Igale volinikule oma e-posti aadress

Iga valla-või linnavolinik võiks omada ametlikku e-posti aadressi, kuhu näiteks Riigikontroll saaks auditeid saata. Muidu jääb õhku kahtlus, et kõik volinikud ei saagi teada auditi sisust või isegi olemasolust.

Riigikogu Riigieelarve kontrolli komisjonis arutati täna Riigikontrolli aruannet „Kodanikeühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste andmine valla-ja linnaeelarvest“. Auditi leiab Riigikontrolli avalehelt.
 
Riigikontroll on auditeerinud kokku 15 omavalitsust, nende hulgas Roosna-Alliku valda Järvamaal ja Viljandi linna ja Suure-Jaani valda Viljandimaal.
Auditeerijate üldine seisukoht on, et 
  1. linnad-vallad ei ole läbi mõelnud kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise põhimõtteid, miks ja kellele toetusi makstakse;
  2. kogukonna liikmete valitud esindajad volikogudes ei ole alati kehtestanud toetuste maksmise korda ega tundnud huvi, kuidas valla-või linnavalitsus toetusi rakendab.
  3. erinevates vormides koostöö tegemine kodanikeühendustega on läbi mõtlemata ja vormistamata. 
Lihtsamalt öeldes toetatakse omavalitsustes kohapeal tuntud üritusi ja teatud tegijaid, aga paika ei ole pandud selgeid ja arusaadavaid reegleid või neid ei järgita. Audit toob välja, et Suure-Jaani vald on toetanud Rahvusvahelist Artur Kapi ühingut kehtivat menetluskorda järgimata. 2008 a on ühingule eraldatud kokku 20 010 krooni, mida ei olnud isegi valla eelarves ette nähtud. Arvan, et Suure-Jaani inimesed teavad ise hästi, millise tähtsusega nende jaoks on Artur Kapi muusikafestival ja et sellega seotud kulud nõuavad katmist ka vallaeelarvest. Aga ei saa vastu vaielda Riigikontrollile, kes nõuab, et paberid oleksid korras.
 
Teine näide Roosna-Allikult. Audit avastas, et vallas puudus toetuste andmise kord, aga raamatupidaja maksis külaseltside arveid kinni eelarves ettenähtud summa piires vallavanema käsul. Jällegi ei pruugigi raha olla valesse kohta läinud, aga sellegipoolest peab toetuste andmine lähtuma korrast ja olema läbipaistev.
Käesoleva aasta jaanuaris on Roosna-Alliku vallavolikogu vastava korra kehtestanud.
 
Riigikontrollile valmistab muret seegi, et paljudel juhtudel ei arutatud auditit enne vastamist volikogus. Vallavalitsuse koostatud ja volikogu esimehe allkirjastatud vastus saadeti Riigikontrollile ilma sisulist arutelu volikogus pidamata. Riigikontrollil tekkis põhjendatud kahtlus, et kõik volikogu liikmed ei pruukinudki auditiga tutvuda enne volikogu poolse arvamuse andmist.
 
Riigieelarve kontrolli komisjoni arutelu tulemusel koorus välja ettepanek saata edaspidi auditid kõigile volikogu liikmetele e-posti teel, luues selleks ametliku volikogu liikme e-posti aadressi. Analoogselt linna-või vallavalitsuses töötava ametniku aadressiga võiks tulevikus ka igal volikogu liikmel olla ametlik e-posti aadress. Nii piisaks volinikule kirja saatmiseks voliniku nime ja valla serveri nime teadmisest. Näiteks soovides saata kirja Paide linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehele, piisab kui teada tema nime (Janno Lehemets) ning Paide linna serveri nime (paide.ee) ja olekski aadress koos: janno.lehemets@paide.ee
  
Kindlasti aitaks täiendava infokanali loomine kaasa volinike paremale informeerimisele ja tõstaks seeläbi ka juhtimise kvaliteeti. Kas iga volinik ka arvutiga sina peal on ja (digitaalselt allkirjastatud) e-kirja avatud saab, on omaette küsimus.
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga