Oodatav eluiga on tõusnud

Seoses tulevikus toimuva pensioniea järk-järgulise tõusuga on paslik meelde tuletada mõne kuu vanused andmed oodatava eluea kohta. Keskmine oodatav eluiga on Eestis 2008 a andmetel 74,06 aastat, naistel 79,23 a ja meestel 68,59 aastat. Viimase viie aasta trend on ülespoole ehk siis oodatav eluiga pikeneb.

Käesoleva aasta 15. septembril avaldatud oodatava eluea 2008. aasta statistika kohaselt on üldine oodatav eluiga tõusnud aasta võrra. Eriti märkimisväärne on peaaegu 1,5 aastane eluea tõus meeste puhul.
 
2008. aastal näitajat on järsult parandanud meeste suremuse kahanemine 582 võrra (aasta tagasi oli muutus negatiivne, suremus kasvas 132 mehe võrra). Rahvusgruppide lõikes on suremus eestlaste ja mitte-eestlaste seas praktiliselt võrdselt langenud (aasta tagasi oli probleem just mitte-eestlaste suremuse suurenemisega).
 
2007. aastaga võrdluses on 2008. aastal enim vähenenud meeste surmad õnnetusjuhtumite, traumade jamürgistuste tõttu – kokku 213 võrra. Sealhulgas on positiivsed arengud toimunud sõidukiõnnetuste (-45), juhuslike mürgistuste (-31), tulesurmade (-26) ja külmumiste (-26) arvus. Samuti on vähenenud enesetappude arv 18 võrra.
 
2000. aastaga võrreldes on oodatav eluiga tõusnud mitmete komponentide koosmõjul:
             üldine suremuse langus(2000. aasta 18 403-lt 2008. aasta 16 675-le) ja sündide arvu tõus (2000. aasta 13 067-lt 2008. aasta 16 028-le);
             surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite arvu vähenemine (2000. aasta 2093-lt 2008. aasta 1358-le);
             õnnetusjuhtumite osas võib eraldi välja tuua enesetappude arvu vähenemise (377-lt 242-le) ja alkoholimürgistuste vähenemise (280-lt 129-le).
 
Lisaks aitab eluea tõusule kaasa üldine materiaalse heaolu tõus 2008. aastal ja arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine pikema perioodi vältel. Viimane on eriti nähtav näiteks imikute suremuse vähenemisel (2000. aasta 110-lt 2008. aasta 80-le).
 
Tulevikuks võib prognoosida, et 2009. aasta keskmine oodatav eluiga ei lange, kuna selle koondnäitajaga komponentides on järk-järgult toimunud positiivne areng.
 
Kui aga jätkub viimase viie aasta oodatava eluea kasvutrend siis võib prognoosida meeste oodatava eluea kasvu aastaks 2013 70 eluaastani ja  aastaks 2023 74 eluaastani. Loomulikult ei sünni positiivsed arengud ise-enesest vaid nende nimel tuleb igapäevaliselt pingutada.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga