Valimisõigusest lastele

TV3 tegi esmaspäeval, 7.jaanuaril 2013 uudisloo lastele valimisõiguse andmisest. Kaamerasse sai räägitud nii lapsepõlvest, senitehtud poliitilistest otsustest kui võimalikest edasistest valikutest…

Lapsele hääleõiguse andmine tähendab samaaegselt lapsele valimisõiguse, kohustuse ja vastutuse panemist. Tänane ühiskondlik vanusepiirangute kaitsesüsteem ongi mõeldud laste kaitseks, et nad ei tegeleks asjadega, milleks nad veel valmis ei ole, et neile jäetaks õigus olla laps ja käituda lapsikult ehk teha asju kartmata tagajärgi või süüdistusi.

Las lastele jääb nende lapsepõlv!

Reformierakond on alati lapsi ja lastega peresid tähtsaks pidanud. Meie initsiatiivil kehtestatud Vanemahüvitis lõi eeldused sündide arvu kasvuks. Noortele peredele mõeldes pikendasime Vanemahüvitise perioodi algsest ühest aastast lapse 1,5 a vanuseks saamiseni. Hoiame ja kaitseme töötavat Vanemahüvitise süsteemi!

Sisuliselt Vanemahüvitise edasiarendusega rakendus sellest aasta vanemapension ehk üks vanematest saab lapse eest lisapensioni, isadel on õigus riigieelarvest tasustatavale isapuhkusele. Käesoleva aasta keskpaigast käivitub vajaduspõhine peretoetusreform.

Lastevanemate jaoks on olulised ja kindlasti mõjutavad ka sündivust lasteaiakohad. Kas neid üldse on ja kui heas korras on lasteaed? Eesootavatel valimistel saavad inimesed hinnata palju nende elukohajärgne kohalik omavalitsus lasteaedadesse ja lastehoidu  investeerib. Võrdleme kõrvutiasetsevaid Tallinna linna ja Rae valda ning näeme, kui erinevad võivad suhtumised olla. Pealinnas eelistatakse lasteaedadele Tallinna TV-d, kui samal ajal Rae vallas investeeritakse miljoneid uute lasteaiakohtade rajamiseks.

Kas anda lastevanematele täiendav hääl?

Põhiseadusest tulenev Riigikogu valimisseadus sätestab valimiste ühetaolisuse printsiibi – igal valijal on üks hääl. Selle põhimõtte muutmiseks peavad olema väga kaalukad argumendid, eelnema laiapõhjaline arutelu. Selgusele tuleb jõuda, kas see üldse viib soovitud eesmärgini või on mõistlik viis soovitud eesmärgi saavutamiseks. Kui siis arutelu tulemusel selgub, et on vaja seadust muuta, eks siis tuleb muuta.

Kindlasti on tervitatav arutelu eesti rahva kestmajäämise, meie demograafilise olukorra parandamise,  laste ja lastevanemate õiguste ja vajaduste üle. Juba arutelugi kasvatab  ühiskondlikku mõtlemist ja arusaamist laste ning lastega perede tähtsusest ühiskonnas.

Kui palju sellest eetrisse läks näeb TV3 uudislõigust

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga