Rahvastiku tervise arengukava arutelul

RK Sotsiaalkomisjon pidas täna Valges saalis avaliku istungi, arutades sotsiaalministeeriumis valminud Rahvastiku tervise arengukava. Tegin arutelu lõpus ettepaneku, et kui Riigikogu ringiraha seadustab siis on astutud konkreetne ja reaalne samm laste ja noorte tervisliku käitumise soodustamise suunas.

Pööran tähelepanu arengukava osadele, mis puudutavad tervisekäitumist ja laste ja noorte turvalisust ning tervislikku arengut.

 

Noorte inimeste tervisekäitumine on viimased kümme aastat halvenenud. Vähenenud on noorte kehaline aktiivsus ja suurenenud tasakaalustamata toitumine ning kehakaal, mis viib  suitsetamise, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamise, ülekaalulisusega mitmete terviseprobleemide tekkimiseni täiseas.

 

Tervislike eluviiside edendamise abil on tõenäoliselt võimalik Eesti rahvastiku terviseseisundit oluliselt parandada. Tervisekäitumises on üksikisiku roll oluline ning kõigil kodanikel on võimalus anda oma panus rahvastiku tervise paranemisse, parandades enda käitumist ja elukvaliteeti.

 

Lapse-ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele. Tervist mõjutavad muuhulgas üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh haridus-ja tervishoiusüsteemi korraldus. Mida madalam on hariduslik tase, seda halvemad on tervisenäitajad ning lühem keskmine eluiga. Pöörates õigel ajal tähelepanu riskiteguritele on võimalik paljusid probleeme ennetada.  Erilist tähelepanu vajavad sotsiaalsete probleemidega, tagasihoidliku haridusliku ja majandusliku taustaga peredes elavad lapsed ja noored. Nende tervise ja arengu toetamisele suunatud tegevused aitavad märkimisväärselt parandada nende olukorda.

 

Riigikogus on menetlemisel nn Ringiraha seaduse eelnõu, mis tagaks kõigile Eestimaa lastelele riigipoolse toetuse huvihariduse omandamisel. Toetusssummaks oli algselt planeeritud 2000 krooni aastas, kuid summast tähtsamaks tuleb pidada riigi suhtumise väljendust.

Riik annab oma kodanikele signaale, mis mõjutavad lõppkokkuvõttes inimeste käitumist.. Riik tõstab alkoholiaktsiisi ehk lisamaksustab alkoholi tarbimist soovides seda vähendada.

Riik otsustas mitte võtta tulumaksu ettevõttesse reinvesteeritud kasumilt, andes sõnumi – investeerige ettevõttesse, ärge võtke raha tarbimisse. Saavutasime soovitud tulemuse. Näiteid võiks veel palju tuua.

 

Kui riik maksab toetab laste huviharidust, anname selge signaali kõikidele lastele ja lastevanematele – huviharidusega tegelemine on riigi poolt soositud. Suitsetamine ja joomine on riigi poolt karistatav, tervislikud eluviisid, sportimine, huviringides osalemine toetatav.

Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule saadetud eelnõu oli paindlik, sisaldades võimalust, et seadusandja loob raamistiku ringiraha maksmiseks  ning valitsuse otsustada on igal aastal, kui suure summa ulatuses riigi majandus „ringiraha“ maksta lubab. 

Kahetsusväärselt on täna eelnõu menetlemine toppama jäänud. Kutsun üles kõiki parlamendis esindatud fraktsioone, et ringiraha maksmist sätestav seadus saaks vastu võetud ning loodud võimalus ringiraha maksmiseks. Kui seadusandja on loonud seadusega võimaluse, saame pilgud pöörata valitsuse suunas, kelle vastutada on konkreetse toetussumma leidmine, tehes vajalikud poliitilised valikud. Ärgu heidutagu meid, kui esimesel aastal summa soovitud 2000 ei küüni. Pikemas perspektiivis ei ole ka 2000 mingi ülempiir.  Tähtis on anda õige signaal rahva tervise parendamise suunas.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga