Esimeheks Randjärv, aseesimeheks Laius

Täna esimest korda kogunenud Rae vallavolikogu uus koosseis (2017-2021) valis esimeheks Laine Randjärve ning aseesimeheks Agu Laiuse. Vastu võeti vallavanem Mart Võrklaeva juhitava valitsuse tagasiastumispalve…

 

Rae vallamaja, 26.oktoober, 18.00. 

Tulenevalt seadusest juhatab uue volikogu esimest istungit valimiskomisjoni esimees ja seda seni kuni volikogu esimehe valimiseni.

Päevakord:

  1. Vallavolikogu esimehe valimine
  2. Vallavolikogu aseesimehe valimine
  3. Vallavalitsuse tagasiastumispalve ärakuulamine

Valimiskomisjoni esimeheks on vallasekretär Martin Minn. Peale lühikest sissejuhatust palus Minn esitada volikogu esimehe kandidaadid.

Kaarel Kais esitas 14 volikogu liikme poolt volikogu esimehe kandidaadiks Laine Randjärve.

Raul Siem soovis esitada kandidaadiks Meelis Rosenfeldi. Ilmselt oli tegu kohapeal tekkinud mõttega, sest kodutöö oli jäänud tegemata, valla põhimäärusega tutvumata. Nimelt nõuab põhimäärus kirjalikku esitamist. Mõne minutiga sai siis vajalik paber vormistatud ja esitatud.

Kandidaadid avaldasid nõusolekut kandideerimiseks.

Vaheaeg 5 minutit hääletamise ettevalmistamiseks ja seejärel hääletus, mis tähendas koridoris järjekorras seismist ja pabersedeli laskmist valimiskasti.

Kell 18.36 volikogu istung jätkus ja valimiskomisjoni esimees luges ette volinike poolt tehtud valiku tulemused:  

Meelis Rosenfeld 7 häält ja Laine Randjärv 16 häält.

Kuna kaks saadikut puuduvad avaistungilt siis kõik ülejäänud võtsid hääletamisest osa. Kokku on volikogus teatavasti 25 saadikut.

Laine Randjärv ja Agu Laius lilli vahetamas:) 

Volikogu õnnitleb värskeltvalitud volikogu esimeest aplausiga ja Agu Laius kingib lilled.

Laine Randjärv jätkab teise päevakorrapunktiga. Kõigepealt hääletuskomisjoni valimine, koosseis sama, mis volikogu esimehe valimisel. Kõik olid poolt. Seejärel kandidaatide esitamine.

T.Kõiv esitas 14 volikogu liikme poolt volikogu aseesimehe kandidaadiks Agu Laiuse. Kandidaadi nõusolek on juba võetud esitamislehele.

Esitan aseesimehe kandidaadiks Agu Laiuse. Foto: RS

R.Uukkivi esitas kandidaadiks Kristel Parbo, kelle nõusolek on samuti esitamislehele kantud.

Martin Minn tutvustas veelkord valimise korda. Vaheaeg 5 minutit ja seejärel hääletamine.

Volikogu jätkus kell 19.00 häälte lugemisega volikogu saalis. Välja anti 23 sedelit ja kõik oli kasti pandud. Volikogu hääled jagunesid nii, et Parbo sai 7 voliniku toetuse ja Laius 16 voliniku toetuse.  Seega osutus volikogu aseesimeheks valituks Agu Laius.

Kolmas päevakorrapunkt, sõna vallavanem Mart Võrklaevale.

Võrklaev: Kõigepealt tänan kõiki endisi volikogu liikmeid koostöö eest ning esitan käesolevaga vallavalitsuse koosseisus vallavanem Mart Võrklaev, abivallavanem Priit Põldmäe, Jens Vendel ja Madis Sarik tagasiastumispalve.

Laine Randjärv võttis palve vastu ja tänas vallavalitsuse liikmeid lillekimbuga tehtud töö eest ning sellega oli  volikogu ametlik osa läbi.

Päevakorraväliselt kinkis  Laine igale poliitilise jõu esindajale (IRL, EKRE, SDE,  KE, RE) üle poliitikateemalise raamatu. Loodetavasti aitab see kaasa poliitilise kultuuri arengule vallavolikogus. 

Uue volikogu ühispilt, puuduvad Helen Kübar ja Margus Valgma. Foto: RS

Enne volikogu ruumist lahkumist korraldas Signe Rae Sõnumitest ühispildi tegemise. Päris meeleolukas oli.

Peale volikogu lõppu oli kõrvalruumi kaetud kohvi-ja tordilaud, et värskelt kogunenud volinikud saaksid omavahel rohkem tuttavaks. Enamus seda võimalust ka kasutas. Tort oli tasutud vallavalitsuse poolt.

Järgmisel volikogul valitakse vallavanem ja kinnitatakse vallavalitsus ning samuti valib volikogu komisjonide esimehed. Sellest veel järgmisel korral esitavad komisjoni esimehed komisjoni koosseisu volikogule kinnitamiseks ning seejärel on volikogu “töökorras”. 

 

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga