Pensionäride hambaproteesihüvitis kahekordseks

Eesti Haigekassa nõukogu otsustas 24.novembril tõsta pensionäridele makstavat hambaproteesihüvitist 4000 kroonini. Nõukogu enamuse otsuse alusel valmistab haigekassa juhatus ette järgmise aasta eelarve, kus on juba uue hüvitise suurusega arvestatud.

Esitasin septembrikuu haigekassa nõukogu koosolekule kaks ettepanekut. Üks neist nõudis proteesihüvitise tõstmist nelja tuhande kroonini ning teise kohaselt tuleb proteesihüvitist maksta kõigile riikliku pensionikindlustuse seaduse järgi pensioni saajatele, olenemata vanusest. Hüvitist oli vaja tõsta, sest hambaproteeside valmistamise hind on kasvanud, kasutusel on kvaliteetsemad materjalid ning mitmed lisavõimalused. Protees ju ise suhu ei lähe. Kõigepealt peab ju hambaarst võtma mõõdud, tegema korda veel suusolevad hambad või nad eemaldama, seejärel proteesi suhu paigutama. Tööd on keskmiselt viieks visiidiks ja pensionär peab selle kõik kinni maksma. Oluliselt on tõusnud hambaarsti ja teda teenindava assistendi palk. Kindlasti on argumente veel, miks on vaja proteesihüvitist tõsta, kuid haigekassa nõukogule piisas neistki. Hüvitise tõstmine suurendab proteeside kättesaadavust ning tõstab pensionäride elukvaliteeti.

Minu ettepaneku teine pool puudutab hambaproteesihüvitise saajate ringi laiendamist ning selle põhjendamiseks tuleb kaugemalt pihta hakata.
Põhiseadus eeldab, et riik peab tagama igaühele inimväärse äraelamise ning seetõttu on sotsiaalsete õiguste näol tegemist igaühe õigusega saada riigilt hüvesid. Ühtlasi on riik kohustatud aktiivselt tegutsema, et igaühele need hüved tagatud oleksid. Tervis on oluline väärtus, ilma milleta ei ole võimalik enamiku teiste põhiõiguste kasutamine. Vaid tervislik elu saab olla täisväärtuslik ja inimväärne elu. Keeruliselt küll, aga nii saab Põhiseadusest tulenevalt selgitada inimese õigust tervise kaitsele ja riigi kohustusi.

Seadusega peab olema määratud, milles täpselt väljendub igaühe õigus tervise kaitsele. Seadusandja aga peab selle igaühe õiguse kujundamisel lähtuma samuti Põhiseaduses sätestatud isikute võrdsuskriteeriumist seaduse ees.
Pensionäridele makstakse Haigekassa poolt hambaproteesihüvitist Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalministri määruse alusel üks kord kolme aasta jooksul. Hambaproteesihüvitist on õigus saada riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud vanaduspensioni saajatel ja isikutel, kes on vanemad kui 63 eluaastat.

Teatavasti ei ole vanaduspension ainuke riikliku pensioni liik. Pensionikindlustuse seaduse § 5 kohaselt on riikliku pensioni liikideks vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension ja rahvapension. Riik on teinud vahe sisse, vanaduspensionäril on õigus proteesihüvitisele, aga näiteks töövõimetuspensioni saajal mitte. Samas aga kui inimene juba töövõimetuspensioni saab, siis on tal ju tervis rikutud ning suure tõenäosusega vajadus ka hambaproteeside järele. Ta ei peaks ootama, mil 63 eluaasta täitub, sest siis ei ole enam tähtis, millist pensioni inimene saab.

Võib küll vastu väita, et alla 63 aastasel inimesel peavad ikka omad hambad suus olema ning me ei saa üldse proteesidest rääkidagi. Tegelik elu on kahjuks teine. Töövõimetus võib saabuda ka hilises keskeas ja tihtipeale toovad erinevad haigused (või nende ravimine) kaasa ka hammaste kiirema lagunemise. Miks peaks siis inimene ootama aastaid, enne kui tekib võimalus hambaproteesidega oma elukvaliteeti parandada.
Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud pension on piisav kriteerium hambaproteesihüvitise saamise õiguse tekkimiseks. Lisaks on ju kogu aeg arvestatud meditsiinilise vajadusega ehk siis kui hambad vajavad parandamist, tuleb neid parandada. Kui enam midagi parandada ei ole, alles siis saab rääkida proteesidest.
 
Haigekassa nõukogu on vanusepiiri kaotamist samuti kolmel korral juba arutanud. Viimasel korral sai nõukogu kindlust, et sotsiaalministeeriumis tegeletakse juba vastava seaduseelnõu ettevalmistamisega. Loodan, et vastava eelnõu väljatöötamine ei võta liiga kaua aega, sest paljud inimesed juba ootavad.
Anname paljudele eakatele inimestele võimaluse teha valik inimväärsema elu kasuks ning paigaldada korralikud hambaproteesid.

Tõnis Kõiv
Haigekassa nõukogu liige
Reformierakond

 

Postitatud 27.nov 2006

Avaldatud Nädaline 2.dets 2006, Meie Maa 5.dets 2006, Valgamaalane 5.dets 2006, Vooremaa 5.dets 2006, Võrumaa Teataja 7.dets 2006, Põhjarannik, 12.dets 2006, Severnoje Poberezje, 12.dets 2006; Sakala, 10.jaan 2007

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga