Kui Arno isaga koolimajja jõudis…

Kes ei teaks seda klassikalist lausealgust, mis Rae vallas üsna ootamatu lõpu saab. Aga alustama peab tänasest Rae vallavolikogu istungist…Volikogu algas täna (19.jaanuar) 17.30 ja seekord aseesimees Kaarel Kaisi juhatusel. Kõigepealt sai vabas mikrofonis sõna volinik Aadi Potter, kes kurtis lumelükkamise kvaliteedi pärast Lagedil, eelkõige Betooni tänaval.

Vallavanem Mart Võrklaev andis kiire kommentaari, et hoolimata erakorralistest ilmaoludest käib lumekoristus täie hooga, sealhulgas parklad, ülekäigukohad. Sellegipoolest on palju tööd veel teha ning ta kontrollib veel täna õhtul üle, mis seis täpselt on ja juhib tähelepanu vajadusele maksimaalselt pingutada inimeste heaolu ja turvalisuse nimel.

Mina võtsin vabas mikrofonis sõna revisjonikomisjoni teemal. Üllatusin kui ei näinud volikogu päevakorras revisjonikomisjoni aruannet ja ettepanekut 2016 a tööplaaniks. Seaduse kohaselt tuleb revisjonikomisjonil esitada lõpparuanne volikogule kinnitamiseks ja peale seda avaldatakse aruanne valla veebilehel. Revisjonikomisjonil on õigus kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, valla ametiasutuste, nende ametiasutuste hallatavate või KOV-i valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja MTÜ tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust (KOKS § 48 lg 3 p 1) ja kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist (KOKS § 48 lg 3 p 2). Revisjonikomisjon töötab volikogu poolt kinnitatud plaani alusel. Hästi töötav revisjonikomisjon aitab kaasa kõrgem juhtimiskvaliteedi saavutamisele, mis on kõigi ühistes huvides. Loodetavasti saame veebruarikuu volikogus arutada aruannet eelmise aasta kohta ja plaani 2016-ks aastaks.

Vallavolikogu otsus täidetud ja riigihanke tulemusel Toyotad rendile võetud
Vallavolikogu otsus täidetud ja riigihanke tulemusel Toyotad rendile võetud ja
Ühte Toyotat kasutab vallavanem ja teist abivallavanem
kusjuures täiesti ilma revisjonikomisjoni abikäeta.  Neil isegi raske. 

 

 

 

 

 

Päevakorra esimene punkt – ülevaade Rae valla 2015 eelarve täitmisest. Ettekandja Tiit Keerme. Kuna alles hiljuti sai eelmise aasta eelarvet muudetud siis vastab täitmine lõviosas eelarvele. Tulumaks laekus 1,7 % üle, maamaks 0,5 % alla jne. Kokkuvõttes on tulueelarve 147 000 euro suuruses summas ületatud. Kulueelarve on “täitmata” ehk kulutatud vähem 1,7 mlj eurot. Vähem on kulutatud sihtfinantseeringute, tööjõukulude ja majandamiskulude summasid. Põhivara jäi soetamata 5,1 miljoni euro eest, sellest tulenevalt ei võetud ka laenu 4 mlj. Volikogul kõlasid detailsed põhjendused iga euro kohta. Valla laenukoormus on 6,5 mlj eurot.

Minu küsimusele vastates saime ülevaate valla reservfondi suurusest (60 000) ja et põhiliselt kulus raha lasteaiakohtade kohtuvaidlustele. Võrklaev täiendas, et uusi juhtumeid ei tohiks enam peale tulla, sest vallal on juurde loodud palju lasteaiakohti ning olemas on ka lastehoiutoetus. Volikogu võttis esitatud ülevaate teadmiseks.

  1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekanda Priit Põldmäe. Rae vald taotleb munitsipaalomandisse 8 erinevat tänavakinnistut. Kaasettekanne Ülo Timuskalt oli samuti lühike, komisjon toetab. Volikogu toetas ka, 17 poolthäält.
  1. Magdaleena tänav 4 kinnistu 1/14 mõttelise osa võõrandamine. Priit Põldmäe sõnul on tegemist kunagise Harjumaa polikliiniku kinnistuga, mis on omavalitsuste ühisomandis. Tegemist on sotsiaalmaaga. Varaga seonduvad kulud ja lisaks tuleks väärtuse kasvatamiseks koostada detailplaneering. See võtab aega aastaid, mis tähendab vallale pidevat kulu. Otstarbekas on Rae vallale kuuluv osa avalikul enampakkumisel võõrandada. Kuuldavasti on ka teised vallad võõrandamisest huvitatud ja võib-olla õnnestubki müüa üheskoos. Timuska kaasettekanne: komisjonis seletas Uukkivi Raasiku vallal tegevusest mõttelise osa müügil. Komisjoni ettepanek vallavalitsusele oodata 29.veebruarini, et oleks selge teiste omavalitsuste seisukoht. Vallavalitsus lubaski oodata. Praegu ei toimu seal kinnistul midagi, aknad on kinni löödud, jäätmed kogunevad jmt. Volikogu toetas müümist 17 poolthäälega.
  1. Õlleköögi tee 20 kinnistu võõrandamise avalikul enampakkumisel. Priit Põldmäe sõnul on tegemist valla vara müügiga eelarve täitmise eesmärgil. Kinnistu asub Kurna küla piirkonnas. Pindi kinnisvara hindas ja selle alusel toimub müük avalikul enampakkumisel. Timuska ütles komisjoni poolt, et kuna taristu on välja ehitatud siis toetab vallavalitsuse ettepanekut nii hinna kui müügi osas.

Potter oleks soovinud asendiplaani volikogu otsuse juurde.

Põldmäe – netist kerge leida, asub Maxima läheduses.

Mõne minutiga ühendati arvuti projektoriga ja volinikud nägid seinal, kus müüdav kinnistu asub. Volikogu pooldas müümist 17 poolthäälega.

5 ja 6. Tuuleveski tee 2 ja 4 kinnistute võõrandamine avalikul enampakkumisel. Põldmäe ettekanne, põhjused analoogsed eelmise punktiga. Timuska sõnul komisjon samuti toetas mõlema kinnistu müüki.

Potter – Pindi kinnisvara hinnangut vaadates võiks ka siin hind kõrgem olla.

Võrklaev – ei tohi unustada, et tegemist on siiski avaliku enampakkumisega. Liiga kõrge alghinna panek võib potentsiaalsed huvilised eemale peletada. Praegune hind on pandud arvestusega, et huvilised tulevad ja müük saab toimuma turuhinnaga.

Hääletus toimus eraldi, Tuuleveski 4 kinnistu müüki toetas 15 volinikku ja Tuuleveski tee 2 müüki 16 volinikku.

Istung lõppes 18.42. 

Aga ARNO?

Aga ikkagi, kes on Arno? Vastusele jõuame lähemale eelmisel nädalal toimunud volikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosolekust ülevaadet tehes. Komisjonis andis ülevaate käesoleva aasta tegemistest abivallavanem Jens Vendel. Saime teada, et tööplaan on olemas kuude kaupa ja esimesel poolaastal jõuavad volinike lauale Rae valla terviseprofiil ja ilmselt ka Sotsiaalhoolekande valdkonna arengukava. Täpsustamisele ja täiendamisele lähevad Toimetulekutoetuse määramise reeglid, kus saab edaspidi ilmselt rohkem arvestada tegelikke inimese kulutusi, mis toimetulekut ajutiselt takistavad.

Jürisse tervisekeskuse rajamiseks raha taotlemiseks on palgatud konsultatsioonifirma Cumulus ja praegu käib kibe eeltöö selleks, et rahastusmeetme avanemisel saaks kohe taotluse esitada. Kahjuks pidime komisjoni koosolekul jätkuval tõdema, et sotsiaalminister Ossinovski ei ole oma meelt muutnud ja seega jätkuvalt ei toeta riik Peetrisse tervisekeskuse rajamist. Seetõttu jätkub praegu koostöö erasektoriga, mille sihiks on püüda kokku siduda erameditsiiniteenuse pakkuja huvid valla huvidega luua tingimused perearstide vastuvõtuks ka Peetris. Lootust on, aga avaldamiseks veel midagi ei ole.

Saime ülevaate koduhooldustöötajate tööst (Peetri piirkond saab 0,5 kohaga koduhooldaja abivajajatele), erivajadustega inimeste kodude kohandamisest paremaks iseseisvaks hakkamasaamiseks koostöös riigi ja erasektoriga ning sotsiaaltranspordi korraldamisest.

Ja nüüd siis lõpuks Arno juurde. Tegu on vallavalitsuse poolt kinnitatud Elukohajärgse põhikooli määramise tingimuste ja korra koondnimetusega. Tartus edukalt töötava ja Pärnus ning Rakvereski kasutusele võetav programm määrab Rahvastikuregistri andmete ja vanema avalduse alusel automaatselt lapsele kooli.

Lapsevanematel tuleb oma elukoht registreerida Rahvastikuregistris. Kooliminevate lapse vanematel tuleb ajavahemikul 15.veebruarist kuni 31.märtsini esitada vallale avaldus (kõige lihtsam ja mugavam on seda teha elektrooniliselt) ja peale seda toimub kõik automaatselt. Nendeks juhtudeks, kus pere kolib Rae valda, Peetrisse elama näiteks maikuus ja soovib samuti lapsi kooli saata, on loodud erandite tegemise võimalus vallavalitsuse poolt. Ehk siis kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli kool talle juba ära määratud:)

Ei saanud me komisjonis üle ega ümber ka riigigümnaasiumi teemast. Teatavasti on Haridus-ja Teadusministeeriumi (HTM) tellitud uuringust tulenevalt riik teinud Rae vallale pakkumise rajada Jürisse riigigümnaasium. Kuna tegemist on kahtlemata kaaluka otsusega siis tuleb kõigepealt ära teha põhjalik eeltöö, kohtuda HTM-i esindajatega ning seejärel langetada volikogus argumenteeritud otsus. Vallavalitsusel on loodud neli töörühma (hariduslik sisu, koolikohad, planeerimine, eelarve), mille töö tulemuste selgumisel toimub veebruaris kohtumine HTM-i esindajatega ning märtsis peaks toimuma arutelu ja otsustamine volikogus. HTMi koolivõrgu juhi Kalle Küttise sõnul sobib selline otsustamine ajagraafik hästi ka ministeeriumi plaanidega.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga