Järvamaa areng on meie endi kätes

Väga mitmes Euroopa riigis saab üha selgemaks, et aastaid üle jõu elamine peab lõppema. Enam ei saa üha rohkem laenu võttes rahastada ei sotsiaalsfääri ega haridust, rääkimata muudest kuludest. Laste ja lastelaste tuleviku arvelt elamine saab otsa ning Eestil on siin võimalus teistele õpetust jagada. Eesti vanarahva tarkus ütleb, et laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua. Eesti maksusüsteem, korras riigirahandus ja eluterve mõtteviis, et kulutada ei saa rohkem kui on sissetulekuid on hinnatud meie endi inimeste poolt ja leiab ka mujalt maailmast nii imetlejaid kui järgijaid. 

Kõrgest laenukoormast tulenevad probleemid ei ole kahjuks võõrad Järvamaagi inimestele, aga sellel praegu pikemalt ei peatuks. Elu näitab, et tasakaaluka juhtimisega tuleb suuremastki võlakriisist välja.

Usun, et aasta 2012 kujuneb Järvamaal  Mäo aastaks. Uus ristmik on loonud uue reaalsuse ning sellest lähtudes koostavad omavalitsused ja maaomanikud uue Mäo arengustrateegia. Läbimõeldud tegevus ja koostöö toob kaasa mitmed uued investeeringud, loodetavasti ka nn ankurinvestori, kelle ümber saavad koonduda väiksemad.

Üha laiemalt levib teadmine, et suurtest keskustest väljaspool on vaja majanduselu arenguks sihipärast ja tarka ühistööd. Nii nagu ütles 2010 novembris Mäos arutelul Riigikogu Reformierakonna fraktsiooniga osalenud AS Viking Window juht Toomas Agasild  – „kui taristu rajamise kitsaskohti, näiteks elektriühendusi, peab ettevõtja üksi rajama, siis sureb elu Mäos lihtsalt vaikselt välja“.  Jää on hakanud liikuma ning EAS-ist on oodata lähiajal uusi toetusskeeme, mis pakuvad abikäe muuhulgas Mäo arendamiseks. Siingi on ja jääb põhiliseks märksõnaks koostöö, riigi, ettevõtjate, omavalitsuste, maaomanike vahel.   

Järvamaa haigla saab valmis uue haiglakorpuse. Riigikogu on seadustanud noore arsti lähtetoetuse summas kuni 15 000 eurot. Ideaalne oleks kui omavalitsus pakuks veel lisaks tasuta kasutamiseks kvaliteetse eluruumi, näiteks viieks aastaks. Et noor arst saaks lihtsamini, ilma kinnisvara soetamise kuludeta, Järvamaa Haiglas tööd ja Järvamaal elu alustada. Kui mitmete teenuste järele vajadus elanikkonna vähenemise järel samuti kahaneb siis arstiabi nende hulka ei kuulu. Eakate inimeste osakaalu kasvades suureneb vajadus teenuste järele. Hoolimata riigieelarve keerulisest seisust kasvavad selle aasta 1.aprillist pensionid 4,4 protsendi võrra.

Järvamaa Kutsehariduskeskus saab 2012 aastal veelgi õpilas-sõbralikumaks ja kaasaegsemaks. Värsketel andmetel õpib seal ca tuhat õpilast ja nemad on muuhulgas tulevane väärtuslik tööjõud kohalikule (miks mitte ka alles loodavale) ettevõtlusele. Gümnaasiumihariduse korralduses on muudatused ees ootamas, neist aga pikemalt siis kui haridus-ja teadusministeerium eelnõu ette valmistab ja arutelu parlamenti jõuab. Türil on rasked otsused juba tehtud ja nüüd jääb üle vaid pingutada jätkuvalt kvaliteetse hariduse nimel.  2012. aasta on aeg otsusteks ja ümberkorraldusteks, et järgmisest aastast saaks headele õpetajatele maksta väärilist palka.

President Toomas Hendrik Ilves ütles oma aastapäevakõnes, et kui oleme vabad, oleme vabad ka minema ja tulema.  Ei ole viljakas kurta, et inimesed lahkuvad ja veelgi hullem mujale läinutega side kaotada. Mälestused muutuvad aja jooksul vaid ilusamateks ning nii hoiame reaalsena võimaluse kodukohta naasmiseks. Kasvõi pensionipõlve pidama, mis ei ole üha vananevat rahvastikku arvestades sugugi kehv perspektiiv. Ühe küla, kogukonna, maakonna teevad suureks inimesed, kes seal elavad ja inimesed, kes seda kohta tähtsaks peavad. Toimetades igapäevaliselt kuskil mujal, on neil tähtis tunda end seotuna. Et sel sideme hoidmisel ka praktilisemat poolt oleks, on koalitsioonileppes kirjas kahe elukoha seadustamine. Nii saab kuskil mujal igapäevaselt elav inimene osa oma makstavast tulumaksust suunata mõnda teise omavalitsusse, millega ta näiteks vaimselt suuremat sidet tunnetab.

Käesolev aasta on muuhulgas Maailmakoristus aasta (World Cleanup 2012). Eestist Teeme ära kampaaniast alguse saanud liikumine on levinud üle maailma ning levitamas lihtsat sõnumit – teeme ise midagi ära, koristame oma riigi (linna, kogukonna) prahist puhtaks. Märtsist septembrini erinevates riikides ja maailmajagudes toimuvast kampaaniast on osa võtmas pea kolmsada miljonit inimest. Eestlaste sõnum on maailmale ja meile endile samuti – kõik on meie kätes. Nii Eestis ja sh Järvamaal toimuv on küll mõjutatud väljaspool meie riiki toimuvast, aga siiski meie endi kätes.

Soovin edukat muudatuste ja positiivsete  arengute aastat!

PS! Lugu on avaldatud muudetud kujul Järva Teatajas 12.jaanuaril 2012.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga