Baltic-China majanduskonverents 2015

Juuni alguses toimus Tallinnas sisukas Balti-Hiina majanduskonverents, kus erinevad esinejad jagasid kogemusi Hiina turust, sinna sisenemisest ja hiinlastega koostööst laiemalt. Alljärgnevalt lühiülevaade räägitust…

Hiina Suursaadik Eestis härra Qu She peab avakõnet
Hiina Suursaadik Eestis  Qu She peab avakõnet

Hiina Suursaadik Eestis Qu Zhe pidas avakõne ja rõhutas, et Hiina on maailma suurim ja kõige dünaamisem turg. Üle 30 a kiiret majanduskasvu on asendunud nüüd meie jaoks normaalsema kasvuga, nii näiteks on 2015 a oodatav majanduskasv “vaid” 7 %. Hiina president on kaks aastat tagasi välja kuulutanud programmi One Belt One Road (Uue Siiditee majandusvööndi program) ja suursaadik kutsus Balti riikide ettevõtjaid üles tegutsema üheskoos hiinlastega selle programmi elluviimisel.

 

Riigikogu väliskomisjoni esimees Hannes Hanso
Riigikogu väliskomisjoni esimees Hannes Hanso

Riigikogu väliskomisjoni esimees Hannes Hanso alustas meeldetuletusega, et ta on Hiinas õppinud ja seega tunneb riiki keskmisest enam. Võrreldes Eestiga on Hiina väga suur, seal on näiteks sadakond linna rahvarohkemad kui Eesti. On vaid aja küsimus, millal saab Hiinast maailma suurim majandus.

Näiteks interneti kasutamises on Hiinas veel palju arenemisruumi ja seega ka teenustes, mida meie oskame arendada, pakkuda. Hiina ei ole enam ainult investeeringute sihtkoht vaid ka ise investeerija (overseas investments). Hanso loodab, et Eestiga seotud investeerimisplaanid ka sihile jõuavad. Hiina Uue Siiditee kontseptsioonis on Eestil oma roll.

Andre Pung – välisministeeriumi välismajanduse osakonna juhataja märkis, et Hiina on EL-I suuruselt teine ekspordipartner ja Hiina investeeringud Euroopasse on paari aastaga kolmekordistunud. Innovatsioon on mõlema poole huvi. Ootame Hiina avalike hangete reeglite muutmist, et ka mitte-Hiina firmad saaksid neist osa võtta. Tervitame kui Hiina tahaks liituda WTO-ga.

 

Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane
Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane

Urmas Varblane – TÜ professor. 21.sajand muudab jõudude vahekorda. G7 langeb ja E7 kasvab (Hiina, Inda, Brasiilia, Vene, Indoneesia, Mehhiko, Türgi). 2025 aastal nende jõud võrdsustuvad. 2/3 maailma valuutareservidest asuvad Aasias (Hiina, Jaapan, Taiwan). 2001 tekkis Hiinas strateegia Go Global ja juba mõne aasta pärast investeeringud riigist välja kasvasid. 2012 a Hiina ja Hongkong investeerisid mõlemad 84 miljardit USD, rohkem kui UK ja GER kokku. Hiina välisinvesteeringute motivaatorid – 1. Tööstuse kaasajastamine; 2. Kodumaise tarbimise kasv; 3. Keskkonna nõuded; 4. Loodusvarade saamine. Volvo ostmine on meile lähedaseim Hiina investeering aastal 2010. Hiina investeeringud Aafrikast teenivad 24-30% tulu, teiste riikide keskmine on alla 20. Hiina riigile kuuluvad firmad on aktiivsed välisinvesteerijad ja nende roll välisinvesteeringutes kasvab. China International Investment Promotion Agency – kogub ja pakub välja infot võimaluste kohta, kuhu hiinlased saaks investeerida. Eesti võimalused – uus turg, potentsiaalsed investorid, Aasia investorite huvide analüüs, Hiina avaliku sektori huvide analüüs. AUKE – Aasia Uuringute Keskus Eestis, loodud 3 ülikooli poolt 2014 a. Võrgustiku loomine ülikoolide, valitsuste ja erasektori vahel eelistamaks Eesti tegevusi Aasias.

Arunas Skuja – Finnairi Country Sales manager Leedust. Helsinkist Shanghaisse 8950 km, Frankfurdist aga 10450 km. Tallinnast on Pekingisse lühim tee 3995 km, teiste linnade kaudu üle 5 tuhande. Finnair ühendab Aasia Läänega. Euroopa esimene Airbus A350 XWB stardib oktoobris 15 Helsinkigst Shangaisse. Lennake aga kõik FinnairigaJ

 

Kultuuriliste erinevustega tuleb osata arvestada
Kultuuriliste erinevustega tuleb osata arvestada, pildil eurooplased vasakul.

Guido Wolf – Zabolis partner Leedust. The Baltic Rim region – kasvav Euroopa regioon Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksa, Taani. 150 mlj elanikku, kasvav GDP, eelarvetasakaal, paranev taristu, investeeringud võrkudesse, kasutavad EL-i raha tulemuslikult. Lähedased järgmistele turgudele : Vene, Valgevene, Ukraina. Raudteeühendus Hiinaga on kasvava tähendusega, täna olemas otselink Kaunasesse. Baltikum on Hiina ettevõtete fookuses.

Kultuurilised erinevused on tähtsad, elustiil – individuaalsus Euroopas, grupilisus Hiinas. Hiinas hinnatakse meeskonda, üks ei ole tegija. Ülemus – Euroopas võrdsem tiimiga, Hiinas peajagu meeskonnast kõrgemal.

Targad firmad planeerivad oma tegevusi, kommunikeerivad seda. Hiinasse minnes mõtle delegatsiooni suurusele, palu ja anna pidevat tagasisidet. Sõnasta oma tegevuste selge eesmärk ja selgita seda hiinlastest koostööpartnerile, too välja nii plussid kui miinused. Iga kokkulepitud kohtumise järel anna kindlasti tagasisidet. Arenda kohalikku kogemust saamaks selgust Hiina eripäradest. Hoia ja arenda suhteid.

 

Firma nimi peab olema ka hiinakeelne
Firma nimi peab olema ka hiinakeelne

Joanna Lavan firmast Connect China UK rääkis Hiina neljast vabakaubandustsoonist: Tianjin (Pekingi lähedal), Shanghai, Pingtan Island (Taiwani lähedal) ja Guangdong. Vabakaubandustsooni plussid: kohaliku ettevõtte asutamise kiirus (One Stop Shop), konkurentsivõimelised regulatsioonid ja maksukeskkond. Lihtsustatud järelevalve protsess /tolliprotseduurid. Tolliladu. Miinused: keelatud tegevuste nimekiri lüheneb, õigusteenuste turg liberaliseerub, Hiina e-kaubanduse turg areneb jmt. Muudatused lihtsustavad ja odavdavad firma loomist Hiinas, seega kahandavad vabakaubandustsoonide eeliseid. Ettevõtte loomise kulud Hiinas koos lõivudega on 14- 21 tuhat eurot. Protseduur võib aega võtta 6-9 kuud. Vabakaubandustsoonis saab ühe kuuga, elektroonilise avalduse alusel, peab olema hiinakeelne firmanimi. Nad pakuvad QuickstartChina paketti.

 

Laevad kannavad kõike, vajadusel ka teisi laevu
Laevad kannavad kõike, vajadusel ka teisi laevu

Erlend Sild – COSCO Finland projektijuht rääkis, et parim kaupade vedamise viis on raudtee, kiire ja odav. Stora Enso saatis Soomest kauba rongiga Hiina, võttis 11 päeva. Laevaga oleks 50 päeva läinud. Laevandus on kõige keskkonnasäästlikum, järgmine on autotransport ja kõige lõpus lennutransport. Megalaevad – 21 000 konteinerit. Mõnel konteinerlaeval kasutatakse purjeid, et tõstaks laeva nina ja vähendaks niimoodi kütusekulu 1-2 % võrra. Suuremad laevad nõuavad suuremaid sadamaid. Uue Siiditee praegused plaanid Baltikumi ei sisalda. Tulevane Rail Baltic ühendaks meid Kesk-Euroopaga ja China Nordic Hub võiks tulla Tallinnasse.

 Liisi Karindi – EAS-I Hiina kogemusega projektijuht. Viimase paarikümne aasta üks suurimatest muutustest, et nüüd on Hiinas võtmesõnaks Rule of Law ning seadustega on võimalik tutvuda isegi inglise keeles.

Ease of Doing business reitingu kohaselt on Hong Kong (3) ja Taiwan (19) esimese paarikümne seas, Hiina mainland aga 90-s. Lisaks on veel Hiina regioonid väga erinevad. Rannikuregioonid on lihtsamad ja siselinnad jällegi keerulisemad. Kui soovid siseneda Hiina turule siis alusta info otsimisega Googlest, seejärel leia inimesed, kes tunnevad Hiina turgu, keelt, osale seminaridel, konverentsidel jmt. Kuidas leida õigeid inimesi? AIESEC aitab. Kuidas osaleda õigetel üritustel? EU gateway to China aitab.

Hiina e-kaubandus on
Hiina e-kaubandus on maailma suurim ja kasvab jätkuvalt

Peter Wu – Aurora Group’I endine rahvusvaheline direktor, praegu töötab Sanghai ülikoolis. Hiina e-kaubanduse turg on maailma suurim, kasvas eelmisel aastal 60 %. 4,54 miljardit mobiilimakse kontot ja ülekannete kogumaht 23 triljonit. 2013 a kasv 170 %. Hiinlane on päevas ca 2 tundi mobiiliga internetis. Kogu maailmas on 1,8 miljardit mobiilinterneti kasutajat, neist hiinlasi ca 1/3. Facebookil läheb ilmselt veel mõni aasta, enne kui lubatakse Hiina turule. Suurim Hiina GDP kasvataja (2014) on tarbimine 51 %, inevsteeringud 38,3 % ja eksport 10,5 %. Kuna sisetarbimine kasvab siis on mobiilsel internetil ja e-kaubandusel suur kasvupotentsiaal. Wechat (FB analoog) näide – tohutu kasv ja mõju igapäevakaubandusele. 5,49 miljardit kasutajat. Igaüks võib omale Wechati konto teha, isegi riigiasutused omavad kontot. 45,4 % on vanuses 18-25 aastat, noored ja aktiivsed. Üle poole Wechati kasutajatest omab üle saja sõbra. Mõjutab elustiili kulutusi ja üldse hiinlase eluJ Hiinlased usaldavad reklaamidest rohkem sõprade soovitusi ja seda Wechat pakub. Paar näidet Hiina veebifirmade kohta, mis ei suuda kasumit teenida, aga mille firmaväärtus on Nasdagi andmetel miljoneid (kuna nende abil tehakse miljoneid tehinguid). Hiina kasutab vaestesse riikidesse sobivat ärimudelit – korraga ei küsita suurt summat vaid võetakse teenuste eest väikeseid summasid. Eelduseks on muidugi suur käive, mis on Hiinas vägagi võimalik.

 

Hiina e-kaubanduse pilt on kirju
Hiina e-kaubanduse populaarsemad platvormid erinevates kategooriates

Mark Hedley – Hiina-Briti Nõukogu vanemnõunik Hiina äri alal rääkis samuti e-kaubandusest. 649 miljonit internet kasutajat, 1,27 miljardit mobiilikasutajat. Õige varsti on Hiinas rohkem mobiilikasutajaid kui USAs ja Euroopas kokku. E-kaubandus aitab hiinlastel telefoni abil ligi saada suurtele kaubamajadele, sealt kaupu tellides. Pealegi Hiina riik promob sisemaist tarbimist kui ühte majanduskasvu allikat. Varanduslikult keskklassi ülemine osa kasvab märkimisväärselt. Internetikaubamaja Tmall.com on põhitegija (turuosa 57,6%), teine on JD.com (19,3%). Tmall.com – 100 miljonit unikaalset külastust päevas. 500 miljonit registreeritud kasutajat. Selleks, et siseneda kaubapakkujana Tmall-I, tuleb täita erinevaid tingimusi. Peab olema Hiina firma, kauplus Hiinas jne, kulu ca 300 000 eurot. Tuleb valida õige ärimudel. Luua kohalik firma või olla kohapeal esindatud kolmanda isiku kaudu. Veebis müük – sama lugu. Hiina e-poe kasutaja kulutab kuus ca 200 eurot. Riietus ja moekaubad on põhilised artiklid, aga põhimõtteliselt ostetakse kõike. Väljakutseks on maksed. Hiina on sularahariik, väga levinud on maksmine kättesaamisel. UnionPay, Alipay&escrow, mobile payment (WeChat Wallet). Leia kohalik partner, täida erinevaid regulatsioone ja reegleid, pakendi ja tähistuse nõudeid. Mõtle läbi logistika, tagastuse korraldamine, klienditeenindus (online müügi korral eeldab klient 24 tundi klienditeenindust). Intellektuaalse omandi kaitse. Kohaliku kaubamärgi registreerimine väga oluline. Nii kui su kaubamärk Hiinas nähtavale ilmub, kindlasti kohe keegi läheb ja registreerib selle oma nimele. Kaubamärk registreerida ka hiina keeles. Hiina veebilehed on erinevad, infoküllased, linke täis, kuna nad ei kasuta googlet. Hiina e-kaubanduses on infot väga palju ka toote kohta, palju pilte erinevate nurkade alt ning põhjalik tooteinfo. Hiina sotsiaalmeedia pilt on kirju ja erinev muust maailmast. WeChat on kombinatsioon FB-st, Chatist, Walletist jm mujal levinud platvormidest. Hiinlased ei helista ega saada SMS-e, nad kasutavad WeChati. Mark&Spenceri näide – Hiinas juba 10 aastat. Alul neil e-kaubandust ei olnud. Viimase 18 kuu jooksul investeerisid e-kaubandusse ja nüüd toimub põhiline äri (tehingud) e-poes.

Paneeldiskussioon
Paneeldiskussioon

Päeva lõpetas kõigi esinejate osavõtul toimunud paneeldiskussioon, kus muuhulgas vastati ka kuulajate küsimustele.

Ülaltoodu oli muidugi vaid lühiülevaade konverentsil kõneldust, millele lisandus veel kohvipausidel ja lõunalauas vahetatud info. Väga kasulik ja vajalik, soovitan kõigile Hiina huvilistele asuda ootama juba järgmist, järjekorras viiendat konverentsi.

 

Konverentsi korraldaja Zhang Xiaotian
Konverentsi korraldaja Zhang Xiaotian

Suur tänu konverentsi korraldanud Baltic-China Annual Business Conference juhile Dr. Zhang Xiaotian’ile ja kogu tema meeskonnale!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga