Piimatööstus tuleb Paidesse tuua

Tallinna piimatööstuse kolimisotsus on kaalukas nii otsustajatele kui ka kohale, mille kasuks otsus langeb. Kalev kolis Tallinnast Rae valda, seega on üks ümberkolimise kogemus omast käest võtta ja selle vigu kindlasti ei korrata. Kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkulepped peavad olema kirjalikud ja volikogu need heaks kiitnud, alles siis on võimalik nendega arvestada.

Ühisplaane juba peetakse

Minu algatusel Paides 25. jaanuaril olnud Tallinna piimatööstuse, Järva maavalitsuse, Paide linna ja valla ning kutsekoolide esindajate kohtumisel tutvustati Järvamaa võimalusi ja eeliseid ning räägiti sellest, mida kõike võiks teha selleks, et piimatööstus ikka Paidesse koliks.

Paide võimalused on päris head, seda tunnistasid ka piimatööstuse esindajad. Kohtumise lõpul tegin ettepaneku, et nõupidamisel räägitud võimalused ja tegevused esitataks Järvamaa Tallinna piimatööstusele kirjaliku pakkumisena.

Sel juhul tekib lisaks jutule ka midagi kindlamat, mida ettevõtte nõukogus otsust vaagides aluseks võtta. Kõik osapooled olid nõus pakkumist esitama ja sellise teadmisega nõupidamine ka lõppes.

Paar nädalat hiljem maavanema käest pakkumise koostamise seisu uurides sain teada, et tegelikult tehakse ikka kaks pakkumist, maavalitsus ja linn eraldi.

See on isegi mõistlik, sest linnavalitsusel on võimu hoopis rohkem pakkuda kui maavalitsusel.

Maavalitsus saab pakkuda abi ja koostööd uuringute tegemisel, aidata institutsioonide tööd koordineerida. Paide linnavalitsus saab pakkuda abi tööjõu leidmisel ja koolitamisel, esitada andmeid eluasemeturu arengu kohta viimase kolme aasta jooksul ja prognoosi lähimaks kolmeks aastaks, kinnitada valmisolekut menetleda lubasid ja muid bürokraatlikke protseduure suurima seaduses lubatud kiirusega.

Tavapäraseid vee–, kanalisatsiooni– ja energiaprobleeme ei tohiks olla. Minu mäletamist mööda on piimakombinaadi maa–alal oma puurkaev, veepuhastusseadmed kuuluvad piimatööstuse tütarettevõttele ja kohalik katlamaja on samuti olemas. Linn saab pakkumises esitada väljavõtte arengukavast ehk piimatööstuse sobivusest kohalikku keskkonda. Ühesõnaga, Paidel on pakkuda küll.

Kui pakkumised on esitatud, järgnevad läbirääkimised, mille tulemusel sõlmitakse koostööleping. Kuigi piimatööstus ei ole ju veel otsust teinud Paide kasuks, võib ta koostöölepingule siiski alla kirjutada, kui sinna lisada klausel, et leping hakkab kehtima, kui kolimisotsus tuleb Paide kasuks.

Koostöölepingu kolmas osapool Paide linna ja piimatööstuse kõrval saab olla Järva maavalitsus. Välistada ei saa ka näiteks linna naabervaldade lisandumist allakirjutajate sekka, kui neil pakkumises oma osa on.

Kui näiteks mõne planeerigu menetlus võib edasi lükata Mäo liiklussõlme valmimise ja ristmiku õigel ajal valmimine võib mõjutada piimatööstuse kolimisotsust, tuleb kaasata ka Paide vald.

Kindlasti peavad omavalitsuste lubadused olema volikogu otsusega tagatud. Elu on muutlik, inimesed vahetuvad, aga volikogud on valitud 2009. aastani ja seda ei väära miski.

Kui volikogu on nii pakkumise kui ka selle järel sõlmitava koostöölepingu heaks kiitnud, on Paidel tõsine argument loodud kolimisotsuse oma kasuks kallutamisel.

Üllatusega sain üle–eelmisel reedel teada, et Tallinna piimatööstus on saanud pakkumise Järva maavalitsuselt, aga mitte Paide linnalt. Kohtumine, kus pakkumise esitamises kokku lepiti, oli ju peaaegu poolteist kuud tagasi?! 

Ma ei süüdistakski linnapead, kellel on ka palju muid tähtsaid ülesandeid täita. Aga keegi linnapea alluvatest sai ju ometi korralduse pakkumine kokku panna?! Aeg muudkui läheb, läbirääkimised võtavad aega, volikogus otsustamine samuti, ei siin ole aega passida.

Linnavalitsus viivitab

Esialgse plaani järgi pidi ülekolimise otsus langema esimese kvartali ehk siis märtsi lõpuks. Õnneks on otsustada aega juurde võetud, seega jõuab linnapea oma alluvad korrale kutsuda ja pakkumise ära esitada.

Aega on sellegipoolest vähe. Seepärast olen nõus koostöölepingu projekti ette valmistama ja osapooltele laiali saatma, arvan, et saan nädalaga hakkama. Kui on olemas pakkumine ja koostöölepingu projekt, siis on võimalik läbi viia läbirääkimised pakkumise ja lepingu täpsustamiseks.

Sedavõrd tähtsas küsimuses on linnavolikogu kindlasti valmis kas või erakorraliselt kokku tulema ning pakkumise ja koostöölepingu heaks kiitma.

Minu käest on küsitud, miks ma seda piimatööstuse Paidesse kolimise asja ajan. Vastus on lihtne: hoolin Paide ja kogu Järvamaa arengust ja piimatööstuse taas­tööle­hakka­mine mõjub linnale hästi.

Samuti ei lähe mul meelest, et just piimakombinaat oli põhjus, miks Paidesse tulin. 1993. aastal võttis tollane piimakombinaadi peadirektor Jaan Käär mind tööle juristiks. Meelest ei lähe tore ja sõbralik kollektiiv, kes noort juristi väga hästi vastu võttis. Piimakombinaat oli siis tööandja ligi kolmesajale inimesele Paidest, Türilt ja mujalt Järvamaalt.

Soovin, et inimesed saaksid jälle piimakombinaadis tööd, et Paides toodetud piimatooteid saaks igalt poolt osta, et areng läheks ülesmäge.

Tõnis Kõiv

Paide linnapea 1996-2004

 

Avaldatud: Järva Teataja, 14.märts 2006

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga