Inimesi häiriv reoveehais vajab terviklahendust

Riigikogu keskkonnakomisjon otsustas esmaspäevasel istungil koostada raporti reoveesettest põhjustatud keskkonnahäiringu vähendamise võimaluste kohta. Raportööriks määrati keskkonnakomisjoni liige Tõnis Kõiv (Reformierakond).  Keskkonnahäiring ehk lihtsamini öeldes hais halvendab inimeste elukvaliteeti mitmes Eestimaa linnas, sealhulgas näiteks Viljandis.

Eesti on astunud pika sammu edasi ja inimeste kodudesse jõuab puhas joogivesi ning reovesi juhitakse puhastusseadmesse. Nüüd on aeg edasi mõelda, kuidas puhastusseadme töö võimalikult vähe inimeste elu häiriks. Samuti on reoveesettest toodetud kompostmulla kasutamine aasta aastalt üha problemaatilisem seal leiduvate keemiliste ühendite tõttu. Kas ja kui kaua saab üldse kasutada reoveepuhastist pärit kompostmulda? Vastust vajab seegi küsimus.

Keskkonnakomisjoni raport peab kirjeldama tänaseid haisuhäiringuga seotud probleeme Eestis ja pakkuma välja lahendused. Raportisse tuleb võimalikud lahendused koos prognoositava maksumusega kokku koondada ning terviklahendus välja pakkuda.

Peamise haisutekitaja, reoveemuda, käitlemisel tuleb lahendada vähemalt kaks probleemi. Esiteks tuleb lõpetada käitlemine inimeste elukvaliteeti halvendaval moel ning teiseks lahendada tekkiva komposti küsimus. Kuna kompost sisaldab mitmeid kahjulikke keemilisi ühendeid siis on osad riigid lausa keelanud reoveesettest toodetud kompostmulla uuesti keskkonda viimise. Mitmes Euroopa riigis kasutusel reoveemuda kuivatamise ja põletamise tehnoloogia, mis võiks olla üheks alternatiiviks meilgi.

Loodan suve jooksul infot saada kõigilt asjaosalistelt ja selle raportisse kirja panna.

Reoveepuhastist pärit haisuhäiringule lahendusi pakkuva raporti keskkonnakomisjonile esitamise tähtaeg on 1.oktoober 2012.

Uudis leidis kajastamist Delfis, Postimehes, portaalis Neljas.ee ja ajalehes Sakala.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga