IPU Quebecis

Rahvusvahelise Parlamentaarse Liidu (IPU) 127. assamblee kogunes Quebecis ning võttis vastu deklaratsiooni Mali teemal, naiste volituste kohta poliitikas ning paljususe kaitseks…

Kõigepealt tuli pea-assambleel teha nelja konkureeriva deklaratsiooniesitaja ja teema vahel valik. Hääletuse tulemus otsustas, et Süüria esitatud ettepanek relvastatud terroristide vägivalla vastu Süürias, Araabia Ühendemiraatide ettepanek kriminaliseerida religioonide ja religioossete sümbolite laimamine ning UK ettepanek Süüria turvalisuse ja humanitaar-aspektide osas leidsid Mali esitatud ettepanekuga võrreldes vähem toetust. Seega langes otsus Mali deklaratsiooni kasuks.

Põhja-Mali on teatavasti Al-Qaedaga seotud terroristide kontrolli all ning seal toimuvad tõsised inimõiguste rikkumised.  IPU liikmed mõistsid deklaratsioonis tugevalt hukka tapmised, kuritarvitused ja vägivalla tsiviilisikute, sealhulgas eriti naiste ja laste vastu. Täiesti lubamatu on maailma kultuuripärandi hulka kuuluva Mali kultuuri ja religioosse pärandi kahjustamine ja hävitamine terroristide ning IPU liikmed kutsuvad üles Prantsusmaad, Euroopa Liitu ja ÜRO-d aitama Malit territooriumi tagasivõitmisel relvastatud terroristide gruppidelt.

Resolutsioon nõuab Mali üleminekuvalitsuselt ausate ja vabade valimiste läbiviimist kohe kui julgeolekuolukord on paranenud.

Kanada parlamendi küllakutsel toimunud IPU 127 pea-assamblee põhiteemaks oli kodanikkond, identiteet, keeleline ja kultuuriline mitmekesisus. Põhiteemal vastuvõetud Quebeci deklaratsioonis oli üleskutse parlamentidele teha kõik, mis nende võimuses kaitsmaks mitmekesisust kui globaalset väärtust. IPU on pühendunud mõtte-, sõna-ja väljendusvabaduse kaitsmisele ning mõistab hukka need, kes hirmutavad või õhutavad ekstremismi, vihkamist, rassismi ja vägivalda.

Deklaratsioon katab laia ringi tähtsaid teemasid, sealhulgas põlisrahvaste marginaliseerumist, kodakondsuseta isikuid, rahvuslike õigusraamistike kindlustamist pakkumaks tulemuslikku juurdepääsu õiguskaitsele ja vahendeid neile, kes kannatavad diskrimineerimise all ning samuti juhiti tähelepanu vajadusele erimeetmete järele, et kinnistada naiste täielik osalemine poliitikas ja valitsemises.

Hoolimata sellest, et maailma rahvastikust moodustavad naised poole, on vaid 20 % kogu maailma 46 000 parlamendi liikmest naised. Siinkohal ei saa muidugi mainimata jätta, et on põhimõtteline eksimus arvata, et mehed esindavad mehi ja naised esindavad naisi. Valimised on vabad ja inimesed ei tee (õnneks) oma valikut ainult kandidaadi soole tuginedes.

Sellegipoolest kiideti assambleel heaks, et sugudevahelise võrdsuse suurendamiseks tuleb  parlamentidel rohkem arvestada töö-kodu kohustuste tasakaaluga, planeerida istungeid arvestusega, et parlamendi liikmetel oleks rohkem aega võimalik veeta perekonnaga. Näiteks parlamendi istungite planeerimine selliselt, et arvestataks laste koolivaheajaga, annaks signaali kogu ühiskonnale, et isade-emade lastega koos veedetud aeg on tähtis ja väärtustatud. Vt ka IPU pressiteadet assamblee väljundi kohta siit

IPU-s on moodustatud kuus (Aafrika, Araabia, Aasia-Vaikse ookeani, Euraasia, Ladina-Ameerika ja 12+)  geopoliitilist gruppi, Eesti kuulub neist viimasesse.

Ka seekord arutasime Ukraina ja Aserbaidźaani avaldust liitumiseks 12+ grupiga. Ukraina puhul otsustasime eelmine kord Kampalas, et lükkame nende vastuvõtmise edasi kuni sügiseste parlamendivalimisteni Ukrainas, sama ka seekord. Ootame ära valimiste toimumise ja siis langetame lõpliku otsuse.  Erinevalt eelmisest korrast oli Aserbaidźaani esindus kohal ja kaitses oma riigi positsioone hästi. See kajastus ka hääletustulemuses, poolthääli oli rohkem kui vastuhääli. Sellegipoolest aga jäi Aserbaidźaan liikmeks vastu võtmata, sest poolthääli ei olnud piisavalt (vastuvõtmiseks oli vaja 38, aga nad kogusid 29).

Muuhulgas vaidlesime 12+ grupis IPU uue logo üle. Esmapilgul tundus mitmetele täiesti sobimatu plaan kulutada finantskriisi ajal sada tuhat eurot uue logo jaoks. Rootslasest Kristen Örnfjäderiga (IPU ase-president) vaidlesime sel teemal pikemalt. Tema sõnul on sihiks muuta IPU uue logo abil nähtavamaks ja siis oleks muuhulgas lihtsam leida toetajaid IPU tegevuste rahastamiseks, liikmesriikide finantskoormuse vähendamiseks. Sellegipoolest sai seekord uue logo plaan grupis tagasilöögi. Enamus küll toetas teemaga edasi tegelemist, kuid grupi aruteluks on vaja ettekandjatel paremini ette valmistuda ja rohkem aega varuda.

IPU soome-ugrilased kohtusid samuti (pildil kolme riigi delegatsiooni juhid, Eesti päritolu Rootsi delegatsiooni juht Anti Anvan osales, aga pidi varem lahkuma).

Arutasime kohtumisel mitmeid erinevaid teemasid. Alates septembris toimunud soome-ugri maailmakongressist kuni euro ja Euroopa Liidu tulevikuni välja. Mõnes teemas oli üksmeelt rohkem kui teises, aga igal juhul on arutelu järel teineteise argumendid mõistetavamad.

Lisaks eelmises postituses kirjeldatud kohtumisele Quebeci tervishoiu aseministri ja ministeeriumi juhtkonnaga pakkusime lõunat saatkonna andmetel ainsatele teadaolevatele kohalikele eestlastele (hr Valdur Pille abikaasaga) ning ei jätnud üle vaatamata ka 1985 aastast UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvat Quebeci vanalinna.

Vaata ka videolõiku “Saemehe” loost

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga