Poliitikud Tivolis

Euroopa liidu asjade komisjonide liikmed kogunesid EL-i eesistujamaa Taani kutsel pealinnas Kopenhaagenis, et arutada siseturu arengute ja uue majanduskasvu võimaluste üle.

Konverentsi ettekandjad olid esinduslikud ja suures osas isegi parimad võimalikest. Peamise ettekande tegi Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso ja kaasettekandjaks oli Taani peaminister Helle Thorning-Schmidt.

Barroso sõnul võib ühisturgu pidada Euroopa kroonijuveeliks, mis on juba suur väärtus, kuid vajab sellegipoolest sihikindlat edasiarendamist. Meil puuduvad võimalused turvaliseks digikaubanduseks (vaid 7 % e-kaubandusest toimib piiriüleselt), Euroopas puudub ühtne digitaalne filmi-ja muusikaturg jne. Barrosol kõnes oli selge etteheide, et mõned riigid on väga passiivsed ühisturu arendamisel, pigem püütakse oma koduturgu kaitsta. Euroopa Komisjon on välja arvestanud, et kuni 5 % lisa majanduskasvu tuleb ühisturu paremast toimimisest.

Euroopa Komisjoni president puudutas ka teisi teemasid. Näiteks euro kohta ütles väga selgelt, et tegu ei ole mitte osade riikide eralõbuga vaid Euroopa Liidu ühise valuutaga. Seetõttu ei ole vaja mingeid eraldi institutsioone euro jaoks. Kõigil liikmesriikidel (kellel ei ole erandiklauslit) on kohustus varem või hiljem euroalaga liituda.

Barroso sõnul on finantskriis tekkinud vastutustundetu finantskäitumise ja suure riigivõla koosmõjus, mis mõlemad peavad lõppema. On mitmeid häid näiteid, kus riigid on teinud väga vastutustundlikke otsuseid ja pidurdanud märkimisväärselt riigivõla kasvu. Majanduse uueks kasvuks on siseturg üheks reaalseks võimaluseks, mida tuleb tänasest rohkem kasutada.

Taani peaminister Helle Thorning-Schmidt jätkas sisuliselt samal lainel, kõneldes majanduskasvust ja vajadusest uute töökohtade järele. Eriti suur probleem on noorte tööpuudus. Euroopa ühisturu takistused tulenevad riikide bürokraatlikest takistustest. Näide:  Taani konsultatsioonifirmalt telliti töö teises liikmesriigis, mille teostamiseks oli vaja teise riigi statistikaametist andmeid. Neid aga keelduti andmast, sest reeglid lubavad andmeid väljastada vaid asukohariigi ettevõtjatele!!! Täiesti mõttetu piirang.

Mobiilside rändlustasu alandamise kokkulepped on väga head näited nutika majanduskasvu initsiatiivist, sest soodustab äri tegemist mobiiltelefonide abil. Digitaalne ühisturg võib olla üheks võimaluseks noorte väga kõrge tööpuuduse leevendamiseks.

Taani peaministri sõnul ei ole üleminek rohelisele majandusele mitte sunnitud valik vaid loomulik arengusuund, et elu oleks kestlik. Sama loomulik on ka EL-i liidripositsioon maailmas rohelise majanduse osas, mis samuti kohustab jätkama.

Ei ole õige vastandada eelarve kulude kärpimist ja uute töökohtade loomist. Me oleme võtnud oma laste arvelt laenu ja anname nüüd lastele võla koos töötusega. Seega on ka moraalne kohustus riigi rahanduse kordasaamiseks, uue majanduskasvu eelduste ja töökohtade loomiseks. Lõpetuseks rõhutas Taani peaminister, et nemad ei ole otseselt midagi oma eesistumise ajal välja mõelnud. Taani huvi on vaid varasemalt kokkulepitud poliitikad ellu viia.

Nii Barroso kui Thorning-Schmidt olid väga pühendunud ja edastasid kuulajatele selgeid sõnumeid. Kriis ei ole kaugeltki läbi ja pingutada tuleb, eriti liikmesriikides.

Konverentsi esimesel õhtul oli avamispidu Tivolis. Pildil peab Taani parlamendi Euroopa asjade komisjoni esinaine Eva Kjell Hansen avakõnet.

Euroopa liberaalid kohtusid ja arutasid päevateemasid mõlema päeva hommikul enne üldkogu algust. Kohal oli Euroopa Liberaalide juht Euroopa parlamendi liige Graham Watson. Vestlesime temaga pikemalt taastuvenergia teemadel, kus tema juhtimisel on tehtud mitmeid ettepanekuid EL-i järgmisesse finantsperspektiivi. Tuli selgitada ka Keskerakonna siseolukorda ja tulevikuväljavaateid. Et aga konverentsil viibis ka Jüri Ratas siis tegin nad Graham Watsoniga omavahel tuttavaks, liberaalid me ju mõlemad. Seejärel nad jätkasid juba omavahel.

Kogu galeriid, sh pilte Tivolist, näeb Taani parlamendi kodulehelt.

Videolõiku aga näeb siit

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga