Paides on peremeheta maad?!

Mööduv nädal andis meile teada, et Paide linnavalitsus korraldab 14.aprillil talgupäeva „Linn puhtaks”. Linnarahvast kutsutakse tööle eesmärgiga „talve jooksul peremeheta aladele tekkinud prügi kokku korjata”. Uudist lugedes tekkis minus uudishimu, kellele kuuluvat maad peab linnavalitsus peremeheta maaks ehk siis millist maad koristama minnakse?

Teadupoolest tsiviliseeritud riigis peremeheta maad ei ole. Igal maalapil on omanik, kellel nii seaduste kui kohaliku omavalitsuse õigusaktide kohaselt lasuvad muuhulgas kohustused maa korrashoiu osas. Linnavalitsus peaks ju ometi teadma, kes on ühe või teise maatüki omanik.

Võib-olla peab linnavalitsus peremeheta maaks reformimata riigimaad?! Tegemist on maaga, mille osas on maareform lõpuni viimata ehk siis ei ole riik otsustanud, kas nimetatud maa jääbki riigile või hoopis erastatakse. Maareformi seaduse paragrahv, mis sätestab maa riigi omandisse jätmise, lõige kaks ütleb üheselt – Maa, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel, on samuti riigi omandis.

Igal maatükil on peremees, kellel on õigused ja kohustused ning vastutus. 16.mail 2006 aastal Paide linnavolikogus kinnitatud heakorraeeskiri sätestab üheselt kinnistu omaniku kohustused oma kinnistu korrashoiul ning lisaks veel kohusterritooriumi korrashoiu kohustuse.

Linnavalitsuse plaanitud pürgi koristamine talgute korras on tegelikult maaomanikul lasuva kohustuse täitmine linnakodanike abiga. Seepärast mind huvitabki, kes on need väljavalitud maaomanikud, kelle eest linnakodanikud töö ära teevad?

Kui see on riik, siis ma tuletan meelde, et juba eelmine riigikogu koosseis võttis vastu Jäätmeseaduse muudatused, mis reguleerib jäätmete koristamist jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt. Jäätmeseaduse paragrahv 128 lõige 5 ütleb, et jäätmete äraveo korraldamise kohustus lasub maakonna keskkonnateenistusel. Selleks otstarbeks on riigieelarves ette nähtud kolm miljonit krooni. Linnavalitsuse ametnikel on vaja keskkonnateenistusele teada anda riigile kuuluvatest kinnistutest, kus prügi vedeleb.

Kui see on omavalitsus, siis lihtsalt ei saa linn oma ülesannete täitmisega hakkama ning maksumaksjaid kutsutakse lisamaksu tasuma ehk siis tööd tegema. Tehtud töö eest tasutakse tee ja pirukaga ning Tervisekeskuse pääsmega. Tänapäeval peaks koristustööd saama ikka nii organiseeritud, et talgute abi vaja ei lähe. Leninlike laupäevakute aeg ju ammu möödas.

Kui see on eraomanik, siis on küll kuri karjas. Kui linnavalitsus kutsub linnakodanikke üles koristama eraomaniku maatükki, siis peab ikka väga selge olema, miks just selle omaniku kohustusi peavad teised linnakodanikud täitma? Miks ta ise ei tee?

Suure tõenäosusega ei ole linnavalitsejad seadusi lugenud ning soovitakse koristada jätkuvalt riigi omandis olevat maad. Selle asemel võiks siiski põhitööga ehk linna valitsemisega tegeleda.

Tõnis Kõiv

Postitatud 8.aprillil 2007

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga