Peetri perearstide toetamise kord

20.juuni 2017 Rae vallavolikogu toetas perearstide rahalist toetamist sihiga saavutada Peetrisse perearstikeskuse rajamine…

Volikogu algas tavapäraste (aga sünnipäevaliste jaoks muidugi eriliste) õnnitlustega eelmise kuu sünnipäevalastele ja seekord olid lillekimbud eriti vägevad. Sünnipäev oli olnud Aivo Hommikul, Margus Valgmal, Henri Ausmaal, Indrek Uuemaal ja  Agu Laiusel.

Kolm sünnipäevalist korraga pildil: Agu ja Aivo ja Henri

Vaba mikrofon

Uukkivi – arupärimine arengute kohta Jüris ja Peetris ning eksikombel talle saadetud vallavalitsuse kasutuses oleva sõiduauto parkimistasude kohta. Kas tasud on makstud?

Uuemaa otsib jätkuvalt rohkem kui kahekümne aasta taguseid tõestusi vallavolikogu esimehe “sobimatuse” kohta volikogu juhtima. Ilmselt selleks, et varjata enda hiljutist suutmatust juhtida revisjonikomisjoni, mille eest volikogu teda umbusaldas. Ajaraisk.

Volikogu kinnitas päevakorra.

1.     Perearstide toetamise kord. Ettekandja abivallavanem Jens Vendel tutvustas lühidalt volikogule esitatud eelnõu. Vald plaanib rahaliselt toetada alustavat perearsti ühe aasta jooksul kuni 1200 inimese nimistus täitumiseni. Eesmärk on saavutada olukord, et Peetri saaks uued perearstid ja tekiks perearstikeskus ning alustava perearsti jõudmine miinimumtasemeni oleks kergem.

Minu pidada oli kaasettekanne. Kõigepealt selgitasin volikogule, et sotsiaal-ja tervishoiukomisjon on teemat põhjalikult arutanud. Jaanuaris tutvusime teiste omavalitsuste praktikaga ning tegutsevate perearstide kogemusega. Veebruaris oli komisjoni kutsutud Terviseameti esindus, et saada ülevaade nende rollist ja võimalustest kaasa aidata Peetrisse perearstikeskuse rajamisel. Esimest korda arutasime perearstide toetamise eelnõud mais, kuid otsustasime, et eelnõu rahaline pool vajab täpsemat sisustamist. Teine kord arutasime eelnõud komisjonis juuni alguses koos Haigekassa Harju osakonna juhi Ado Viigiga.

Eelnõu eesmärgiks on soodustada uute perearstide tulekut Peetrisse. Lisaks on tarvis ruume, mida samuti vallavalitsus sihotsinguga otsib. Kahjuks ei toonud kevadel toimunud avalik kutse ühtegi konkreetset ruumipakkumist. Soov on leida ruumid, kus saaks alustada kaks perearsti, laienemise võimalusega veel kahe arsti võrra. Rendiruumid on ajutine lahendus mõneks aastaks, kaugem siht on siiski ehitada perearstikeskus. Maa on selleks Peetris olemas. Eestis on olukord, kus perearste on puudu, mitte üle ja seega tuleb tõsiselt pingutada, et Peetrisse tulek atraktiivseks muuta. Ei ole kadunud ka lootus saada EL-i abiraha nn joonealuse projektina, kui teiste tervisekeskuste projektidelt peaks üle jääma. Aga ka EL-i abiraha saamisel on vaja perearste, kes oleksid valmis Peetris tööle asuma.

Kuna juulis volikogu istungit ette näha ei ole siis otsustas komisjon anda parandusettepanekute tegemiseks tavapärasest pikema tähtaja – 20.juuli 2017 kell 12.00.

Küsimus – Kas üks aasta on liiga kiire. Vastus – sihina sobiv, eks siis 11-ndal kuul saab olukorda hinnata.

Volinikud Potter ja Varik juhtisid tähelepanu, et määruse § 3 lg 5 sõnastus vajab korrigeerimist. Seejärel rääkis sama ka Uuemaa.

Toimus lühike arutelu, kus põhiline mure oli, et ühe aasta pikkune toetuse periood on piisav ja lisaks said volinikud teada, et perearsti optimaalne nimistu suurus on 1700 inimest. Kokkuvõttes saatis volikogu perearstide toetamise määruse eelnõu teisele lugemisele.

 

2.     Rae valla põhimääruse muutmine. Ettekandja Priit Põldmäe: parandusettepanekute tähtajaks ühtegi ettepanekut ei laekunud. Vallavalitsuse ettepanek vastu võtta. Kaasettekanne Ülo Timuska: põhimääruse avamise eesmärk oli viia ehitusmääruse kehtetuks tunnistamisega seoses põhimäärus seadusega kooskõlla. Ettepanek vastu võtta.

Volikogu hääletas põhimääruse muutmise poolt.

3.     Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 kehtestamine. Ettekandja Priit Põldmäe: avalikustamine ja avalik arutelu on toimunud. Laekus Rae küla ja IBE ettepanek. Tuletõrjevee lahendus võiks olla lahendatud joogivee baasil ja täiendavaid investeeringuid ei ole vaja. Vallavalitsus seda ettepanekut ei toetanud. Rae küla soovis neil puuduolevate  vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitamist lülitada lühiajalisse kavasse. Toimus arutelu. Rae küla elanikud tõid välja, et kui leitakse võimalus poolikuid arendusi rahaliselt toetada siis ikka need tegevused oleks lühiajalises kavas sees. Nii saigi kirja, et kui leitakse võimalus välisvahendite kaasamiseks siis on lühiajalises kavas.

Kaasettekanne Aleksander Torjus: vaatasime rohkem sadevee punkti. Peetris on põhiliselt sellega probleem. Soodevahe kraav on juba praegu väga täis. Õnneks on olemas alternatiivne variant ja neid tuleb arendada.

Kaasettekanne Ülo Timuska: I lugemine volikogus aprillis. Mais toimus avalik arutelu. Komisjonis arutati avalikul arutelul tulnud ettepanekuid. Komisjon toetas kava vastuvõtmist.

Küsimus – miks ikkagi Uuesalu erandit ei saa?

Vastus – investeeringud Uuesalus on vajalikud, arvestades arenduse perspektiivi.

Volikogu toetas kava kehtestamist.

Istung lõppes 18.25.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga