2022, kriiside aasta

Aasta alguses jätkus koroonakriis, veebruarist lisandusid Ukrainas toimuva sõjaga seotud kriisid (põgenikekriis, energiakriis) ning kõrgest inflatsiooonist tekkivaid muudatusi saab samuti kriisiks nimetada…

Alljärgnevalt lühiülevaade Rae vallavolikogu 2022.aastast. Eelnimetatud kriisid avaldasid mõju ka volikogu tööle. Vallavanema ülevaade enne volikogu päevakorra juurde asumist oli kriisidest ning vallavalitsuse ettevõetud sammudest kriiside leevendamiseks. Mõned volikogu otsused tulenesid otseselt kriisidest. Näiteks eraldas volikogu toetusraha Ukrainale ning ei olnud nõus eraldama raha Vene rööpmelaiusega (1520 mm) Tallinna ringraudtee projekteerimiseks Rae valda. Volikogu enamus oli seisukohal, et agressorriigi laiusega raudtee Rae valda ei sobi, meie selleks raha ei anna.

Energiakriisile reageerides kiitis volikogu augustis heaks Rae valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2026 muutmise, millega lisati Kuldala elurajooni jaoks gaasi kõrvale ka kodumaise pelletikütte võimalus. 

Rae vallavolikogu 21.juunil 2022. Foto:E.Merila

Solidaarsuse näitamiseks ukrainlastega tellisid volikogu liikmed endale nn Zelenski rohelist värvi pusa, mille alumises servas rahutuviga Ukraina lipp. 

Rae valla elu korraldavad õigusaktid, mis said 2022.aastal muudetud, täiendatud:

  1. Rae valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Vallavalitsus sai suurema otsustusõiguse ning andis lubaduse volikogule vallavalitsuse kinnitatavat kava tutvustada.
  2. Rae valla haridusalase tunnustamise kord sai täiendatud haridusala töötajatele elutöö preemiaga tunnustamise võimalusena.
  3. Rahvaraamatukogud said ümber korraldatud nii, et tekkis üks asutus Jürisse ning harudeks jäid Lagedi ja Vaida raamatukogud.
  4. Reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu kehtestamise kord sai muudetud.
  5. Sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord samuti.
  6. Heakorraeeskiri sai täiendatud, näiteks sai „risustamine“ tähenduse.

Volikogu võttis vastu kaks täiesti uut õigusakti:

  1. Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal;
  2. Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel.

Volikogu enesekorralduslikest teemadest sai pärast kolme kuu pikkust ponnistust kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaan.  Peale seda ei ole revisjonikomisjonist enam midagi kuulda olnud. Loodan, et tööplaani on siiski täidetud, kuigi volikogu ette midagi jõudnud ei ole.

Revisjonikomisjoni koosseisu paikasaamine võttis samuti mitu kuud aega. Reformierakonnale sobis opositsiooni ülekaaluga 3-liikmeline komisjon. Opositsioon aga soovis neljaliikmelist ja et kaks liiget oleks Reformierakonnast. Reformierakond ei olnud nõus suurema esindatusega  kontrollikomisjonis, pakkus lahenduseks hoopis 5-liikmelist revisjonikomisjoni, et kõik volikokku valitud jõud saaksid esindatuse.  Opositsioonile jällegi see ei sobinud. Kevadel leppisime kokku, et opositsioon loobub oma algsest neljaliikmelise revisjonikomisjoni ideest ning saimegi olukorra lahendatud ehk 3-liikmelise revisjonikomisjoni (2 opositsioonist, 1 Reformist).

Enne jaanipäeva tutvustati volikogule Tallinna Ülikooli ja Rae valla ühisprojekti – kohalike omavalitsuste juhtimise mikrokraadi. Sügisel käivitunud mikrokraadi koolitusel osaleb suur hulk Rae valla töötajaid, ametnikke, volikogu liikmeid.  

Augusti lõpus toimunud erakorralisel volikogul otsustasime anda vallavalitsusele õiguse rahalise kohustuse võtmiseks, mis äraseletatult tähendab, et vallavanem võib allkirjastada Rae Gümnaasiumi juurde valla rahast ehitatava spordihoone ehitamise lepingu. Enne seda oli riik allkirjastanud gümnaasiumi ehitamise lepingu. Uus ajajärk Rae hariduselus sai nurgakivi.

Septembri volikogus selgus, et uuest aastast lõpeb üldhooldusteenuse osutamine Rae sotsiaalkeskuses.

Oktoobris algas eelarvestrateegia 2023-2026 arutelu ja novembris võtsime strateegia vastu.

Volikogu nimetas kaks uut aukodanikku, kelleks said Endel Albin ja Rein Karm. Volikogu tänukirja pälvisid Reet Raudkepp, Nele Pilman ja Eve Möls.

2022.aastal toimusid vallavolikogu istungid Rae kultuurikeskuses, ühel korral olime väljasõiduistungil Järvekülas asuvas Rae valla kõige uuemas, Sõnajala lasteaias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga