Arvestamine teiste inimestega on olulisem mistahes seadusest

Peatselt jõustuv Korrakaitseseadus ja Keskkonnaseadustiku üldosa seadus sätestavad avalikus kohas teise inimese asjatu häirimise lubamatuse. Ehkki seadused jõustuvad alles lähitulevikus, tasub nende nõuetega arvestada juba eelolevatel pidupäevadel…

Esiteks tuleb võõral maatükil viibides järgida seaduses sätestatud piiranguid ja maatüki omaniku õiguspäraseid nõudeid ning võimalikult suures ulatuses vähendada keskkonnahäiringute teket. Keskkonnahäiringuks on muuhulgas ka müra ehk siis võõral maatükil viibides tuleb müra teket vähendada miinimumini.

Teiseks peaksid kõik koeraomanikud teadma, et koeraga võõral maatükil liikudes peab koer olema lõastatud, kui maaomanikuga ei ole kokku lepitud teisiti. Lõastatud ei pea olema vaid teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahipidamise ajal.

Kolmandaks tuleb telkimise või muu püsivama viibimise korral selleks ettevalmistamata ja tähistamata kohas hoiduda väljapoole elumaja arvestatavat nähtavus-ja kuuldekaugust. Avatud maastikul tuleb hoiduda elumajast vähemalt 150 meetri kaugusele.

Euroopalik on arvestada teise inimesega
Euroopalik on arvestada teise inimesega

Kõik kolm muudatust lähtuvad 1.juulil 2014 jõustuvast Korrakaitseseaduse loogikast, et inimesel on täielik õigus oma õigusi realiseerida piirini, et ta ei häiri teise inimesel oma õigusi realiseerimast. Võõral ja tähistamata maatükil võib viibida, aga valjusti muusikat lasta ei tohi, koer peab olema oheliku otsas ja elumajadest tuleb hoida eemale, et elanikke mitte häirida. 

Seadusemuudatuste sihiks on kvaliteetsema elukorralduse ja hoolivama ühiskonna loomine.  Ka võõral kinnisasjal viibides tuleb hoiduda keskkonnahäiringute ehk siis näiteks müra, aga ka loodusesse jälgede jätmisest. Niisamuti on tulevikus ohutum kõikidel matkajatel, tervisesportlastel, jooksjatel, jalgratturitel ringi liikuda, sest võõrad koerad teid enam ei ähvarda.

Vabalt võõral maal või avalikus kohas ringijooksvate ja inimestele ohtlike koerade aeg peab olema möödas. Rohkem rahu saavad ka looduskaunites kohtades elavad inimesed, kelle läheduses  piknikupidajad või matkasellid on harjunud peatuma.  Normaalses ühiskonnas toimivad need reeglid nagunii, seaduse ülekinnitus on mõeldud vaid ekstreemsetesks juhtudeks ja tahan loota, et selliseid juhtumeid on aasta-aastalt järjest vähem.

Head jaanipäeva ning Võidupüha!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga