Riigikontroll ja suusamägi

Nõukogude ajal räägiti anekdooti, et kolhoosnike koosolekul oli päevakorras kaks teemat, kuuri ehitamine ja kommunismi ehitamine. Ka Rae volikogu 5.juuli istungil oli vaid kaks teemat…

Volikogu alguses keegi lilli ei saanud, sest värskeid sünnipäevalisi ei olnud lisandunud. Traditsioonilises vabas mikrofonis küsib sõna Indrek Uuemaa, kes räägib  revisjonikomisjoni töö korraldamise raskustest, sh komisjoni liikmetega suhtlemise keerukusest. Eriti ei meeldi talle komisjoni liikme Margus Laula tegevus(etus).  Seejärel saab Uukkivi võimaluse esitada arupärimisi. Esimene Võsukese lasteaia haisu teemal, väidetavalt võib tegu olla ehituspraagiga. Teine Tallinn-Väike ringtee jaoks vajaliku tunneli kohta, mis peaks saama rajatud lennujaama raja alla (lisan kommentaariks, et lennuraja alla ringtee jaoks vajaliku tunneli rajamine on riigi ülesanne ning vähemalt minule teadaolevatel andmetel on riik selle rajamisest loobunud. Aga eks vallavalitsus hangib värskema info ja saavad ka teised volikogu liikmed teada).

Päevakord kinnitati üksmeelselt kahepunktilisena.

 

1.     Riigikontrolli auditi eelnõule “”Ametisõitudega seotud kulude seaduslikkus Rae vallas” vastuse arutamine.

Ettekanne volikogu esimees Agu Laiuselt: arutelu toimus meil juba eelmisel volikogul, kus olid kohal ka Riigikontrolli esindajad. Vastuse eelnõu on volikogu liikmetele saadetud. Vastus peab olema ülevaatlik ja täielik. Kirja projekti arutas ka eelarve-ja majanduskomisjon. Kui arvestada kõiki tehtud parandusettepanekuid siis jääks vastus väga lühikeseks ja ebaülevaatlikuks ning muutuks isegi lausa vastuse sisu olemus. Seetõttu ei saa muudatusi arvestada.

Kaasettekanne Ülo Timuska: vaidlus oli komisjonis tuline, sest inimesed saavad erinevalt asjadest aru. Peale arutelu jõudis aga komisjoni enamus veendumusele, et vallavalitsus on volikogu tahet täitnud, maksud on makstud, maksumaksja raha ei ole kuritarvitatud. Et volikogus on mitu arvamust, on paratamatu. Komisjon andis lisaaja ettepanekuteks. Komisjoni esimehena ei saa samuti tehtud ettepanekuid toetada.

Küsimusi ei olnud.

Sõnavõtud. Uukkivi: kuigi tegin omad ettepanekud siis olen arvestanud sellega, et neid ei arvestata. Seetõttu koostasime eriarvamuse. Osade lõikudega vastusest olen ka nõus. Aga enamusega muidugi mitte. Omal ajal (TK: Uukkivi ajal) oli 7000 kroonisele hüvitisele põhjendus täiesti olemas, aga nüüd 450 eurosele küll põhjendust ei ole. 2015 a volikogu otsusega autokasutuse kohta me nõus ei ole. Autodele kulub Rae vallas ikkagi liiga palju raha. Soovime eriarvamuse lisamist. SDE nimel Uukkivi ja KE nimel Uuemaa.

Uuemaa: eeldasin, et vastuse läbiarutamisel saab revisjonikomisjon juhtivkomisjoniks, aga ei saanud. Täna toimus revisjonikomisjoni koosolek, mis kujundas oma seisukoha. Komisjon toetab RK auditit täies ulatuses. Komisjon ei pea heaks tooniks vaielda Riigikontrolli vastu. Eelarve-ja majanduskomisjoni asemel oleks pidanud juhtivkomisjoniks olema revisjonikomisjon. Komisjon palub oma seisukoha lisada volikogu otsusele.

Volikogu esimehe täpsustuse peale selgus, et revisjonikomisjonis oli kohal neli liiget ning revisjonikomisjoni seisukoha poolt hääletasid 2 ja vastu olid samuti 2. Ei ole raske arvata, et poolt olid 2 opositsionääri ja vastu 2 koalitsiooni saadikut ning seega ei anna komisjoni seisukoht asjale erilist lisaväärtust.

Kõiv:  Esiteks, volikogu võtab vastu otsuseid ja vallavalitsus täidab volikogu otsuseid. Autode kasutamise näitel ei ole vallavalitsus volikogu otsust rikkunud ega seda omatahtsi tõlgendanud vaid volikogu otsust on täpselt täidetud.

Teiseks.  Praegune volikogu koosseis on oma tahet autode küsimuses juba kahel korral väljendanud, 2013 ja 2015 ning teise korra põhjuseks ei olnud muu kui seaduse muutumise järel kasvanud maksukoorem ja sellest tulenev vajadus muuta praktikat.

Kolmandaks. Rae vallas on vallajuhtide autokasutus käinud ühtmoodi alates 2004.aastast ja Riigikontroll on seda 2006 auditeerinud ja probleemidele tähelepanu juhtinud. Vallavanem oli siis Uukkivi. Hoolimata Riigikontrolli etteheidetest toona midagi ei muudetud.

Neljandaks.  2015 a otsusega on volikogu aga autokasutuse reegleid muutnud ja seega on Riigikontrolli 2006 a auditi ja 2016 a auditi eelnõu esiletõstetud probleemid lahendatud.

Viiendaks. On väga oluline volikogu arvamus koostada tervikliku ja põhjalikuna, sest see lisatakse auditi juurde ja peab eraldivõetuna olema arusaadav ja vastuseid andev. Seega ei toeta muudatusi vaid terviklikkust.

Kuuendaks.  Tunnustada tuleb volikogu praegust koosseisu, sh ka opositsiooni, et lõpuks ometi üle kümne aasta kestnud ja palju kriitikat pälvinud autokasutuse praktika lõpetatud sai.

Võiks öelda, et lõpp hea, kõik hea:) Peale sel teemal arvamuse kujundamist saame edasi tegeleda Järveküla ja Vaida kooliga, igikestva lasteaiakohtade teegama, kergliiklusteedega jmt, mis  vallaelanike elukvaliteeti reaalselt muudavad.

Uukkivi teeb ettepaneku hääletada nimeliselt. Uuemaa aga soovib, et vallavanem üldse tagasi astuks.

Nimeline hääletus lõppes tulemusega 14 poolt ja 11 vastu, mis ongi koalitsiooni/opositsiooni vahekord Rae vallavolikogus.

 

2.  Aaviku küla Ringi kinnistu osa rendile andmine enampakkumise korras.

Ettekanne vallavanem Mart Võrklaev: eelmisel volikogul tegin sissejuhatuse, praegu räägin vaid muudatustest. Ettepanekuid tehti mitmeid, sh opositsiooni poolt. Loobume m3 põhisest arvestusest ja lähtume 10 000 eurosest aastatasust (alghind) ja 3 protsendisest kumulatiivsest kallinemisest igal aastal. Jäätmeliikide koodid lisatud (17 01 01 (betoon), 17 01 02 (tellised), 17 01 03 (plaadid ja keraamikatooted), 17 01 07 (Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06*), 17 05 04 (Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*), 17 05 06 (Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05*), 17 05 08 (Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07*). Lisatud sai iga-aastane min kogus, et suusamägi ikka jõudsalt kasvaks.

Kaasettekanne Ülo Timuska: komisjonis arutasime põhiliselt tehtud ettepanekute üle. Oli arutusel variant jagada makstav summa 7 aasta peale ära, ca 10 eurosenti kantmeeter. Maksmine ettemaksuga. Arutelu tulemusel toetas komisjon otsust ühehäälselt.

Potter: mis saab siis kui mägi tehakse valmis 10 aastaga?

Võrklaev: sellest oli ka majanduskomisjonis juttu, kui hinnastame mahtu, saame ikka raha kätte. Kui aastatasu siis võime vähem saada. Aga põhieesmärk ongi mägi valmis saada, mitte pikalt materjali kuhjata.

Uukkivi: kui palju materjali seal täna on? Võrklaev: volikogu otsuses on see kirjas.

Uukkivi: kas huvilisi ka on?

Võrklaev: huviliste olemasolu on pidevalt teada olnud ja see on avalik teave kogu aeg olnud. Eriti kasvas huvi peale seda, kui tõkestasime füüsiliselt sinna materjali viimise. Kõik ootavad valla avaliku pakkumise väljakuulutamist. VOLIS.ee keskkonnas on materjalid avalikustatud juba praegu.

Potter taandas end hääletamisest, kuna ta väljendas juba komisjonis arvamust, et äkki osaleb ka enampakkumisel. Kahjuks aga jäi ta taandamisega hiljaks, sest seaduse kohaselt ei tohiks ka arutelust osa võtta, mitte ainult otsustamisest  taandada.

Hääletus poolt 19 ja vastu 3 võeti otsus vastu. Volikogu lõppes 18.09.

PS! Anekdoot aga lõppes teatavasti nii, et kuna kuuri ehitamiseks naelu ei olnud siis mindi kohe teise päevakorrapunkti juurde.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga