Abiks töö säilitamisel või uue leidmisel

Sotsiaalminister Hanno Pevkur koos ametnikega tutvustas Riigikogu sotsiaalkomisjonile uusi tegevusi tööhõive säilitamisel ja töötute abistamiseks.

Kõigepealt alustan sellest, et sotsiaalministeeriumi kodulehel on avatud uus veebiaken „Abiks tööotsijale“. Sinna on koondatud info, mida inimene vajab kui ta on töötuks jäänud. Tegelikult tasub sinna vaadata igaühel ja näiteks proovida täita oma eelarve tulude-kulude ridu. Kes tavaelus ei tee eelarvet, see võib saada päris huvitava kogemuse osaliseks. Pean oma kulude-tulude eelarve koostamist igal juhul mõistlikuks, sest nii püsivad asjad kontrolli all. Otsetee uude veebiaknasse siin.
 
Sotsiaalministeeriumi plaanid tööhõive säilitamiseks sisaldavad muuhulgas võimalust osaliselt töötavatele inimestele võimaluste loomist õppida ja töötada samal ajal. Ei ole vaja ära oodata, millal inimene lõplikult koondatakse. Juba siis, kui on vähendatud tööaega ja palka, tuleb hakata töötajat koolitama, arendama. Kui siis poole koolituse pealt endine töökoht taastub täies ulatuses või leiab inimene hoopis uue töö siis tuleb koolitus ikka lõpuni läbi teha. Seda võimaldavad muudatused on plaanis jõustada 1.juulist 2009.
 
Ministeerium kutsub tööandjaid üles rakendama töökoha jagamise võimalusi. Praktiliselt tähendab see, et ettevõtja jagab ühe töökoha kaheks ning rakendab ühe täistööajaga inimese asemel tööle kaks poole kohaga inimest. Tööandja kasu on siin selles, et ta säilitab sideme ettevõtte jaoks raskel ajal üleliigse kuid perspektiivis siiski vajaliku töötajaga. Töötaja võit aga selles, et vähemalt poole koha töö on olemas. Vabanenud aja saab kulutada enese harimise ehk õppimise peale. Efektiivsusnäitajad küll halvenevad, sest rohkem inimesi teeb ära sama töö, kuid vastukaaluks säilib tööhõive ning tugev vundament arenguhüppeks.
 
Juba töötuks jäänutele on plaanis pikendada selle aasta suvest alates tööturukoolituse maksimaalselt kestusaega kahe aastani. Tänane seadus sätestab poole lühema tähtaja. Kahe aasta jooksul saab inimene käia mitte ainult kursustel vaid õppida soovitud eriala pikemalt. Samuti saavad noored töötud nii võimaluse poolelijäänud haridustee lõpuni käia.  
 
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga töötatakse välja võimalused riikliku koolitustellimuse kasutamiseks ka töötute koolitamisel. Ehk siis saaks töötud kiiresti kutsekoolidesse ümberõppele suunata. Ära jääks mitmeid kuid aega võttev riigihankemenetlus. Juba täna on see võimalus olemas töötavatele inimestele (Haridus-ja teadusministeeriumi rahastamisel) kuid töötutele mitte.
 
Koos ettevõtjatega koostatakse analüüs erialadest, mis majandussituatsiooni paranedes vajaksid rohkem tööjõudu ning millele inimeste koolitamisega saaks juba praegu alustada.
 
Eesti Tööandjate Keskliit annab Sotsiaalministeeriumile kvartalis korra infot ettevõtjate tööjõu koolitusvajadusest, et tööturukoolituse teenuse kaudu paremini vajalikku kvalifitseeritud tööjõudu välja koolitada.
 
Plaanis on laiendada ettevõtlustoetuse saajate ringi, et 70 000 krooni suurust stardiabi saaks taotleda ka töötu, kes plaanib luua mittetulundusühingu ja rakendab end või veel kedagi seal tööle.
 
Plaanid on tutvustatud, nüüd tuleb nad kõik ellu viia.
 
 
 
 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga