Metsa majandamise hea tava

Reedesel Metsanduse Visioonikonverentsil Tartus sai allkirjastatud Metsa majandamise hea tava, mille sisu ja väike eellugu on samuti ära toodud

Metsa majandamise hea tava allkirjastamine 19.aprillil 2013
Metsa majandamise hea tava allkirjastamine 19.aprillil 2013

Metsa majandamise hea tava raamdokumendi allkirjastasid Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Erametsaliit ja Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Seitsmepunktilisele kokkuleppele eelneb kinnitus, et allkirjastajad tunnetavad oma vastutust Eesti metsade majandajatena ja arvestavad ühiskonna huvidega, teadvustavad oma vastutust looduskeskkonna heas seisundis hoidmise eest, arvestavad vajadusega anda tulevastele põlvedele edasi elujõulised metsad ja elamisväärne keskkond.

Osapooled võtavad oma tegevuse aluseks Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevad õigused ja kohustused ning teevad endast kõik oleneva, et järgida alljärgnevat head tava ja käitumisnorme:

1. Arvestame, et mets on elupaigaks paljudele taimedele, lindudele ja loomadele.

2. Majandamise otsuseid teevad asjatundjad, vajadusel kasutame nõuandjaid ja teavitame riigiasutusi ning naabreid planeeritavatest tegemistest.

3. Arvestame ühiskonna vajadustega kasutada metsa puidu saamiseks, puhkamiseks ja virgestuseks.

4. Metsatöödel arvestame ilmastikutingimustega ja püüame vältida pinnase kahjustamist.

5. Raietööde järgselt korrastame metsateed.

6. Uuendame raielangid ja aitame kaasa uue väärtusliku metsapõlve tekkimisele.

7. Õigel ajal tehtavate raietega kujundame väärtusliku tulevikumetsa.

Metsa majandamise hea tava kirjutati puu peale
Metsa majandamise hea tava kirjutati puu peale

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kutsus eelmisel aastal metsanduse visioonikonverentsil esinedes erametsaomanikke üles kokku leppima metsanduse heas tavas, võttes eeskujuks näiteks RMK reeglid. Reedel Tartus allkirjastatud Metsa majandamise hea tava on küll tunduvalt lühem kui RMK 25 leheküljeline dokument, aga alustuseks siiski väga hea.  Selleks, et ühel hetkel metsanduse valdkonnas Soomele järele jõuda ja metsaseadusest raiumisele seatud vanuselised ja diameetrist tulenevad piirangud maha võtta, läheb veel palju aega. Aga siht on õige – eraomanikul on õigused, kohustused ja vastutus ning omanikud peavad ühiselt kokku leppima teatud reeglites, mille järgi nad käituvad. Eraomanikud mõistavad ise ka hukka selle, kes ei käitu reeglitepäraselt. Omanike vastutuse arendamine, koos õiguste rakendamiseks vajalike teadmiste levitamisega toob kaasa parimad tulemused.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga