Tähnase põik tänava ühendamist ei tule

Ma luban, et jätkan seismist selle eest, et Tähnase põik ja Juhtme tänava ühendamist läbivaks liikluseks, sh olemasoleva bussiliini pikendamiseks, ei tule.

Ma luban, et jätkan võitlust selle nimel, et Peetri elurajoonis kulgeva Tähnase tee ja Mõigu tehnopargis oleva Tähnase tee ühendamist sõidukite, sh raskeveokite liikluseks ei tule.

Järgnevalt mõni sõna pikemalt neile, keda teema huvitab või puudutab.

Kõigepealt Tähnase põik tänavast. Kogu Väike-Peetri elurajoon tekkis detailplaneeringu alusel, mis nägi ette Tähnase põik ja Juhtme tänava ühendamist. Arendaja kattis seetõttu ka Tähnase põik tänava topeltpaksusega asfaldiga, kuid ühendust siiski lõpuni välja ei ehitanud. Eks oma osa mängis siin asjaolu, et Juhtme tänava elanikud ei olnud üldse vaimustuses ühendatud tänavast ning aja jooksul kasvas ka Tähnase põik tänava kinnistuomanike arusaam, et tupiktänav on tegelikult turvalisem ja privaatsem. 

Arendaja läks pankrotti ja Väike-Peetri asumi tänavad sattusid pankrotipessa koos vee-ja kanalitrassidega. Tekkis oht, et satuvad erakätesse ja siis võid jäädagi maksma koju pääsemise eest. Aktiivsed külaelanikud lõid külaseltsi ja pingutasid selle nimel, et tänavad ja trassid pankrotipesast ära osta. Külaselts ostiski tänavad ja trassid ja andis mõned kuud hiljem vee-ja kanali trassid Rae valla vee-ettevõttele üle. Arendajaga oleme kohtu kõikides astmetes läbi vaielnud kolm kohtuasja ja külaselts on kõik võitnud. Eks õigusabi on kvaliteetne olnud, aga kõige tähtsam – meil on olnud õigus, me oleme seisnud oma kodu ja elukeskkonna eest.

Tähnase põik ja Juhtme tänava vaheline ala

Kelgumäe ja Kraavipealse tänavad on külaselts vallale üle andnud. Tähnase põik tänavat siiani ei ole, sest puudub piisav kindlus, et tänavat ei muudeta läbitavaks. Vajadust otse läbi pääsemiseks sõidukiga külaelanikud ei näe ja ei ole kuulda olnud, et Juhtme tänava korteriomanikud seda ootaks. Aeg-ajalt tekib päevakorda bussi nr 2 pikendamise teema, aga see on tallinlaste mitte meie huvides. Kuna Tallinna transpordiameti juhtkonnas enam meie asumist kedagi ei ole, peaks see bussiliini pikendamise jutt nüüd lõppema. 

Praegu toimub Rae valla Põhja piirkonna üldplaneeringu avalik arutelu, mille eesmärk ongi saada täiendavat sisendit planeeringulahenduste täpsustamiseks. Pean õigeks ja seisan selle eest, et eelnimetatud ühendus saaks nii kaardil kui seletuskirjas märgitud selliselt, et kergliiklustee kaudu (vt eeltoodud pildil) on ühendus loodud ja mingit täiendavat ühendust, rääkimata läbimurdest, vaja ei ole.

Teine teema.

Ühendustee elurajoonist tehnoparki ehk Tähnase tee ühendamine tehnopargis asuva teega. 

Tähnase tee elurajoonis ja tehnopargis

Mõigu tehnoparki arendav ettevõte on punasega märgitud kinnistu Rae vallale üle andnud ning seega on Rae valla otsustada, mida ja millal sinna ehitada. Otsuse langetab volikogu, mis valitakse 17.oktoobril. 

Mina luban, et seisan selle eest, et Tähnase teed ei ühendataks läbivaks liikluseks tehnopargis asuva Tähnase teega, sest see halvendab Väike-Peetri elurajooni elukvaliteeti, toob kaasa täiendava müra, liikluskoormuse kasvu, on ohtlik jalakäijatele jne.

Planeerijad, kes on kunagi (planeeringud pea 20 a vanad) sellise lahenduse joonistanud, ei ole piisavalt mõelnud sellele, et äripargiga seonduv liikluskoormus halvendab elurajooni kvaliteeti.  Praegu on teadmist elukvaliteeti mõjutavate tegurite kohta tunduvalt rohkem. Ka Põhja piirkonna üldplaneeringus on eraldi välja toodud, et äriparkide ja  elurajoonide vahel peab olema puhvertsoon, kõrghaljastus jmt.

Isegi praegu oleme aeg-ajalt kohanud eramajade vahel välismaa numbrimärkidega rekkaid, kes on lootnud kuskilt end läbi suruda, neid ei peata juba täna ükski liiklusmärk (Väike-Peetri alguses on tupiku märk, mis viitab selgelt, läbi ei pääse). Kõige mõistlikum on rajada kahe Tähnase tee vahele kergliiklustee, mille kaudu inimesed saaksid nii jala, jalgratta kui muude kergliikuritega läbi ja kvaliteet kasvaks, mitte ei kahaneks.

Seega vali Rae vallavolikokku kandidaat nr 152, Tõnis Kõiv ja anna oma panus, et nii juhtuks, nagu eelpool kirjas.  

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga