Nädala kokkuvõte

Nädal on lausa lennanud erinevate sündmuste keerises. Erinevad teemad olnud arutusel, vastu võetud riigi 2010 a eelarve ning Reformierakond saanud nii uue esimehe kui juhatuse. Aga kõigest järjekorras.

Esmaspäeval selgus Riigieelarve kontrolli komisjonis, et Riigi Vedelkütuse Agentuuris ei olegi asjad nii hullud kui esialgu paistsid. Riigikontrolli auditi esmakordne arutelu oktoobri alguses jättis mulje nagu ei võiks kindel olla riigi vedelkütuse varu olemasoluski, rääkimata muudest etteheidetest nii hangete läbiviimisel kui raha kasutamisel. Agentuuri esindajad võtsid oktoobris teemat väga kergelt ning ei pingutanudki eriti riigikontrolli märkustele vastuste andmisel. Arusaadavalt ei jäänud Riigieelarve kontrolli komisjon sellega rahule ning korraldas jätkuarutelu, mis toimuski selle nädala esmaspäeval. Vedelkütuse agentuuri esindajad olid nüüd end korralikult ette valmistanud ning oskasid põhjalikult küsimustele vastata ning selgitusi jagada. Näiteks kinnitada, et kõik vedelkütuse varu on kindlustatud „All risks“ põhimõttel ning seega on riskid maandatud. Lisaks on auditeerijate märkusi arvesse võetud kütusevaru kontrollimise tõhusamaks muutmisel.
Pikem arutelu toimus fraktsioonis uuele Avaliku teenistuse seaduse (ATS) eelnõule esitatud muudatusettepanekute üle. Uus ATS on vaja seadusena vastu võtta hiljemalt järgmise aasta I kvartali jooksul.
 
Teisipäeval sai muuhulgas aasta kokku võetud Reformierakonna Järvamaa juhatusega. Meid kostitas Imavere piirkonna juht Mati Hõbemägi oma värskelt avatud jahimajas Eistvere külas. Kokkuvõtete tegemise kõrval valisid juhatuse liikmed Reformierakonna Järvamaa juhatuse esimeheks allakirjutanu ning aseesimeheks Koigi vallavanema Kristjan Kõljala.
 
Kolmapäeval võtsime Riigikogus vastu Eesti riigi 2010 a eelarve,
         mis on EL-is kõige väiksema puudujäägiga
         mis täidab Maastrichti kriteeriumid
         mis sisaldab raha nii pensionite kui vanemahüvitise väljamakseteks
         mis võimaldab Eestil väljuda majanduskriisist ilma ulatusliku võlakoormata (EL-i keskmise tõuseb üle 100 % SKT-st)
 
Neljapäeval arutasime suures saalis riiklikult tähtsa küsimusena põhikooli ja gümnaasiumihariduse ümberkorraldamist. Üldiselt tundus, et küsimusi on palju rohkem kui vastuseid. Nii mõnedki püüavad rohkem hariduse vormi kui sisu muuta. Kõige krooniks aga kummitab selge teadmine, et lapsi on aasta-aastalt üha vähem. Kui ka sündivus paljude positiivsete mõjurite (sh vanemahüvitis) tulemusel jätkab kasvamist, läheb ikka mitu head aastat enne kui vastsündinud kooliealisteks saavad. Koolisüsteem peab lisaks õpilaste arvu languse üleelamisele garanteerima pidevalt kvaliteetse hariduse. Väga oluline on ka hariduse kättesaadavus. Arutelud jätkuvad.
Neljapäeval kuulas Riigieelarve kontrolli komisjon koos rahanduskomisjoni ja EL-i asjade komisjoniga eurovahendite kasutamist. Tänu valitsuse, riigikogu ja ka avalikkuse pidevale survestamisele on eurovahendite kasutamine läinud vägagi heas tempos. Eesti on perioodi 2007-2013 struktuurifondide raha kasutamises Euroopa Liidus Leedu ja Iirimaa järel kolmandal kohal. Rõõmustav oli näiteks teadmine, et juba lähiajal peaks kohtuvaidlus lõppema ning saama seejärel allkirjastatud Aruvalla-Kose maanteelõigu neljarealiseks ehitamise leping. Nii see neljarealine Tallinnast Mäoni jõuab. 
 
Reede oli mitmeid kohtumisi Järvamaal ning sel korral päris asjalik saade Nädal Riigikogus Kuma raadios. Loodetavasti said kuulajad infot riigi 2010 a eelarvest mitmest erinevast vaatenurgast.
 
Laupäeval toimus Reformierakonna Üldkogu Estonia kontserdisaalis, kus valiti erakonna esimeest ja juhatust. Esimeheks valiti Andrus Ansip ning neljateistliikmelisse juhatusse valiti tagasi 8 senist liiget (Urmas Paet, Keit Pentus, Laine Jänes, Tõnis Kõiv, Rein Lang, Jürgen Ligi, Lauri Luik, Jaanus Tamkivi) ning 6 uut liiget (Arto Aas, Urmas Kruuse, Meelis Mälberg, Hanno Pevkur, Valdo Randpere, Taavi Rõivas).
 
Erakonna esimees Andrus Ansip pakkus üldkogul peetud kõnes välja viis Eestit pikaajaliselt mobiliseerivat eesmärki:
 
  1. Igas peres on vähemalt kaks last.
  2. Eesti inimesed ja ettevõtted on avatud, uuendusmeelsed ja aktiivsed.
  3. Eestis elavad haritud ja maailmas konkurentsivõimelised inimesed
  4. Eesti on kõrge tööhõivega kõrgtehnoloogiline riik.
  5. Eesti inimesed käituvad terviseteadlikult ning elavad kauem kui eurooplased keskmiselt.
 
Õhtu lõppes balliga Estonias, kust ei puudunud ka tordid erakonna 15.nda sünnipäeva auks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga