ATV-ga sõitmise võimalused

ATV-ga sõit annab kui vabaduse, sest edasi liikumiseks ei ole vaja teid. Võib sõita otse üle põllu ja läbi kraavi, metsagi põigata. Kui tali taeva ei jää siis veelgi kõvem emotsioon valdab meid lumesaaniga sõites. Aga kelle maal me sõidame? Kas luba on?…

14.märtsil 2015 aastal jõustusid Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatused,  mis muutsid põhimõtteliselt võõral maal liikumise korda.  Kui varasemalt eeldati maaomaniku luba võõral maal liikumiseks kui maaomanik ei olnud sildi, märgi või aiaga oma maad piiranud ja niimoodi selgelt märku andnud, et ta võõraid oma maale ei oota siis nüüd on sõidukitega liiklemisel teisiti. Nüüd tuleb maaomanikult eelnevalt kirjalikult luba taotleda ja alles siis võib mootor-või maastikusõidukiga võõrale maale sõitma minna.

Liiklusseaduse kohaselt on mootorsõiduk mootori jõul liikuv sõiduk. Mootorsõidukiks ei loeta mootoriga jalgratast, pisimopeedi, maastikusõidukit, trammi ega sõidukit, mille valmistajakiirus on alla kuue kilomeetri tunnis. Sama seaduse kohaselt on maastikusõiduk mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis ei ole käesoleva seaduse tähenduses mootorsõiduk.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 sätestab võõral maatükil viibimise reeglid, millest põhiline on, et teise isiku  omandis oleval maatükil võib viibida üksnes omaniku loal.

Lõige 2 sätestab, et luba võõral maatükil eeldatakse olevat kui maaomanik ei ole oma maatükki piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tahe piirata võõraste viibimist maatükil või kui tahe piirata viibimist ei tulene muudest asjaoludest.

14.märtsil 2015 jõustunud muudatus täiendab eelnevaid lõikeid erinormiga mootor- või maastikusõidukite suhtes järgmiselt:

(2 prim) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa olemasolu ei eeldata mootor- või maastikusõidukiga võõral maatükil viibimise puhul.

Ehk siis tuleb alates kevadest enne ATV-ga või lumesaaniga sõitma minekut endale selgeks teha, kelle maale plaanis sõitma minna on. Seejärel otsida Maa-ameti ja Kinnistusraamatu veebilehti kasutades üles maatükkide omanikud ja taotleda neilt luba nende maal mootor-või maastikusõidukiga liiklemiseks.

Seadusandja ei ole loa vormi täpsustanud, kuid ATV või lumesaaniga sõitja peab olema suuteline tõestama loa olemasolu. Järelikult peab luba olema kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul.

Jälle üks keeld juures, miks seda vaja oli?

Nii võib ju esimese emotsiooniga hüüatada, aga tegelikult ei ole tegu keeluga vaid hoopis järjekordse sammuga omanike riigi suunas. Rahvahääletusega heaks kiidetud Põhiseadus peab eraomandit puutumatuks ja võrdselt kaitstuks, eraldi rõhutades, et  igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada.  Elu areneb ning  täpsustuvad ka seadustes olevad normid, ikka Põhiseadusest lähtudes. On täiesti loomulik, et maaomanik teab, kes tema maa peal ringi sõidab. Maaomanik vastutab näiteks õlireostuse või loodusele muul moel kahju tekitamise korral. Vajadus küsida maaomanikult luba annab vajaliku vormi teadmise saamiseks, kes maad kasutada soovib. Kui on teada, kes sõidab (kellele on luba antud) siis on teada ka kellelt kahjustuste tekkimisel endise olukorra taastamist nõuda.  ATV-ga sõitja suhtub samuti hoolikamalt maaomaniku õigustesse, sest ta teab omanikku, nad tunnevad üksteist ja arvestavad üksteise huvidega.

Võõral maatükil viibides tasub silmas pidada veel paari seaduse nõuet:

(3) Võõral maatükil viibides tuleb järgida seaduses sätestatud piiranguid ja maatüki omaniku õiguspäraseid nõudeid ning võimalikult suures ulatuses vähendada keskkonnahäiringute teket.[RT I, 08.07.2014, 3 – jõust. 01.08.2014]

(4) Võõral maatükil viibides tuleb arvestada maatüki omaniku huve, eelkõige vältida omandi kahjustamist ja kodurahu häirimist.

Eesti on omanike riik ja igal maatükil on omanik. Head kokkuleppimist ja sõitmise nautimist!

Ka erateel liiklemiseks peab mootor-või maastikusõiduki jaoks luba olema.
Ka erateel peab mootor-või maastikusõidukiga liiklemiseks maaomaniku luba olema.

 

PS!ATV-ga on tore sõita ka maaomaniku loal:) Vaata siit

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga