Järvamaa arengu võti leitud?!

Järvamaa Visioonikonverentsil otsiti arenguvõtmeid ja minu arvates vähemalt üks kindlasti leiti. Tartu Ülikooli rektorilt potsatas reede õhtul ostkasti e-kiri Türi Kolledzi kohta ning toimus järjekordne Järvamaa mess. Kõigest pikemalt allpool…

Türi kultuurimajas toimunus visioonikonverentsil esinesid lisaks kohalikele arvamusliidritele veel Gunnar Okk (NIB), Aare Järvan (PM büroo) ja Hardo Aasmäe (EE kirjastus), laste-ja noorte arvamused anti edasi lühifilmi abil.

Maavanem Tiina Oraste (pildil) andis ülevaate Järvamaa hetkeseisust arvudes. Elanike arv seisuga 1.jaanuar 2010 34 870 inimest, Paide linnas näiteks värskeima seisuga 9007 elanikku.

Tööealisi on meil 21,1 tuhat inimest, töötuid 1751 inimest (okt 2010). Töötuid on, aga kui ehitusfirma otsib töölisi siis ta ei leia. Kuigi Töötukassa pakub kohe koolitust, Järvamaa Kutsehariduskeskus õpetaks kohe välja, aga keda ei ole, on huvilised?!

Maavanema sõnul on Mäo-Särevere arenguruumi arendamiseks hädavajalik Paide linna ja Türi valla koostöö, kuhu on kaasatud Paide vald ja Väätsa vald. Arenguplaanid tuleb ühiselt läbi vaadata, ülesanded ära jaotada ja tööga pihta hakata. Aeg ei oota!

Oraste pakkus välja ka koostööformaadi – arengunõukogu. Seal peaks kokku saama arendajad, ettevõtjad, maaomanikud, kohalik võim ning ühiselt kokku leppima tegevusplaani ning asuma seda ellu viima. Maavanem viskas palli õhku… eks ole näha, kas kinnipüüdjaid on.

Hardo Aasmäegi rõhutas oma ettekandes, et kui Paide ja Türi jätkavad konkureerimist, läheb elu vaid hullemaks. Koostööd on vaja teha, et lõigata kasu neljarealiseks ehitatavast Tallinn-Tartu maanteest ja juba valminud Mäo ristmikust.

Eiki Ilves Aarens Projektist tõi välja ilmeka fakti, et Mäo-Türi piirkonnas on 250 detailplaneeringuga kaetud kinnistut, millest on hoonestatud vaid 4. Seega on vaba maaressurssi palju, aga infrastruktuuriga kaetuses on probleeme.

Järvamaa arengu võti on tihe koostöö Mäo-Türi arenguruumis, et ühiste jõupingutuste tulemusel tuua euro tulekuga kaasnevad uued töökohad ka Järvamaale.

Visioonikonverentsist võiks kirjutada veel pikalt, aga märgin veel vaid ühte aspekti. Ikka räägitakse, et noored lahkuvad maalt. Visioonikonverentsi lõpus autasustas maavanem tublisid ettevõtjaid ja tervelt neljal korral (MTÜ Seidla Tuuleveski, Põhjaka Mõis, OÜ Kallisaba, OÜ Arimentes) läksid lavale auhinna järele noored inimesed. Järvamaa puhul saab öelda, et ühed noored lähevad, aga teised tulevad.

Sain reede õhtul Tartu Ülikooli rektorilt e-kirjaga digiallkirjastatud vastuse minu kuu aega tagasi saadetud pöördumisele. Hr Alar Karise kirjast selgub, et rektor on Reformierakonna fraktsiooniga kohtudes antud lubadusest kinni pidanud. Rektor kirjutab: „Türi Kolledzi tegevuste ümberkujundamisel püüab ülikool leida kõikide partnerite ja kõnealuse piirkonna jaoks optimaalseima lahenduse. Soovides aidata kaasa alternatiivsete arengumootorite leidmisele Türi vallas ja Kesk-Eesti regioonis ning vaagimaks ülikoolide võimalusi ja soove oma ressursse Eesti eri piirkondades rakendada, korraldab Tartu Ülikool ümarlaua teemal „Kuidas aidata kaasa kohalikule arengule Järvamaal“. Ümarlaud toimub reedel, 10.detsembril kl 11-13 Tartu Ülikooli nõukogu saalis“.

Rektorile teeb au, et ta ei kutsunud ümarlauda kokku algselt plaanitud 8.detsembril. Sel päeval toimub Riigikogus riigieelarve kolmas lugemine ning ükski Riigikogu liige ei saa puududa. Juhtisin sellele rektoriga fraktsioonis kohtumisel tähelepanu.

Reedel ja laupäeval toimus Paide Kultuurimajas järjekordne Järvamaa mess. Juba traditsiooniliselt oli ka Reformierakond esindatud, et inimeste arvamust küsida, meie pakutavaid lahendusi ja tõekspidamisi selgitada ning uusi liikmeid vormistada. Nelja küsimusega lehed said mõlemad päeval jah-kleepse täis kleebitud ning külastajad olid väga avatud. Tervelt 9 inimest vormistas messil oma sooviavalduse erakonnaga liitumiseks.

Olin messil nii reedel kui laupäeval ja siis juba koos perega. Tegevust jätkus kõigile. Tänan omalt poolt messi korraldajaid ning soovin edu edaspidiseks!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga