa lõid. 
Ka valla arengukava sai uuendatud ja kehtivusaega pikendatud kuni aastani 2030, visioonina sõnastatud – Rae vald on 2030.aastal kõrgelt hinnatud elu-ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid järgiv tegus kohalik omavalitsus. Usun, et see sobib nii tänastele kui homme Rae valla elanikeks saavatele inimestele.
 
Rae valla inimesed on tublid! Nad on tublid oma igapäevatoimetustes ja tublid ka kogukonna asju ajades. Rae Valla Alevike-ja Külavanemate selts koondab aktiivseid kogukonnatöö eestvedajaid ning on kaalukaks partneriks vallavalitsusele, kellega asju läbi arutada ja tagasisidet saada. Ei saa mainimata jätta, et üks RVAKS-i liige, Kurna külavanem Aivar Aasamäe on nimetatud Harjumaa ettevõtlus-ja arenduskeskuse poolt aasta sädeinimeseks. Palju õnne veelkord Aivar, innustagu see sädelus paljusid.
 
Ka Rae valla sportlased on märkamist ja esiletõstmist väärt. Valdade arvestuses oleme me kõige sportlikum vald 2020.aastal ja käesoleval kuul andis volikogu spordi tegemise innustamiseks täiendava panuse. Nüüd on meil olemas kord, mille alusel saab välja valida Rae valla esindusvõistkonna ning innustagu see meid rohkem spordiga tegelema. Uhkust tundma esindusvõistkonna võitude üle, neile võitlustel kaasa elama ning andma oma lastele, noortele sihi pingutamiseks. Oled tubli – jõuad esindusvõistkonda!
 
Tunnustada tahan meie kultuuriinimesi, praegusel ajal ei ole lihtne piirangute kiuste korraldada vaimu ergastavaid üritusi ning taaselustada vanu. Näiteks on väga tervitatav 1893.aastal alustanud Jüri pasunakoori elustamine Rae valla pasunakoorina. Jõudu Toomas Aru, välja mõtlemiseks, eest vedamiseks ja korraldamiseks!
 
Austatud kuulajad!
 

Suur tänu kõigile, kes on Rae valla arengus 2020.aastal kaasa löönud! Soovin tugevat tervist ja vastupidavust ning paindlikkust uutes oludes kohanemiseks ja meil läheb hästi!
 
Head valla aastapäeva!
 

PS! Suur tänu Kadri Järvelaid kvaliteetse korralduse eest! 
 
 
 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga