Rae Gümnaasiumi spordihoonet võib ehitama hakata

Rae Gümnaasiumi juurde Spordihoone ehitamiseks volikogu poolt luba antud, st vallavalitsusel võimalik allkirjastada ehitusleping hankel parimaks tunnistatud Rand ja Tuulbergiga. 

Rae vallavolikogu kogunes erakorraliselt 30.augusti 2022 hommikul kell 8, et otsustada Rae Gümnaasiumi kõrvale rajatava Spordihoone ehituslepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine.  Kuigi volikogu oli erakorraline, siis toimus ta siiski tavapäraste reeglite alusel, st algas vaba mikrofoniga. Sõna sai M.Sarevet, kes informeeris volikogu, et MTA on saatnud talle kirja, mille kohaselt on Meelis Kasemaal deklaratsioon esitatud, aga tehnilise probleemi tõttu ei suutnud süsteem seda avalikus vaates kuvada. Nüüd on MTA probleemi kõrvaldanud ja M.Kasemaa deklaratsioon on avalikus vaates nähtav.

Lisaks esitas volikogu liige mõned küsimused Vahtra kinnistu ostmise kohta, mis eelmisel volikogul heakskiidu sai. Nimelt esitas müüja 19.augustil müügist loobumise avalduse, aga vallavalitsus sellest volikogu ei teavitanud. Lisaks ei näidatud volikogule hindamisakti.

Selgitasin volikogule, et Vahtra kinnistu müüja avaldus registreeriti valla dokumendiregistris 24.augustil ja samal päeval jõudis ka minuni. Sellegipoolest on volikogu enamus oma tahet otsuse vastuvõtmise teel väljendanud ja  edasine on vallavalitsuse kätes. Esitatud küsimustele vastatakse nõutud korras.

Volikogu kinnitas ühepunktilise päevakorra 20 poolthäälega.

Rae Gümnaasium ja Spordihoone öine vaade
  1. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks. Ettekandja vallavanem Madis Sarik – vald hakkab ehitama riigigümnaasiumi juurde spordihoonet. Riigigümnaasiumit hakkab ehitama Merko Ehitus, maksumusega u 17 mlj eurot, Spordihoonet hakkab ehitama Rand ja Tuulberg, maksumusega u 9,8 mlj eurot.  Hanke tulemused kehtivad tänase päevani, täna tuleb alla kirjutada. RKAS on Merkoga ehituslepingu allkirjastanud 29. aug. Rand ja Tuulberg on spordihoone ehituslepingu allkirjastanud, vallavalitsus saab allkirjastada peale volikogult nõusoleku saamist. Rahaliselt on 2022.aasta eelarves ette nähtud 2,3 mlj, 2023.aastaks planeeritud 4,5 mlj, puudu on 3 mlj. Plaan katta laenu arvelt. Spordihoone ehitusajaks on planeeritud 17 kuud. 2023.a 1.septembril peaks Rae Gümnaasium tööd alustama, aga selleks ajaks ehitus veel läbi ei ole. Käib koostöö riigiga, mõned küsimused veel vastuseta, kuidas riik plaanib koolitööd korraldada ajal kui ehitus käib. Kulutusi on vald teinud alates 2021.aastast, projekteerimine, liitumine on tehtud. Proportsionaalselt riigiga tasutud. Sel aastal võib ära kuluda 0,7 – 0,8 mlj plaanitud summast. Tänasel ehitusturul pigem püütakse kiiremini ehitada. Palun volikogul toetada eelnõud.
RG ja Spordihoone päevane vaade

Kaasettekanne eelarve-ja arengukomisjoni esimees Meelis Kasemaa: komisjoni koosolek toimus 29.augustil ja osales 10/15. Vallavalitsus tutvustas eelnõud ja vastas küsimustele. Komisjon otsustas 10 poolthäälega toetada eelnõu vastuvõtmist volikogus.  

Volikogu liikmete küsimused ja vastused:

Küsimus – kas ehitusluba on menetluses?

Vastus – jah

Küsimus  – kas päikepaneelid tulevad katusele?

Vastus – energiaklass on tagatud, katus on lõunasuunale püsti, kasutegur oleks väike?

Ksimus – kas ehtisleping on koostatud?

Astus – jah, see oli hankedokumentatsiooni osa.

Küsimus – kui palju sportimise mahtu lisandub?

Vastus – võrreldavalt tuleb Jüri pallihalli suurus juurde, pluss jõusaalid jmt treeninguteks ette nähtud võimalused. Samas kõrval ka Lenne sulgpallihall, suur spordiala kokku.

Küsimus – detailsemat infot tulevase spordihoone kohta?

Vastus – tuleb 2x suurem jõusaal kui täna Jüris on, lisaks aeroobikasaal. Välialadele tulevad palliväljakud, väiksemat sorti jõuväljakud, osad varikatusega.

Rosenfeldi repliik – Kuidas saab seal liiikluskorraldus olema? Võib tulla väga suur probleem, planeeringuga sisuliselt ei lahendatud. Loodan, et VV hakkab mõtlema liikluskoormuse hajutamise peale, et vältida õnnetusi. Juba täna on liiklust palju.

RG ja Spordihoone külgvaade

Kõivsõnavõtt. Rae vallavolikogu annab nõusoleku spordihoone ehitamiseks riigigümnaasiumi kõrvale. Riik ehitab gümnaasiumi ja see on osa terviklikust, tervet riiki katvast gümnaasiumihariduse andmise projektist. Mäletatavasti ei ole riigigümnaasium Rae vald kergelt tulnud. Kõigepealt allkirjastas üks minister vallaga lepingu, aga järgmine minister ei kippunud lepingut täitma. Seejärel jõudsime visa töö tulemusel uue lepingu allkirjastamiseni järgmise ministriga. Viimati olid tõsised vaidlused teemal, kas riik üldse suudab gümnaasiumihariduse andmise projekti lõpuni viia. Õnneks ikka suudab ja allkirjastatud ehitusleping riigigümnaasiumi ehitajaga on selge märk sellest. Suur tänu asjaosalistele senitehtu eest ja jõudu eesootavate väljakutsete lahendamisel!

Rosenfeldi repliik – eelnõu võiks rahaliselt täpne olla, praegu on 56 sendine vahe.

Volikogu liikmed kontrollisid seejärel käibemaksuarvutust ning tegid konsensuslikult paranduse eelnõusse.

Hääletustulemus oli harvaesinevalt üksmeelne – kõik 21 kohalolnud volikogu liiget hääletasid otsuse poolt, st Rae Gümnaasiumi (riigigümnaasiumi ametlik nimi) kõrvale ehitatava Spordihoone ehitamise rahastamise poolt.

 

 

2 thoughts on “Rae Gümnaasiumi spordihoonet võib ehitama hakata”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga