KIK-i rahalaev jõudis Järva-Viljandimaale

Tänane Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu koosolekul otsustati muuhulgas milliseid keskkonnaprogrammi esitatud projekte toetada ja milliseid mitte. Järvamaalt ja Viljandimaalt esitatud projektidele jagus toetust kokku üle 26 miljoni krooni.

Projektide esitajad on tunnustamist väärt, sest toetust leiavad siiski ainult hästi koostatud taotlused. Järgnevalt ülevaade toetust leidnud projektidest koos summadega.
 
Kõigepealt Järvamaa projektid:
 
 1. Kirna asula kanalisatsiooni torustiku parendamise I järk summas 1 307 750 krooni
 2. Taikse küla kanalisatsiooni parendamine II ehitusjärk summas 239 918 krooni
 3. Kirna asula joogiveetorustiku parendamine summas 109 056 krooni
 4. Türi valla Metsaküla veetorustiku renoveerimise II järk summas 231 696 krooni.
 5. SA KENK Järvamaa noorte keskkonnalane programm HOIA METSA! 2010 summas 103 609 krooni.
 6. Tartu Ülikooli Türi Kolledzi keskkonnahariduskeskuse tegevuse jätkamine ja arendamine summas 416 946 kr.
 7. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse (KEJK) projekt Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJK piirkonnas 2010 summas 725 076 kr.
 8. KEJK projekt Konteinerpargi soetamine jäätmejaamadesse summas 454 500 kr;
 9. KEJK projekt Ohtlike jäätmete infovoldik summas 4 266 krooni;
 10. OÜ Väätsa Soojus taotlus Väätsa aleviku Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimiseks 264 400 kr.
 11. Paide Ühisgümnaasiumile Paide linna matkaraja arendamiseks 146 761 krooni;
 12. Kohaliku ja Regionaalarengu partnerid taotlus Simulatsioonimäng Kõrvemaal keskkonnateadlikkuse tõstmiseks Türi, Paide ja Tapa lastele summas 41 251 krooni;

Kokku Järvamaa summa 4 045 229 krooni.

 
Viljandimaa projektidest leidsid seekord toetust järgmised:
 
 1. Tarvastu valla Soe küla reoveepuhasti rekonstrueerimine summas 1 592 364 krooni
 2. Suure-Jaani linna vee-ja kanalisatsiooni ehituse II etapp summas 8 897 377 krooni.
 3. Kõpu asula ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist summas 9 146 595 krooni,
 4. Õisu aleviku veepuhastusseadme paigaldamist summas 830 208 krooni.
 5. Joogivee kvaliteedi parandamise projekti Kamara puurkaevus Abja vallas summas 759 217 krooni.
 6. MTÜ Suislepa Külaliikumine projekti Õhne jõe ja selle kallasraja puhastamiseks summas 432 270 krooni
 7. Viljandi lossipargi rekonstrueerimise projekti (hoolduskava) koostamiseks toetus summas 293 760 krooni.
 8. Viljandimaa Omavalitsuste liidu loodusõppeks Viljandimaa 1-6 kl õpilastele summas 417 000 krooni.
 9. SA Holstre-Polli Tervisekeskuse projekti Polli mägede matkaraja infostendid summas 89 280 krooni
 10. SA Holstre-Polli Tervisekeskuse projekti Viljandimaa Spordi-ja Puhkekeskuse tarbijate varustamine kvaliteetse veega summas 125 055 krooni.
 11. MTÜ Soomaa Sõprade Selts projekti päevaliblikate uuring Soomaa rahvuspargis ja Varesemägede maastikukaitsealal summas 36 000 krooni.
 12. MTÜ Soomaa Sõprade Seltsi projekti Pauna kultuuriloolise matkaraja hooldustööd ning talgupäevade korraldamine Soomaa rahvuspargis summas 37 250 krooni.

Kokku tuli Viljandimaale täiendavat rahas summas 22 656 376 krooni.

Kindlasti saavad mitmed inimesed tööd saadud toetusraha kasutamisest ning töötus väheneb ja majandus kosub. Lisaks saavad mitmed asjad ka lihtsalt korda ja inimeste elukvaliteet paraneb. Jõudu taotlejatele oma toetust saanud mõtete elluviimisel!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga