Ettepanek Kuldala Soojusele

Käesoleval nädalal saatsin Rae vallavolikogu esimehena kirja Kuldala Soojus OÜ-le kui võrguettevõtjale ja koopia Konkurentsiametile kui järelevalvajale. Kiri järgmine…

Hr Indrek Lillepuu                                                                                                       
Juhatuse liige
Kuldala Soojus OÜ
 
 
Teadmiseks:
Pr Evelin Pärn-Lee
Peadirektor
Konkurentsiamet
 
 
Rae valla Kuldala kaugküttepiirkonnast
 
 
Lugupeetud võrguettevõtja!
 
Rae vallavolikogu täiendas 23.augusti 2022 otsusega Rae valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava (SMAK) aastateks 2016-2026 Peetri aleviku Kuldala kaugküttepiirkonna osas.
 
Tulenevalt Venemaa sõjast Ukrainas on tekkinud energiakriis ning hinnad hüppeliselt kasvanud ja mõju elanike toimetulekule märkimisväärne. Ei saa olla kahtlust vajaduses leida alternatiiv gaasiküttel kaugküttele.
 
SMAKi täienduse kohaselt on Kuldala kaugküttepiirkonnas võimalik kasutusele võtta pelletiküttel katlamaja ning selleks on tarvis lähiajal välja kuulutada konkurss soojuse ostu vähempakkumiseks SMAK-is kirjeldatud tingimustel:
1.     Soojusenergia keskmine tootmismaht 4 280 MWh;
2.     Soojuse ostu lepingu pikkus minimaalselt 12 aastat;
3.     Võrguettevõtja kohustus taotleda Konkurentsiametilt soojuse tootmise muutuvkulude (pellet, elekter, käitluskulud) muutumisel soojuse müügihinna muutmist vastavalt muutunud sisendhindadele. 
 
Palun võrguettevõtjal koos Konkurentsiametiga ette valmistada ja läbi viia soojuse ostu vähempakkumise konkurss vastavalt Rae vallavolikogu poolt kinnitatud SMAK-ile ning võimaldada Kuldala elurajooni elanikele keskkonnasõbralikku, tarnekindlat ja taskukohast soojusenergiat.
 
Kirjale on lisatud SMAK ja Rae vallavolikogu otsus SMAK-i täiendamise kohta.
 
 
Lugupidamisega
 
Tõnis Kõiv
Volikogu esimees
Rae vallavolikogu

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga