Metsaveokite täismassipiirangule leevendus

Riigikogu keskkonnakomisjoni raporti kohaselt tuleks Eesti teedele lubada suurema täismassiga autosid, eriti talvisel ajal. Uuendamist vajavad teede-ehitusnormid ning perioodil 2014-2020 tuleb teedesse jätkuvalt investeerida…

Keskkonnakomisjon arutas Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile raportit eelmise nädala teisipäeval, raportööriks oli komisjoni esimees Tõnis Lukas. Arutelu tulemusel otsustasime raporti heaks kiita ning täna (teisip, 18.dets 2012) toimus raporti avalik esitlus.

Keskkonnakomisjon teeb raportis järelduse, et kehtiv täismassipiirang on kehtestatud, arvestades Maanteeameti kokkuvõtet teede seisukorrast. Samas ei arvesta täismassipiirang seda, et kaasaegsed 6- ja 7-teljelised veokid hajutavad raskeveokite täismassi mõju teedele. Praegu moodustab lubatud koorma mass laaditud veoki täismassist poole, siis lubatava täismassi suurendamine annaks võimaluse oluliselt vähendada vedude hulka ja sellega seoses ka liiklusohtu teedel, samuti õhku paisatud heitgaaside kogust. Vedude arvu kahandamine võimaldaks metsakasvatajatel saada suuremat tulu ehk jätaks rohkem raha Eestimaale. Veofirmadele annaks majanduslikult otstarbekam kulude-tulude vahekord võimaluse investeerida nüüdisaegsematesse masinatesse, millega jällegi paraneks meie keskkonna tervis, paraneksid autojuhtide töötingimused, suureneks liiklusohutus ja majandusliku konkurentsivõime.

Riigikogu Keskkonnakomisjon tegi järgmised ettepanekud:

1. 6-ja enama teljelistele paarisvelgedega autodele kuni 52-tonniste vedude lubamine aastaringselt, ohtlikud marsruudid sulgeda 2013.aasta jooksul.

2. kaaluda 7-ja enama teljelistele paarisvelgedega autodele Maanteeameti lubadega teatud marsruutidel ja talvisel ajal läbikülmunud maapinna oludes kuni 60-tonniste vedude lubamist alates 2014.aastast.

3. Selleks koostada ja realiseerida teede ja sildade investeerimisprogramm aastateks 2014-2020.

4. Kuna Maanteeameti poolt kasutatavad projekteerimisnormid ja -juhendid on vastuolulised ja ei kajasta muutunud olukorda, tuleks kaaluda Taanis ja Rootsis kasutusel oleva juhendtarkvara eeskujuks võtmise võimalust 2013.aasta lõpuks.

Kui komisjoni seisukohad arvesse võetakse siis võidavad sellest nii metsavedajad, teedemehed, metsaomanikud kui lihtsalt kodanikud-liiklejad. Eestimaal muutuks elu paremaks.

Raporti täistekstini pääseb siit

Varasemaid postitusi samal teemal näeb siit ja siit ja siit

2 thoughts on “Metsaveokite täismassipiirangule leevendus”

  1. Ülimalt tore,kui arusaam,et teedesse investeeritud miljardid peaks ka reaalset majanduslikku kasu tootma hakkama,maanteeametisse jõuaks. Siiani oli tunne,et teid ehitatakse”kalevipoegadele”reede- ja pühapäevaõhtuseks ralliks.

    1. Riigikogu keskkonnakomisjon on jõudnud järeldusele, et teedesse tuleb investeerida targalt ja majanduse arengut silmas pidades. Metsaveokite täismassipiirangu leevendamine ja teljekoormuse suurem arvestamine toob muuhulgas kaasa ka vedajate investeeringud uutesse autodesse, Põhjamaades toodetud kvaliteetsetesse autodesse. Tänane regulatsioon motiveerib autolt pigem telgi vähemaks võtma, et auto tühimassi vähendada. See aga ei saa kuidagi hästi mõjuda ei teedele ega liiklusohutusele.
      Maanteeametil on uue juhi ajal täiesti uus hingamine. Päris mitmetest pisiasjadestki on näha, et suudetakse paremini mõtestada oma olemasolu ning teha liiklejate jaoks arusaadavaid otsuseid (näiteks teederemondil kiiruspiirang ainult päevasel ajal, mitte öösel). Loodan, et Riigikogu keskkonnakomisjoni raport annab alust ka suuremateks otsusteks Eestimaa majanduse konkurentsivõime ja töökohtade loomise/säilitamise huvides.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga