Rae vald 156 aastapäevakõne

Rae vald tähistas 26.11.2022 Jüri pallihallis Rae valla 156.ndat aastapäeva ja tänas oma inimesi.

Rae vallavolikogu esimehe aastapäevakõne:

Lugupeetud Rae valla kodanikud,

Austatud aukodanikud,

Daamid ja härrad!

Käesolev aasta on eriline aasta. Eesti vabariigi sünnipäeval algas uus ajajärk kui Venemaa alustas täiemõõdulist sõda Ukraina vastu, mis kestab tänaseni. See sõda on toonud kaasa suured muutused, miljonid ukrainlased on sunnitud oma kodust põgenema, kümned tuhanded inimesed on hukkunud ja üks tagajärgedest on, et meie naaberriigist on saanud riiklikul tasemel terrorismi toetav riik. Mitte ühegi naabri elu see turvalisemaks ei tee.

2022 on suurte muutuste aasta. Foto: Marge Kõiv.

Meie riigi ja rahva julgeolek tugineb meie endi kaitsetahtele ja meie liitlastele NATO-s, millega sõja tõttu liituvad meie lähinaabrid Soome ja Rootsi. Läänemeri muutub NATO sisemereks ning kaitse tõhusamaks.

Aga see on vaid otsese sõjaline mõõde. Venemaa muutumine terrorismi toetavaks agressorriigiks toob kaasa pikaajalisi muutusi, alates riikidevahelisest suhtlusest, kaubavahetusest, ühendustest, lõpetades inimestevahelise suhtluseni. Vene keele tähendus väheneb ja eesti keele osakaal suureneb, meie avalik ruum vabaneb nõukaaegsetest ja nõukogude võimu ülistavatest märkidest. Eesti riik on lõpuks otsustanud, et haridust antakse maksumaksja raha eest ainult eesti keeles.

Kahjuks sõda jätkub, kannatused jätkuvad, aga me kõik loodame Ukraina võidule ja aitame sellele võimaluste piirides kaasa. Varakevadel tegi vallavolikogu rahalise annetuse Ukraina toetuseks, vallavalitsus on aktiivselt abistanud meile jõudnud põgenikke ning sügisel läks pea igasse meie kooli mõni sõjapõgenikust laps. Me aitame, sest Ukrainas võideldakse meiegi vabaduse eest.

Ukrainast tulenes järgmine otsus. Rae valda sobib vaid Lääne laiusega raudtee. Rae vallavolikogu oli sammuke ees ehk tegi aprillis julge ja ettevaatava otsuse, mis tõi avalikkuse tähelepanu alla vajaduse liituda ülejäänud Euroopaga ka raudtee valdkonnas. Otsuse järel algas avalik arutelu, mille käigus kirjutas Riigikogu liige Mart Võrklaev maikuus Eesti Päevalehes, et tuleb alustada debatti Eesti lahtiühendamise teemal Vene laiusega raudteest. Paar artiklit ilmus ka Postimehes. Augustis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada Euroopa transpordikoridore Moldovasse ja Ukrainasse, rajades need laiusega 1435 mm ning viia ka Balti riikides ja Soomes raudtee üle samale laiusele. Praegu kujundavad Balti riigid ühiselt oma seisukoha sel teemal.

Head Rae valla inimesed!

Te olete väga tublid olnud 2022.aastal ja ka eelmistel aastatel. Rae valla maksumaksjatest palgasaajate sissetulek on Eesti suurim, olles tõusnud üle 2000 euro. Valla eelarve kasvab tänu tublidele maksumaksjatele ja võimaldab ehitada uusi koole, lasteaedu, pakkuda teenust. 

Rae valla sportlikud ja aktiivsed inimesed lõid osalusrekordi Rae valla mängudel. Ühest eestvedajast Indrek Raigist on kujunenud nende mängude nägu ja tuleb eestlaslikult tunnistada, et pole paha. Tegelikult on muidugi hästi korraldatud mängud, kõik sujub, spordialad on huvitavad, reeglid arusaadavad ning heatahtlik pinge ja hasart püsib kogu hooaja vältel. Rae valla mängud kannavad endas mitmeid väärtusi – sport ja tervislikud eluviisid, aga ka oma kogukonna, küla, aleviku tunnetuse loomine, kasvatamine, hoidmine. Ärme unusta, et meile tuleb 1000 inimest aastas juurde ning kõik need uued elanikud tulevad ju kuskile kogukonda või lausa loovad uue kogukonna, mis asub kuskil Rae valla kandis. Nad saavad Rae valla elanikeks. Rae valla identiteedi kasvatamine uutes elanikes on päris suur väljakutse ja Rae valla mängudel on siin tänuväärne roll. Jõudu, jaksu jätkamisel!

Rae Valla Alevike-ja Külavanemate selts (RVAKS) tähistas sel aastal oma kahekümnendat juubelit, olles asutatud 22.aprillil 2002 aastal kolme küla – Pildiküla, Peetri ja Suursoo poolt. Tänaseks ühendab 27 külavanemat ja kõiki alevikuvanemaid (3). Küla-ja alevikuvanemad on inimesed meie hulgast, kellel on aega ja tahtmist panustada keskmisest rohkem kogukonna ellu, organiseerides ja korraldades, eest vedades ja meeles pidades. Suur tänu külavanemad, suur tänu alevikuvanemad! Te ei ole tublid mitte ainult Rae valla arvates, te olete tublid kogu Harjumaa vaates! Nimelt on Harjumaa 2022.aasta vabaühendus Rae valla Alevike-ja Külavanemate Selts. Palju õnne ja suur tänu!

Harjumaa tasemel tegijaid meil veel. Bärbel Salumäe on tunnustatud kui Harjumaa sädeinimene 2022. Äramärkimist väärivad ka nominentideks esitatud Raili Salvet, Anne-Liisi Mändmets ja Virve Sepp! Head sädelemist!

Tänu ja lugupidamist väärt on Urmas Leeman, Harjumaa Aasta panustaja tiitliga tunnustatud. Lasterõivaste tootja Lenne OÜ üks asutajatest ja omanik rajas Jürisse Lenne Sulgpallikeskuse, mis on Eesti ainus omataoline. Populaarne koht, suur tänu!

Parimaks EL-i rahastatud Leader programmi ettevõtlusprojektiks tunnistati Lilleoru MTÜ. Suur tänu ja edu jätkamisel!

Rae vallavolikogu on andnud kahele tublile inimesele valla aukodaniku tiitli, tuleme nende juurde mõne aja pärast (TK: aukodanikuks said Endel Albin ja Rein Karm).

Daamid ja härrad!

Suur tänu head Ralla inimesed, töötajad, panustajad! Foto: Marge Kõiv.

Energia kõrge hind on tulnud, et jääda, sest odav, aga räpane vene elekter on turult kadunud. See juhtus kiiresti, uute tootmisvõimsuste ehitamine aga ei käi kiiresti. Kui nõudmine ületab pakkumist, siis tõuseb hind. Kõrgem hind omakorda aga motiveerib investeerima pakkumisse. Samal ajal aga on suure surve all on meie ettevõtjad, kellel tuleb muutunud majanduskeskkonnas leida uuesti oma tee, et turule püsima jääda. Vald saab aidata koostöö korraldamisel ja selles suunas on samme astutud ja seeme idanema pandud.

Volikogu liikme Kaarel Kogeri ja abivallavanem Anna Õuekallase ühistöös jõudsime niikaugele, et vallavolikogu muutis energiamajanduse arengukava, et Kuldala elurajoonil tekiks gaasikütte kõrvale kohaliku kütuse alternatiiv.

Väiksem energiatarbimine on samuti hea valik. Oleme otsustanud, et viime kogu valla tänavavalgustuse esimesel võimalusel üle LED-tehnoloogiale, st valgust kui osa meie heaolust ei jääks vähemaks, aga raha selle peale kuluks peale investeeringu tegemist vähem. Elukeskkonna kvaliteet ei tohi väheneda, vaid peab kasvama.

Elukallidus ja elukvaliteedi säilitamine on küsimus Rae valla eelarvest palka saavate inimeste jaoks. Riik on teinud kiiduväärt otsuse ja tõstnud märkimisväärselt õpetajate palka.  Oleme seisukohal, et koos õpetajate palgaga peab tõusma ka teiste Rae valla eelarvest palka saavate inimeste sissetulek 2023.aastal. Eelarvelised valikud ei saa lihtsad olema, aga teha nad tuleb. Säilima peab seni hoitud proportsioon valla eelarvest makstavate palkade ja riigipalkade vahel, säilima peab õpetajatele makstav lisapalk 140 eurot kuus. Õpetajad on tähtsad, sest nemad õpetavad meie lapsi, meie tulevikku. Annavad uusi teadmisi ning  lisaks oskusi inforikkas maailmas hakkama saada. Mul on hea meel, et Rae valla õpetajate üle, valla eelarvest palka saavate inimeste panuse üle. Aitäh teile!

Peale aastatepikkust ponnistust ja pingelisi läbirääkimisi ministeeriumiga, kus vallavalitsusel oli abiks ka endisest vallavanemast riigikogu liige, jõudsime lõpuks niikaugele, et riik ehitab Jürisse Rae Gümnaasiumi ja vald sinna kõrvale spordihoone. Ehitus käib ja õppetöö peab algama hiljemalt 1.septembril 2024.

Vald projekteerib järgmisel ja ehitab ülejärgmisel aastal uue põhikooli Rae külla. Seega on meil lähiaastatel palju uusi õpetajaid vaja. Õnneks on Rae valla pakutavad tingimused koosmõjus uute koolimajadega sedavõrd head, et üldises õpetajate puuduse tingimustes meie ikka õpetajaid leiame.

Head inimesed!

Homme on esimene advent ja kaugel need jõuludki enam on. Ilmatargad on lubanud, et tulevad valged. Soovin, et saaksite jõulud veeta rahulikult oma pere seltsis, käia kirikus, mälestada lahkunud lähedasi küünla süütamisega, annetada abivajajatele. Aga nautida ka talve, liikuda looduses, teha tervisesporti ehk veeta meeleolukalt aega turvalises Eestis, turvalises Rae vallas.

Soovin teile kõike head!

 

Õhtut juhtis Valter Soosalu.
Tantsuks mängis ans Legend.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga