Koigi-Päinurme tee korda!

Maanteeameti juhilt 09.oktoobril saabunud vastus
Riigikogu liige hr. Tõnis Kõiv
Lossi plats 1a
15165 Tallinn
Sama:
Järva Maavalitsus, hr Üllar Vahtramäe
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium,
hr. Edgar Savisaar

Koigi-Päinurme teest

Lugupeetud Riigikogu liige härra Kõiv

T-15162 Koigi-Päinurme maantee on kergkattega tolmuvaba tee kogu pikkuses s.o. km 0,0 – 15,3. Tee on rahuldavas korras ja normaalselt sõidetav, välja arvatud kevadine teede lagunemise aeg, kui tee lagunemise vältimiseks kasutatakse koormuspiirangut. Koormuspiirangu kehtestamine sõltub ilmastikust ning tavaliselt kestab see aprilli algusest 5-10.maini s.o. 1,5 kuud. Erandkorras on kohalikele ettevõtjatele väljastatud erilube, mis võimaldavad teostada vedusid koormuspiiranguga teedel. Seni kuni tee pole ümberehitatud, tuleb seda praktikat ka edaspidi jätkata. Et vähendada raskeveoste osakaalu kevadeti teede lagunemise ajal, peaksid ettevõtjad varem tooraine varusid suurendama. Valmistoodangu väljaveoks ja tehnoloogisteks vedudeks väljastab Põhja Regionaalne Maanteeamet koormuspiiranguga teel liiklemiseks erilubasid ka tulevikus.

Tööde planeerimisel ja objektide valikul lähtume Vabariigi Valitsuse 31.05.2006 korraldusega nr.323 kinnitatud Teehoiukavast aastateks 2006-2009. Teehoiukava objektid ja nende ehitusjärjekord on üldjuhul kooskõlastatud maavalitsustega. Tänaseks on selgunud ka tõsiasi, et Teehoiukava koostamiseks antud võimalikku finantseerimise summat on aktsiisi laekumiste prognoosi vähendamise tulemusel Rahandusministeeriumi poolt 2007 aastaks vähendatud ca 230 miljoni krooni võrra.

Koigi-Päinurme tee remonti ei ole nimetatud teehoiukavasse lülitatud. Kiiremas korras (2007.a.) Koigi-Päinurme tee kapitaalremondi teostamiseks (orienteeruv maksumus 12-14 mlj kr) tuleb loobuda mõnest teisest Järva maakonna objektist või vähendada mõne suurema objekti maksumust. Nimetatud juhul peaksime loobuma T-15155 Peetri-Roosna-Alliku teele tolmuvaba katte ehitusest või vähendama T-5 Pärnu-Paide-Rakvere lõigu Türi-Reopalu ehitusmahtu ja maksumust. Selleks tuleb vastav otsus vastu võtta koos Järva Maavanema ja Järvamaa Omavalitsuste Liiduga, kes on Teehoiukava objektide pingerea kooskõlastanud. Teisi suuremaid objekte 2007.a. Järvamaale planeeritud ei ole. Kui me ühiselt nii otsustame, siis on võimalik 2007.a. Koigi-Päinurme tee rekonstrueerida ning edaspidi pole vaja koormuspiiranguid rakendada.

Kuna kriitilises seisundis kevadisi koormuspiiranguid nõudvaid analoogseid objekte esineb kõigis maakondades, siis ei ole võimalik nimetatud tee remonti teostada mõne teise maakonna objektide arvel.

Kui muid lahendusi pole võimalik leida, tellib Põhja Regionaalne Maanteeamet 2007.aastal Koigi-Päinurme tee kõige nõrgemate lõikude remondi (3 lõiku, kokku 950 meetrit), kuid see saab olla ajutine lahendus paariks aastaks.

Lugupidamisega

Riho Sõrmus

Peadirektor

Postitatud 11.oktoober 2006

Majandus-ja kommunikatsiooniministrile 26.septembril saadetud kiri

Lp Edgar Savisaar

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

Koigi-Päinurme maanteest

Järvamaal asub ca 1200 elanikuga Koigi vald. Üks suurematest küladest on maakonna piiril asuv Päinurme küla, kus elab 226 inimest. Nõukogude ajal oli küla põhiline tööandja Kiire kolhoos ja Päinurme Eriinternaatkool. Taasiseseisvuse järgsetel aastatel on põllumajanduslik tootmine ümber korraldunud ning tootmisega tegeleb Veskimäe AS. Jätkuvalt töötab Päinurme Eriinternaatkool. Viimastel aastatel on külaelule uut hinge sisse puhumas ettevõtlus. Uusi töökohti on loonud just eriti puidu töötlemisega seotud ettevõtted:

Marrek Puit OÜ (töötajaid kokku 15), Assiku Puit OÜ (töötajaid kokku 7) ja Rello House OÜ (töötajaid kokku 10).

Ettevõtluse areng kaugemal suurematest keskustest on niikuinii raskendatud. Tööjõudu on vähe, infrastruktuur ebapiisav, transpordikulud suured jne. Ettevõtja, kes ebasoodsamates tingimustes siiski ettevõtte loob ning lisaväärtust looma hakkab, on tunnustamist väärt.

Päinurme küla ettevõtjate jaoks on suureks takistuseks Koigi-Päinurme maantee kehv seisukord. Maanteeamet kehtestab kevadisel teedelagunemise perioodil teljekoormuse piirangu teed läbivatele sõidukitele. Piirangu pikkus on tavaliselt kaks, kolm kuud ja see sõltub põhiliselt ilmast. Ettevõtjal ei ole võimalik ette planeerida, millal täpselt koormuspiirangut rakendatakse. Igapäevatöös on transporti pidevalt vaja. Autodega toimetatakse kohale tooraine ning samuti viiakse minema toodang.

Lahenduseks ei ole ka lubade andmine. Ettevõtted töötavad paindlikult, tihtipeale ka 24 tundi ööpäevas, kuid luba saab väga limiteeritud kogustes ja sedagi vaid loa andja tööajal. Probleem on veelgi pikemalt lahti kirjutatud Assiku Puit OÜ 24.mai 2006 kirjas Järva maavanemale ja Maanteeameti peadirektorile (lisa 1).

Koigi-Päinurme maantee kehv seisukord ei ole tekkinud sugugi mitte maantee ehitusest saadik. Kohalike hinnangul on tee olukord halvenenud just viimastel aastatel, kui teetammi kõrval asuvad kraavid on kinni kasvanud. Väidetavalt ei ole viimased 15 aastat kraave puhastatud.

Kindlasti ei ole kohalikud inimesed maantee remondivajaduse-ja viiside osas paremad spetsialistid kui Maanteeameti töötajad, kuid ühest saavad kohalikud aru küll. Mittemidagitegemine lahendusele lähemale ei vii. Mingit kasu ei ole Päinurme küla inimestele teadmisest, et kuni aastani 2009 hoiab Maanteeamet Koigi-Päinurme tee seisukorra stabiilse (vt Maanteeameti vastus 15.06.2006, nr11.1-1/1298, lisa 2).

Teen ettepaneku seada eesmärgiks Päinurme küla elujõulisus, töökohtade säilimine ja ettevõtluse arenemine. Eesmärgi saavutamiseks ei ole ainuke tee Koigi-Päinurme teed kapitaalne remont. Piisab täiesti kui tee muuta aastaringselt kasutatavaks ettevõtluse jaoks vajalikes tingimustes, st ilma koormuspiiranguta. Väidetavalt piisab teetammi hooldustöödest ja viie kõige hullema teelõigu remondist.

Maanteeameti jaoks võib olla tülikas ja ebamugav hakata remontima tulevikus kapitaalremonti vajava tee lõike, aga elu vajab elamist kohe praegu, mitte kunagi tulevikus. Kindlasti ei ole Koigi-Päinurme tee remontimise puhul tegemist mahavisatud rahaga. Kogu selle aja, mil konkreetne teelõik kapitaalremonti ootab, peavad inimesed edasi elama, ettevõtted töötama, elu käima. Umbmäärane lubadus kunagi tulevikus tee kapitaalset ära remontida ei ole lahendus.

Lugupeetud härra minister!

Palun Teil üle vaadata Maanteeameti plaanid ja võimalused Koigi-Päinurme tee parandamise osas ning korraldada nimetatud tee hädapärane parandamine ilma koormuspiiranguta kasutamiseks juba 2007 aastal.

Lugupidamisega

Tõnis Kõiv

Riigikogu liige

Järva-Viljandimaalt valitud

Postitatud 28.sept 2006

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga